Brænder du for udviklingsarbejde? Vil du være med til at gøre en forskel for unge med handicap? Kunne du tænke dig at bruge et semester i Kampala sammen med en gruppe seje frivillige?

Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) leder efter to engagerede unge, som skal tilknyttes vores Ugandaprojekt i seks måneder fra August 2019. SUMH er en paraplyorganisation for og af unge med handicap i Danmark og vi samarbejder med vores partnerorganisation NUDIPU-Youth i Uganda om at forbedre unge med handicaps vilkår i det ugandiske samfund.

dine arbejdsopgaver

Projektet du skal arbejde på løber fra august 2019 frem til januar 2020, og går blandt andet ud på at styrke unge med handicap til at være og se sig selv som medskabende frivillige og rollemodeller i organiserede fællesskaber, hvor de kan få indflydelse på deres egen livssituation. Projektet skal styrke inklusionen af unge med handicap og give dem en stemme internt i handicapbevægelsen og i det omkringliggende samfund. En del af projektets aktiviteter handler om at styrke organisation og opbygge kapacitet hos de frivillige. Som ungdomsleder vil være dine primære opgaver være at understøtte NUDIPU-Youth og de frivilliges arbejde med kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og oplysningsarbejde.

Mere konkret skal du som ungdomsleder:

 • Udvikle en træningsmanual i monitorering & evaluering, og økonomistyring & fundraising og planlægge, afholde og evaluere disse workshops på nationalt og distriktsniveau
 • Understøtte græsrodsfrivillige og unge med handicap i projektets distrikter med at planlægge og afholde events under temaet oplysning og fortalervirksomhed
 • Lave informationsmateriale og/eller en kampagne baseret på eventsne til brug på f.eks. sociale medier
 • Indsamle data og lave analyse om livet for unge med handicap i Uganda
 • Afholde møder og workshops med forældre til børn og unge med handicap

Derudover vil du deltage i DUFs 2-ugers ungdomslederkursus i august/september i Danmark. På kurset vil du lære om principperne bag internationalt udviklingsarbejde, projektstyringsredskaber, gruppedynamik og interkulturelt samarbejde. Du vil blive en del af SUMHs Uganda projekt team og blive godt klædt på til arbejdet i Uganda hos SUMH.

Du kommer til at indgå i et team med en anden dansk ungdomsleder og to ugandiske ungdomsledere, og vil desuden arbejde tæt med NUDIPU-Youths bestyrelse og lokalansatte i Kampala. Din dagligdag vil ligeledes være i Kampala, men der vil også være to længere besøg til de fire distrikter, projektet dækker.

Vi søger en person som:

 • Er mellem 18 og 30 år
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Er selvstændig og initiativrig, samarbejdsvillig og rummelig
 • Er opsøgende, åben og ønsker at støtte andre i at gøre en forskel
 • Har respekt for andre kulturer, organisationsformer og arbejdsmetoder
 • Har erfaring med frivilligt arbejde og udviklingsindsatser
 • Har erfaring med at lave fortalervirksomhed og dialogbaserede aktiviteter
 • Kendskab til handicapområdet er en fordel, men ikke et krav
 • Har du selv et handicap dækker vi alle omkostninger til hjælper, tolk ol.

VI TILBYDER DIG:

 • En unik international oplevelse i Uganda på et spændende og meningsfuldt projekt
 • Et intenst forløb, hvor dine menneskelige værdier og personlige relationer testes og sættes i perspektiv
 • Værktøjer til internationalt projektarbejde i form af kurser og workshops med andre unge frivillige
 • Konkret erfaring med afholdelse af træninger, samt erfaring med fortalervirksomhed og dialogbaseret aktiviteter
 • Støtte og sparring undervejs fra projektansatte og andre frivillige
 • Nye venner for livet – både i og udenfor Danmark

Som ungdomsleder vil du være tilknyttet projektet som fuldtidsfrivillig og ikke ansat, og det forventes at du fortsætter som frivillig i den danske frivilliggruppe Ulandsudvalget frem til projektet stopper i december 2020.

Alle udgifter forbundet med arbejdet dækkes såvel som rejseomkostninger, forsikring, visum, kost og logi under perioden i Uganda. Der gives desuden lommepenge som supplement hertil, da det ikke er muligt at have job ved siden af.

Vi glæder os til at høre fra dig!

periode:  August 2019 – januar 2020

STED: To måneder i Danmark (August og September) samt fire måneder i Uganda (Oktober til januar)

ARBEJDSTID: 37 timer ugentligt, primært mandag til fredag, men weekendarbejde kan forekomme

ansøgning: Send ansøgning og CV til mariemy@sumh.dk senest mandag den 15. juli kl. 16.00.

INFORMATION: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Du kan kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på mariemy@sumh.dk, hvis du har spørgsmål.