Frivilligt arbejde er fedt – men der kan opstå mange udfordringer, som forstyrrer og modarbejder de gode kræfter, som man lægger i en sag. Hvis udfordringer udvikler sig til konflikter, kan det både stjæle energien og dræbe motivationen hos en selv og alle andre. Men når udfordringer håndteres konstruktivt, kan du og dine med-frivillige omvendt nå nye højder i jeres samarbejde og gøre en endnu større forskel sammen.

Den 11. november kl. 16.30-20.00 inviterer SUMH alle medlemsorganisationer, frivillige og andre inte-resserede til fyraftensmøde om konflikthåndtering. På mødet kan du blive klogere på konflikter i en frivil-lig kontekst og få redskaber til at styrke det frivillige samarbejde. Vi får besøg af en dygtig konfliktvejleder fra Center for Konflikthåndterings ungdomsforening CfK-Ung, som står for aftenens workshop.

Efter workshoppen står SUMH-Aktiv for at gøre din fredag aften festlig og sende dig videre ind i week-enden med gode vibes. Baren er åben fra 20.00-22.30 og SUMH-Aktiv sætter deres bedste toner på til en sjov og hyggelig aften.

Det er gratis at deltage i workshoppen og SUMH byder på sandwich, te og kaffe undervejs. Husk at til-melde dig, så vi ved hvor mange vi bliver. Efter workshoppen kan drikkevarer købes billigt med kontanter eller Mobile Pay.

Tid & Sted

Fredag den 11. november kl. 16.30-22.30 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig, så vi ved, hvor mange sandwich vi skal købe og så vores dygtige oplægsholder kan tilrettelægge workshoppen til os. Tilmelding sker på mail til frivilligteam@sumh.dk senest den 4. november!

CfK-Ung er Center for Konfliktløsnings ungdomsforening. Det er en gruppe frivillige unge konfliktvejledere, der tilbyder workshops og rådgivning i konstruktiv konflikthåndtering for andre unge foreningsaktive. Læs mere her

SUMH-Aktiv er SUMHs frivillige aktivitetsudvalg.

Se begivenheden på facebook