INSPIRATIONSDAG FOR FORENINGER

EN GRATIS KURSUSDAG, HVOR DU FÅR REDSKABER OG VIDEN TIL AT MØDE BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV PÅ DIT HOLD

Stort set alle foreninger møder børn og unge med behov for ekstra støtte og opmærksomhed i fritiden. F.eks. på grund af handicap, diagnoser eller lignende. Det kan være rigtig svært for en frivillig træner at balancere mellem ét barns særlige  behov og et helt hold børn, som skal fungere. Men når det lykkes, kan det blive en stor gevinst for både børn og forening.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap inviterer derfor til inspirationsdag for trænere og aktivitetsledere fra lokalforeninger i vores 9 samarbejdskommuner (Allerød, Dragør, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Høje-Taastrup, Rudersdal og Slagelse). Inspirationsdagen er målrettet trænere, instruktører og ledere i idrætsforeninger, kreative foreninger, spejdergrupper m.fl., som udbyder aktiviteter for børn og unge.

Inspirationsdagen giver dig værktøjer til at låse op for de inklusionsudfordringer, som netop din forening står i. Undervejs giver vi dig ny viden om arbejdet med at inkludere børn med særlige behov i almene fritidsaktiviteter og inspirerer til, hvordan I som forening på en overskuelig og konkret måde kan skabe et rummeligt fællesskab for børnene i Jeres fritidsaktivitet.

Tilmeld jer, og få en dag fyldt med både faglige input, praktiske øvelser og sjove lege, som vil gøre dit frivillige engagement i fritidslivet endnu lettere. Du kan tilmelde op til 2 personer fra din forening.

 

PROGRAM

9.30 – 10.00
• Ankomst med kaffe & croissant

10.00 – 10.45
• Velkomst v. SUMHs formand Sofie Monggaard Christensen: Hvorfor er rummelighed i fritiden vigtig for børn med særlige behov?
• Rammesætning for dagen: Bliv klogere på de udfordringer som børn med særlige behov møder og info om foreningstilbud under projekt Fælles om Fritiden

Pause

11.00 – 12.35
• Refleksionsøvelse v. SUMHs inklusionsambassadører: Hvordan fylder inklusion i jeres forening?
• Inspirationsoplæg v. psykolog Andrea Klinkby: Råd og redskaber til at møde og inkludere børn med særlige behov i jeres fritidsaktiviteter

Frokost

13.15 – 14.15
• Valgfrit workshopmodul: Konkrete redskaber til din udfordring (vælg mellem forskellige workshops alt efter hvilke temaer, som optager jer)

Pause med kaffe & kage

14.30 – 15.30
• Paneldebat med Inklusionsambassadører
• Afrunding og opsamling
• Tak for i dag

 

WORKSHOPS

1: TILPASNINGER: BOLD, FANGE OG KAMPLEGE I ET INKLUDERENDE FÆLLESSKAB V. IDRÆTSTEAMET PÅ ASGÅRDSSKOLEN/ ‘INKLUSION I IDRÆTSUNDERVISNINGEN’

Hvilke muligheder har du som træner for at inkludere alle? Hvad kan der gøres inden en aktivitet, i aktiviteten og efter at aktiviteten er afsluttet? På workshoppen vil Birgit Flygstrup og Jette Selmer, som er idrætslærere på Asgårdsskolen i Ringsted, præsentere jer for forskellige lege og I får inspiration til, hvordan I selv kan videreudvikle og lave tilpasninger ud fra det enkelte barns behov. Birgit og Jette er desuden medforfattere på vejledningsmaterialet ’Inklusion i idrætsundervisningen’.

2: TRIVSEL I FORENINGSLIVET V. DGI

DGI arbejder med at booste trivsel hos sårbare børn og unge i foreningslivet. På workshoppen får du inspiration til, hvordan du som aktivitetsleder kan understøtte trivslen blandt børn i foreningslivet – helt lavpraktisk.

3: BEVÆGELSESAKTIVITETER MED BØRN MED SÆRLIGE BEHOV V. DGI/ JUMP FOR FUN

Hvordan laver man bevægelsesaktiviteter, som kan rumme børn med forskellige behov og udfordringer? Jump for Fun er et idrætstilbud, som arbejder med netop dette. På workshoppen kan du få inspiration til at lave bevægelsesaktiviteter som kan rumme børn med mange forskellige motoriske niveauer.

 

OPLÆGSHOLDERE

ANDREA KLINKBY

Andrea Klinkby er psykolog og i sin fritid ski-instruktør i Skiklubben Hareskov. Hun har i en årrække arbejdet med inklusion af børn med psykiske vanskeligheder i Folkeskolen og arbejder nu fortrinsvis som kursus- og foredragsholder. I hendes oplæg vil hun komme med eksempler på og forslag til, hvordan man inkludere børn med særlige behov i fritidslivet – hvad enten de bare er lidt ekstra generte, bange, deres hoved er fyldt af noget helt andet, eller de har et decideret psykisk handicap. Hendes oplæg tager udgangspunkt i, at trænerne ofte ikke kender til vanskelighederne, ikke uden videre kan hente ekstra trænerressourcer ind på holdet og skal balancere  mellem hensyn til individ og hold/ fællesskab og håndtere at have mange børn med mange forskellige behov på et hold. Andrea formidler sin teoretiske og praktiske viden på et håndgribeligt og anvendelsesorienteret plan med plads til spørgsmål og deltagerinddragelse undervejs.

SUMHS INKLUSIONSAMBASSADØRER

Inklusionsambassadørerne er unge med handicap eller diagnoser, som selv har oplevet et fritidsliv med særlige behov. De formidler erfaringer og perspektiver fra et børne- og ungeperspektiv og giver deres råd og viden om  hvordan god inklusion og imødekommenhed opleves på egen krop – både når det fungerer og når det ikke gør.

 

PRAKTISK INFO

TID OG STED

Inspirationsdagen afholdes søndag d. 12. november 2017 kl. 09.30-15.30 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

TILMELDING

Tilmeldingsfristen er d. 1. november 2017. Du tilmelder dig ved at skrive i en mail til faellesomfritiden@sumh.dk.

Husk at oplyse:

Navn på dig og evt. andre tilmeldte (Du kan tilmelde op til 2 personer fra din forening)
– Kontaktoplysninger på alle tilmeldte
– Navn og bopælskommune på din forening
– Antal deltagere du vil tilmelde
– Evt. særlige behov i forhold til forplejning eller tilgængelighed.
– Efter din tilmelding sender vi dig det endelige program, og vi beder dig vælge hvilken workshop du gerne vil deltage på.

 

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål? Kontakt Fælles om Fritidens projektleder på mail: faellesomfritiden@sumh.dk eller tlf. 61 67 76 89. Læs mere om Fælles om Fritiden på www.fællesomfritiden.dk