Af SUMHs formand – Sofie Monggaard Christensen

Jeg har nu været formand i lidt over et halvt år, og allerede i den tid jeg har siddet på posten, har der været fuld fart over feltet. Jeg kan med stolthed berette, at der er godt gang i såvel bestyrelsesarbejdet som i foreningen som sådan, takket være nogle super engagerede frivillige, medlemsorganisationer og en super sej bestyrelse. Tak for det.

Jeg kan endvidere med glæde berette, at SUMH beskæftiger sig markant med trivsel for unge med handicap, så de får de bedst mulige vilkår. Jeg føler mig enormt stolt, når journalister ringer mig op, for at spørge mig ud om vores mange projekter, som fx Fælles om Fritiden, og jeg frit fra leveren kan berette om alt det fine arbejde så mange af jer frivillige og medlemsorganisationer bidrager med. Det er vigtigt at vi alle hjælper hinanden, så vi hver især kan leve det ungdomsliv, som vi ønsker.

Dette gælder i særdeleshed også den enkeltes seksuelle trivsel. SUMH har siden 2010 beskæftiget sig med seksualitet og handicap. Her har vi arbejdet med at give både unge og fagpersonale kompetencer og værktøjer til at understøtte seksuel trivsel. Dertil har vi arbejdet med at nedbryde tabuer og fordomme om seksualitet og handicap. P.t. er SUMH ved at undersøge håndteringen af seksualitet på bosteder med unge med multiple funktionsnedsættelser. En undersøgelse, som du kan glæde dig til at læse resultaterne af i slutningen oktober.

I starten af 2017 udkom en ny SFI-rapport om seksuelle overgreb og vold begået mod børn og unge med handicap, med fokus på unge med kognitive funktionsnedsættelser som de primært udsatte. Det var meget rystende læsning. Og i den forbindelse har jeg i samarbejde med SUMHs specialkonsulent på seksualitetsområdet og SUMHs sekretariatsleder lagt et stort stykke arbejde i at dele ud af vores viden om hvordan man forebygger seksuel mistrivsel og seksuelle ovegreb med politikerne på Christiansborg. Vi har sammen delaget i fire møder med henholdsvis De Radikale Venstres, Venstres, Dansk Folkepartis samt Alternativets social-, handicap og sundhedsordførere for at gøre opmærksom på problemstillingen. Det blev taget godt imod. Det varmer mit formandshjerte, at problemet bliver taget seriøst, og vi håber alle på, at arbejdet bærer frugt, så vi kan få sat seksuel trivsel blandt unge med handicap på den politiske dagsorden.

Jeg glæder mig meget til at samarbejde meget mere med jer alle i den nærmeste fremtid.