Med projektet Tryg Online skal Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) sammen med en række samarbejdspartnere udvikle og implementere et digitalt redskab, der skal sikre, at unge med kognitive funktionsnedsættelser kan indgå i den digitale verden på lige fod med andre ved at styrke deres digitale dannelse. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og strækker sig over 2 år og 3 måneder. Samarbejdspartnerne er Social Digital, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Serious Games Interactive, Center for Digital Dannelse samt STU’er.

Har du erfaring med proces- og projektledelse, også af komplekse projekter og processer, hvor der er mange samarbejdspartnere, og har du erfaring med medier, samskabelse, frivillighed og ungeinddragelse – og måske også forretningsudvikling – så er du den, vi søger til at stå i spidsen for Tryg Online.

Tryg Online består af tre sammenhængende og kompetencegivende indsatser:

 • Et brugerrettet træningsforløb, hvor de unge kan prøve og træne deres kompetencer i brugen af sociale medier på en digital træningsbane og gennem aktionsbaserede workshops.
 • Ung-til-ung støtte, der er baseret på frivillige unge med og uden handicap.
 • Udvikling af undervisningsforløb for fagpersoner på STU’er og pårørende.

Læs hele projektbeskrivelsen her.


rollen som projektleder på TRYG OnLine

I Tryg Online er der 10 samarbejdspartnerne, som indgår og bidrager på forskellige niveauer i projektet. Nogle er medudviklere af den digitale løsning og konkrete indsatser, mens andre bidrager med relevant viden om unge og SoMe samt indgår i følgegruppen. Den brede vifte af samarbejdspartnere i dette projekt gør, at projektlederen har en særlig vigtig rolle i forhold til at skabe gode samarbejdsrelationer, både med og mellem samarbejdspartnerne, samt kan koordinere og lede processer, således at de rette aktører inddrages, når det er relevant.

Ung-til-ung metoden er en bærende metode i Tryg Online. Derfor er uddannelse og ledelse af frivillige ligeledes et vigtigt indsatsområde, hvor projektlederen både skal kunne udvikle indholdet af uddannelse og stå for den praktiske planlægning sammen med samarbejdspartnerne og kunne lede de frivillige, så de bliver fastholdt og finder det relevant og interessant at være en del af indsatsen.

Der er i Tryg Online arbejdet med en forankringsmodel, som bygger på udvikling af en forretningsmodel. Det er derfor også væsentligt, at projektlederen kan tænke innovativt og visionært og indgå i arbejdet med udvikling af en forretningsmodel.

Som i alle projekter vil der være opgaver relateret til dokumentation og kommunikation, hvorfor det også er væsentligt, at du kan stå for den løbende kommunikation til interessenter og presse samt den afsluttende evaluering.

Du bliver ansat som projektleder på Tryg Online og referer til SUMHs sekretariatsleder. Du får det overordnede ansvar for projektets implementering, hvorfor erfaring med projektledelse er vigtigt, herunder bl.a. opstilling af milepæle og overholdelse af tidsplaner, budgetstyring (i samarbejde med sekretariatslederen) og monitorering af resultater. Hertil kommer facilitering af workshops samt den mere konkrete projektimplementering med udvikling og afholdelse af aktiviteter.


Vi søger en faglig profil, der har:

 • En relevant uddannelse
 • Dokumenterede kompetencer og en faglig værktøjskassen indenfor:
  • Projektledelse, der skaber fremdrift og resultater
  • Procesledelse, der skaber samarbejde og inddragende aktiviteter
  • Frivillighed og ledelse af frivillige, der er inddragende og koordinerende
  • SoMe og kommunikation, der er præcis og målgruppeorienteret
 • Minimum 1-3 års erfaring fra job med projekt- og procesledelse

Kendskab til handicapområdet samt kendskab til arbejdet med forretningsudvikling er IKKE et krav, men en klar fordel.


Vi søger en Personlig profil, der har:

 • Et selvstændigt drive og høj motivation
 • Mod til at lede et stort projekt og dets mange samarbejdspartnere og aktiviteter
 • En struktureret og systematisk arbejdsstil, der kan bevæge sig på alle niveauer af et projekt – både i detaljen og på de overordnede linjer, kombineret med en innovativ tilgang til opgaveløsningen.
 • Erfaring med at lede sig selv, og samtidig indgå i dialog og sparring med sekretariatsleder og samarbejdspartnere
 • Lyst til at indgå i et yngre og dedikeret team

Såfremt du har referencer, vi må kontakte i udvælgelsesprocessen, så må du meget gerne medsende dem.


TID: 1. oktober 2018 – 31. december 2020. Der vil forekomme aften- og weekendarbejde.

STED: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station. Derudover vil noget af din arbejdstid foregå rundt omkring på Sjælland.

TIMETAL: 33 timer ugentligt med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse

LØN: Løn efter kvalifikationer, men det skal dog bemærkes, at SUMH ikke er lønførende.

FRIST: Send din ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) via Jobindex her senest d. 23. august 2018. Vi forventer at afholde samtaler d. 28. og 29. august 2018 (så reservér dagene).

INFORMATION: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap og projektbeskrivelsen for Tryg Online på www.sumh.dk.

Du kan kontakte sekretariatsleder, Ditte Rejnholdt Rudolfsen, på tlf. 21 71 61 70 eller ditte@sumh.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.