Vil du arbejde med inklusion, fritid og frivillighed?

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger pr. 6. december 2017 en medarbejder til 37 timer om ugen i et barselsvikariat. Stillingen består af rollen som projektleder på projekt Fælles om Fritiden (primært) og som frivilligkoordinator i SUMH (sekundært).  Dertil er det en stor fordel, hvis du kan bidrage til projektudvikling inden for fritids- og frivillighedsområdet ift. unge med handicap, samt hvis du har politisk flair.

rollen som projektleder på fælles om fritiden:

Fælles om Fritiden startede op i januar 2016 og løber indtil december 2018, og er støttet af Socialstyrelsen. Projektets formål er at nedbryde barriererne for, at børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme deltager fuldgyldigt i fritidsfællesskaber med andre børn. Projektet henvender sig til flere målgrupper med henblik på at mangfoldigheden i lokale foreninger fremmes som et fælles anliggende hos foreninger, børn med og uden handicap og deres forældre. Projektets aktiviteter bliver gennemført i 9 sjællandske samarbejdskommuner og falder under fire indsatsområder:

 • Etablering, udvikling og forankring af frivillig Fritidsguidning målrettet børn med handicap i samarbejdskommunerne.
 • Udvikling og gennemførelse af Forældreforum med erfaringsdeling for forældre til børn med handicap.
 • Udvikling og gennemførelse af Foreningssupervision for lokale foreninger, som giver redskaber og viden til inklusionsarbejde.
 • Udvikling og gennemførelse af Inklusionslege for børn med og uden handicap i lokale foreninger, understøttet af et frivilligt inklusionsambassadørkorps.

P.t. nærmer vi os afrundingen af samarbejdet med 5 af kommunerne, hvorfor der vil være stort fokus på forankring af aktiviteterne i disse kommuner det næste halve års tid. Dertil skal vi til at påbegynde samarbejdet med de resterende 4 kommuner og der vil her være fokus på at komme godt fra start. Du bliver ansat som projektleder på projektet i et barselsvikariat og indgår i et team sammen med en anden medarbejder og SUMHs sekretariatsleder, som du refererer til. Det er primært Fælles om Fritiden du bliver ansat på (ca. 36 timer om ugen). Du får det overordnede ansvar for at projektets aktiviteter gennemføres, herunder bl.a. for overholdelse af tidsplaner, budgetstyring (på aktivitetsniveau), monitorering af resultater, samarbejde med kommunerne, understøttelse af inklusionsambassadørkorps af unge med handicap samt facilitering af workshops og oplæg inden for de fire indsatsområder. Du kan læse mere om Fælles om Fritiden på www.fællesomfritiden.dk.

ROLLEN SOM FRIVILLIGKOORDINATOR:

Som frivilligkoordinator i SUMH vil du have tæt kontakt til SUMHs bestyrelses frivilligteam og understøtte dem i deres arbejde med at rekruttere, fastholde og motivere frivillige i SUMH. Du vil bruge ca. 1 time om ugen på denne rolle. SUMH har løbende mange frivillige involveret i udvalgsarbejde, ad hoc opgaver og projekter. De frivillige er typisk unge, der har et handicap og ofte også medlem af vores medlemsorganisationer. Understøttelsen af frivilligteamet og indimellem andre frivillige består primært af faglig sparring, fx i forhold til afholdelse af workshops og oplæg eller i planlægning af seminarer mv. Dertil vil du skulle understøtte opbygningen af SUMH-Aktiv netværk i København og Århus i tæt samspil med frivilligteamet (mini-projekt med støtte fra Socialstyrelsen, der startede i august 2017 og løber i ca. et år). Du kan læse mere om frivillighed i SUMH, inkl. SUMH-Aktiv her: http://sumh.dk/om-sumh/aktiv-i-sumh/.

som medarbejder i Sumh får du:

 • Et spændende og udfordrende job med masser af ansvar og udviklingsmuligheder
 • Stort netværk blandt andre handicaporganisationer og ungdomsorganisationer m.fl.
 • Tæt kontakt til unge med handicap blandt frivillige og medlemsorganisationer
 • Dygtige og engagerede kolleger i et ungt miljø og et teambaseret arbejdsklima

Vi søger en person som:

 • Har en relevant uddannelse og erfaring med frivillighed, kommunesamarbejde, fritidsliv og inklusion
 • Er selvstændig, engageret og god til at samarbejde med og understøtte både kommunale samarbejdspartnere, foreninger og frivillige unge med handicap
 • Har en struktureret og systematisk arbejdsstil og er god til at holde overblik
 • Har erfaring med afholdelse af workshops og facilitering af processer
 • Har flair for projektudvikling, fundraising og monitorering af projekter
 • Kendskab til handicapområdet og politisk flair er IKKE et krav, men en klar fordel.

søg stillingen:

Tid: 6. december 2017 – 15. oktober 2018, evt. med mulighed for forlængelse. Der vil forekomme aften- eller weekendarbejde.

Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station. Derudover vil noget af din arbejdstid foregå rundt omkring på Sjælland.

Timetal: 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse.

Løn: Løn efter aftale.

Frist: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til job@sumh.dk senest d. 16. oktober 2017. Vi forventer at afholde samtaler d. 23. eller 24. oktober 2017 (så reservér dagene)

Information: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Du kan kontakte sekretariatsleder, Nina Cheesman Pallesen, på 21 71 61 70 eller nina@sumh.dk eller projektleder/frivilligkoordinator, Karen Vestergård Jacobsen, på 61 67 76 89 eller karen@sumh.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.