Bestyrelsen

Bestyrelsen er SUMHs daglige ledelse mellem repræsentantskabets årlige møder. Bestyrelsens arbejde består i at koordinere SUMHs aktiviteter og at følge op på repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen forholder sig til alle løbende sager i samarbejde med SUMHs sekretariat og er inddelt i 3 teams, der fokuserer på medlemsorganisationer, frivillige og politik. Derudover udgør formand og næstformand SUMHs ledelsesteam.

Har du generelle spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte formand Mads Edelvang-Pejrup på madsedelvang@sumh.dk. Du kan læse referater fra bestyrelsesmøder i vores dokumentbibliotek.

Nedenfor kan du læse om de tre bestyrelsesteams og se hvordan du kommer i kontakt med dem.

Bestyrelsesteams

 • Politikteam

  SUMHs politikteam varetager SUMHs politiske arbejde. De er ansvarlige for at udvikle mærkesager og definere SUMHs politiske holdninger i tæt samspil med SUMHs medlemsorganisationer. Politikteamet deltager løbende i møder og faciliterer arrangementer af politisk karakter.

  Er du interesseret i SUMHs politiske holdninger eller har du en mærkesag, som er oplagt for SUMH, kan du kontakte politikteamet via mail: politikteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 • Medlemsorganisationsteam

  SUMHs Medlemsorganisationsteam arbejder med medlemsorganisationer i SUMH.

  Opgaver indenfor medlemsorganisatiner er bl.a. at teamet har kontakten til SUMHs medlemsorganisationer. Teamet sørger for at SUMH holder sig ajour med udviklingen i de enkelte organisationer, således at vi på bedst vis kan understøtte deres organisatoriske og politiske arbejde. MO-teamet arrangerer desuden månedlige online medlemsorganisationsmøder.

  Er din organisation nysgerrig på at blive medlem af SUMH eller er du allerede medlem og ønsker støtte af SUMH? Så kontakt teamet via mail: moteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

 • Social- & frivilligteam

  Indenfor frivillighed har teamet ansvar for at rekruttere, fastholde og motivere SUMHs mange frivillige. De arbejder tæt sammen med SUMHs organisationskonsulent på sekretariatet, som løbende giver faglig sparring. Teamet er desuden igangsættere på diverse frivilligaktiviteter i SUMH og arrangerer bl.a. den årlige Frivilligfest.

  Er du nysgerrig på at blive frivillig i SUMH eller har du været frivillig og har lyst til at engagere dig igen – eller har du bare brug for en snak om dit frivillige arbejde i SUMH? Så kontakt teamet via mail: frivilligteam@sumh.dk – eller via personlige kontaktoplysninger nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmer

Mads Edelvang-Pejrup

Formand

Mads’ ansvarsområder er ledelse – og han sidder i bestyrelsens ledelsesteam.

44 14 15 18
William Korte

William Korte

Næstformand

Williams ansvarsområde er medlemsorganisationer, og han sidder i bestyrelsens medlemsorganisationsteam.

William er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

26 34 49 47
Kristian Sørensen

Kristian Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Kristians ansvarsområder er frivillighed og ledelse – og han sidder i bestyrelsens ledelsesteam og i social-& frivilligteam.

Kristian er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

21 26 41 97

 [/team_member]

Astrid Siemens Lorenzen

Astrid Siemens Lorenzen

Bestyrelsesmedlem

Astrids ansvarsområde er politik – og hun sidder i bestyrelsens politikteam.

21 35 84 99
Rikke Sørenesn

Rikke Sørenesn

Bestyrelsesmedlem

Rikkes ansvarsområde er politik og medlemsorganisationer.

Rikke er medlem af ULF Ungdom.

30204191
Katrine Rav

Katrine Rav

Bestyrelsesmedlem
42 46 91 60
Nicolai Møller

Nicolai Møller

Bestyrelsesmedlem

Nicolais ansvarsområde er frivillighed i SUMH – og han sidder i bestyrelsens Social- & frivilligteam.

50 94 97 01
Stephanie Fanny Friis Bruhns

Stephanie Fanny Friis Bruhns

Bestyrelsesmedlem
24 22 62 67
Antoniett Vebel Pharao

Antoniett Vebel Pharao

Suppleant

Antoniett er medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe.

20 94 12 23
Rasmus Ib Madsen

Rasmus Ib Madsen

Suppleant
41 18 81 82
Jonas Dreiøe

Jonas Dreiøe

Suppleant
28 73 22 12
Mikkel Christensen

Mikkel Christensen

Suppleant

Mikkel er medlem af Ungdomskredsen

30 23 87 76