Bestyrelsen 

Bestyrelsen er SUMHs daglige ledelse mellem repræsentantskabets årlige møder. Bestyrelsens arbejde består i at koordinere SUMHs aktiviteter og at følge op på repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen forholder sig til alle løbende sager i samarbejde med SUMHs sekretariat og er inddelt i 3 teams, der fokuserer på hhv. politik, medlemsorganisationer og frivillige.

Har du generelle spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte formand Sofie Monggaard Christensen på sofie@sumh.dk.

Spørgsmål til bestyrelsens tre teams kan sendes til:

Politikteam: politikteam@sumh.dk
Medlemsorganisationsteam:  moteam@sumh.dk
Frivilligteam: frivilligteam@sumh.dk

Du kan læse referater fra bestyrelsesmøder i vores dokumentbibliotek.

Sofie Monggaard

Sofie Monggaard

Formand

Dansk Blidesamfund Ungdom

Sofies ansvarsområder er politik, økonomi og ledelse

60606357
Frederik Walter Olsen

Frederik Walter Olsen

Næstformand

Frederiks ansvarsområder er frivillighed, økonomi og ledelse

60810584
Mads Brix Baulund

Mads Brix Baulund

Bestyrelsesmedlem

Dansk Blidesamfund Ungdom

Mads’ ansvarsområde er politik

28407141
Nicolaj Ø. Lehmann

Nicolaj Ø. Lehmann

Bestyrelsesmedlem

CP-Ung

Nicolajs ansvarsområde er politik

28142095
Mette Matzen

Mette Matzen

Bestyrelsesmedlem

Mettes ansvarsområde er frivillighed

26363487
Anders Berenth

Anders Berenth

Bestyrelsesmedlem

Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe

Anders’ ansvarsområde er frivillighed

26334827
Ann-Cathrine Nielsen

Ann-Cathrine Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Rækværk SDU

Ann-Cathrines ansvarsområde er medlemsorganisationer

22540236
Alice Bossing

Alice Bossing

Bestyrelsesmedlem

Alices ansvarsområde er medlemsorganisationer

22949835

Information

  • Bestyrelsen består af 8 personer, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde
  • Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 2 år. Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig, kan der dog vælges en ny person for 1 år
  • Bestyrelsen holder ca. 6-7 møder om året. Ofte på hverdagseftermiddage eller en weekenddag, men der kan også være tale om overnatning. Møderne foregår i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup
  • Det forventes, at bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt i SUMHs kampagner og øvrige aktiviteter
  • Der er mad til møderne og transportomkostningerne refunderes. Desuden tages der højde for særlige behov som pauser, støtte og lignende
  • Hvert år i november/december holder bestyrelsen julefrokost sammen med sekretariatet