LÆR OM CO-CREATION OG AFPRØV KONKRETE DESIGN THINKING-METODER
Innovationsprojektet Velfærdsfabrikken er ved at nå sin ende efter to års arbejde med co-creation mellem unge med handicap, offentlige organisationer og private virksomheder. Du er inviteret inden for til en fortælling om den læring og de erfaringer, vi har gjort os i projektet. Hvad sker der, når man arbejder sammen på tværs? Hvilke muligheder er der i samskabelse? Hvad er vigtigt at være opmærksom på? Og hvor kan det blive udfordrende?

Du får derudover inspiration til selv at komme i gang med co-creation. Og du får mulighed for at arbejde direkte med de design thinking-metoder, vi har anvendt i projektet til at hjælpe samar-bejdsgrupperne fremad fra udfordring til idé og slutteligt konkrete løsninger. Det er værktøjer som rapid prototyping, brugerinterview, LEGO® SERIOUS PLAY® m.m.

HVEM KAN DELTAGE?
ALLE med interesse for udvikling i samarbejde med slutbrugere og andre relevante partnere er velkomne.

TID OG STED
Torsdag den 22. september 2016, kl. 11.00 –16.00

Teknologisk Institut Aarhus
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

TILMELDING

Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k45052

Tilmelding er senest mandag den 19. september

ARRANGEMENTET ER GRATIS.

Har du spørgsmål, så kontakt Rasmus Hyttel Friberg på 20 18 61 59 / rasmus@sumh.dk.