Bestyrelsen

Bestyrelsen er SUMHs daglige ledelse mellem repræsentantskabets årlige møder. Bestyrelsens arbejde består i at koordinere SUMHs aktiviteter og at følge op på repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen forholder sig til alle løbende sager i samarbejde med SUMHs sekretariat og er inddelt i 2 teams, der fokuserer på medlemsorganisationer, frivillige og politik.

Har du generelle spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte formand Sofie Monggaard Christensen på sofie@sumh.dk. Du kan læse referater fra bestyrelsesmøder i vores dokumentbibliotek.

Nedenfor kan du læse om de tre bestyrelsesteams og se hvordan du kommer i kontakt med dem.

Bestyrelsesteams

 • Politikteam

  SUMHs politikteam varetager SUMHs politiske arbejde. De er ansvarlige for at udvikle mærkesager og definere SUMHs politiske holdninger i tæt samspil med SUMHs medlemsorganisationer. Politikteamet deltager løbende i møder og faciliterer arrangementer af politisk karakter.

  Er du interesseret i SUMHs politiske holdninger eller har du en mærkesag, som er oplagt for SUMH, kan du kontakte politikteamet via mail: politikteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 • Frivillig- & Medlemsorganisationsteam

  SUMHs Frivillig- & medlemsorganisationsteam arbejder med frivillighed og medlemsorganisationer i SUMH.

  Opgaver indenfor medlemsorganisatiner er bl.a. at teamet har kontakten til SUMHs medlemsorganisationer. teamet sørger for at SUMH holder sig ajour med udviklingen i de enkelte organisationer, således at vi på bedst vis kan understøtte deres organisatoriske og politiske arbejde. MO-teamet arrangerer desuden det årlige MO-seminar.

  Er din organisation nysgerrig på at blive medlem af SUMH eller er du allerede medlem og ønsker støtte af SUMH? Så kontakt teamet via mail: moteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

  Indenfor frivillighed har teamet ansvar for at rekruttere, fastholde og motivere SUMHs mange frivillige. De arbejder tæt sammen med SUMHs frivilligkoordinator på sekretariatet, som løbende giver faglig sparring. Teamet er desuden igangsættere på diverse frivilligaktiviteter i SUMH og arrangerer bl.a. den årlige Frivilligdag.

  Er du nysgerrig på at blive frivillig i SUMH eller har du været frivillig og har lyst til at engagere dig igen – eller har du bare brug for en snak om dit frivillige arbejde i SUMH? Så kontakt teamet via mail: frivilligteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmer

Sofie Monggaard Christensen

Formand

Sofies ansvarsområder er politik, økonomi og ledelse – og hun sidder i bestyrelsens politikteam.

Sofie er medlem af Dansk Blindesamfunds Ungdom.

60 60 63 57
Mads Edelvang-Pejrup

Mads Edelvang-Pejrup

Næstformand

Mads’ ansvarsområder er frivillighed, medlemsorganisationer, økonomi og ledelse – og han sidder i Frivillig- & medlemsorganisationsteam.

23 28 58 21
Alice Bossing

Alice Bossing

Bestyrelsesmedlem

Alices ansvarsområde er medlemsorganisationer og frivillighed i SUMH – og hun sidder i bestyrelsens Frivillig- & medlemsorganisationsteam.

22 94 98 35
Astrid Siemens Lorenzen

Astrid Siemens Lorenzen

Bestyrelsesmedlem

Astrids ansvarsområde er politik – og hun sidder i bestyrelsens politikteam.

21 35 84 99
Line Sort

Line Sort

Bestyrelsesmedlem

Lines ansvarsområde er politik – og hun sidder i bestyrelsens politikteam.

51 35 44 36
Kristina Elrum

Kristina Elrum

Bestyrelsesmedlem

Kristinas ansvarsområde er politik – og hun sidder i bestyrelsens politikteam.

Kristina er medlem af Dysleksi Ungdom.

25 25 10 94
Antoniett Vebel Pharao

Antoniett Vebel Pharao

Bestyrelsesmedlem

Antonietts ansvarsområde er medlemsorganisationer og frivillighed i SUMH – og hun sidder i bestyrelsens Frivillig- & medlemsorganisationsteam.

Antoniett er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

20 94 12 23
Kristian Sørensen

Kristian Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kristians ansvarsområde er medlemsorganisationer og frivillighed i SUMH – og han sidder i bestyrelsens Frivillig- & medlemsorganisationsteam.

Kristian er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

21 26 41 97