Bestyrelsen

Bestyrelsen er SUMHs daglige ledelse mellem repræsentantskabets årlige møder. Bestyrelsens arbejde består i at koordinere SUMHs aktiviteter og at følge op på repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen forholder sig til alle løbende sager i samarbejde med SUMHs sekretariat og er inddelt i 3 teams, der fokuserer på hhv. politik, medlemsorganisationer og frivillige.

Har du generelle spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte formand Sofie Monggaard Christensen på sofie@sumh.dk. Du kan læse referater fra bestyrelsesmøder i vores dokumentbibliotek.

Nedenfor kan du læse om de tre bestyrelsesteams og se hvordan du kommer i kontakt med dem.

 

Bestyrelsesteams

 • Politikteam

  SUMHs politikteam varetager SUMHs politiske arbejde. De er ansvarlige for at udvikle mærkesager og definere SUMHs politiske holdninger i tæt samspil med SUMHs medlemsorganisationer. Politikteamet deltager løbende i møder og faciliterer arrangementer af politisk karakter.

  Er du interesseret i SUMHs politiske holdninger eller har du en mærkesag, som er oplagt for SUMH, kan du kontakte politikteamet via mail: politikteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 • Medlemsorganisationsteam

  SUMHs medlemsorganisationsteam, også kaldet MO-team, har kontakten til SUMHs medlemsorganisationer. MO-teamet sørger for at SUMH holder sig ajour med udviklingen i de enkelte organisationer, således at vi på bedst vis kan understøtte deres organisatoriske og politiske arbejde. MO-teamet arrangerer desuden det årlige MO-seminar.

  Er din organisation nysgerrig på at blive medlem af SUMH eller er du allerede medlem og ønsker støtte af SUMH? Så kontakt MO-teamet via mail: moteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 • Frivilligteam

  SUMHs frivilligteam har ansvaret for at rekruttere, fastholde og motivere SUMHs mange frivillige. De arbejder tæt sammen med SUMHs frivilligkoordinator på sekretariatet, som løbende giver faglig sparring. Frivilligteamet er desuden igangsættere på diverse frivilligaktiviteter i SUMH og arrangerer bl.a. den årlige Frivilligdag.

  Er du nysgerrig på at blive frivillig i SUMH eller har du været frivillig og har lyst til at engagere dig igen – eller har du bare brug for en snak om dit frivillige arbejde i SUMH? Så kontakt frivilligteamet via mail: frivilligteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Sofie Monggaard Christensen

Sofie Monggaard Christensen

Formand

Sofies ansvarsområder er politik, økonomi og ledelse – og sidder i bestyrelsens politikteam.

Sofie er medlem af Dansk Blindesamfunds Ungdom.

60606357
Frederik Walter Olsen

Frederik Walter Olsen

Næstformand

Frederiks ansvarsområder er frivillighed, økonomi og ledelse – og sidder i bestyrelsens frivlligteam.

60810584
Mads Brix Baulund

Mads Brix Baulund

Bestyrelsesmedlem

Mads’ ansvarsområde er politik – og sidder i bestyrelsens politikteam.

Mads er medlem af Dansk Blindesamfunds Ungdom.

28407141
Nicolaj Ø. Lehmann

Nicolaj Ø. Lehmann

Bestyrelsesmedlem

Nicolajs ansvarsområde er politik – og sidder i bestyrelsens politikteam.

Nicolaj er medlem af CP-Ung.

28142095
Mette Matzen

Mette Matzen

Bestyrelsesmedlem

Mettes ansvarsområde er frivillighed – og sidder i bestyrelsens frivilligteam.

26363487
Anders Berenth

Anders Berenth

Bestyrelsesmedlem

Anders’ ansvarsområde er frivillighed – og sidder i bestyrelsens frivilligteam.

Anders er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

26334827
Ann-Cathrine Nielsen

Ann-Cathrine Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Ann-Cathrines ansvarsområde er medlemsorganisationer – og sidder i bestyrelsens MO-team.

Ann-Cathrine er medlem af Rækværk SDU.

22540236
Alice Bossing

Alice Bossing

Bestyrelsesmedlem

Alices ansvarsområde er medlemsorganisationer – og sidder i bestyrelsens MO-team.

22949835