Strategi 2020 – Vi står sammen om fremtiden

En skelsættende udvikling er i gang i SUMH, og for at lede den på vej blev deltagere på årets repræsentantskabsmøde bedt om, at bombardere SUMH med input til en ny strategi – Strategi 2020.

SUMH’s årlige repræsentantskabsmøde er en weekend, hvor der opstår fantastiske ting. Unge mødes på tværs af alder og på tværs af handicap. Det der binder os sammen er, at vi alle er unge, interesseret i foreningsarbejde og hvordan vi skaber de bedste rammer for dette. Weekenden byder både på alvor og på fest. Der er mulighed for at skabe netværk og nye samarbejder. Og repræsentantskabsmødet i år levede, til fulde, op til dette.

Lørdag formiddag samledes alle repræsentanterne for ungdomsorganisationer, samt indbudte gæster fra andre organisationer, for at være med til at skabe SUMHs nye 2020-strategi og diskutere handicapbevægelsens fremtid.

Det er altid meget tankevækkende at høre, hvad andre unge mener om den bevægelse de selv er en del af, her kaldet handicapbevægelsen, og sætte ord på hvad så mange mennesker og organisationer udgør tilsammen.

Vi bliver altid forbløffede, og det ved vi, at andre også blev, over hvor stor en positivitet, men i høj grad også ansvarsbevidsthed, som unge med funktionsnedsættelser besidder. Vi mener, at de fantastiske deltagere langt hen af vejen har ret i måden at anskue tingenes tilstand.

Der blev lagt vægt på, at handicapbevægelsen er en bevægelse der skaber plads til flere og fremmer rummeligheden. Både blandt unge internt og i samfundet. Det er blot en understregning af, hvor vigtigt det er, at vi arbejder på tværs af organisationer. Både på tværs af handicaporganisationer, så vi kan skabe større indblik i hinandens muligheder og udfordringer, men også med andre organisationer i samfundet, så vi bliver en aktiv del af at øge forståelsen for hinanden. Vi skal turde stille os frem og informere, fortælle og forklare. Mange gjorde det tydeligt, at dette er vores eget ansvar. Der kommer ingen og gør det for os, og derfor må vi hjælpe hinanden. Vi kan som bevægelse stå stærkere over for vores fælles udfordringer, hvis vi står sammen, deler viden og bruger hinandens erfaringer.

Vi skal huske aldrig at stå stille, men altid at udvikle os og være i bevægelse. Vi skal turde tage os selv, både som organisationer og samlet handicapbevægelse, op til refleksion. Hvad er for eksempel et handicap, hvad betyder det for handicapbevægelsen og hvem er en del af den?

Det er vigtigt, at vi tør være flere, at vi tør lukke nye kræfter ind – også selvom det kan skabe nye og udfordrende tanker i handicapbevægelsen – og at vi også i handicapbevægelsen selv er garant for den åbenhed og inklusion, som vi alle mener, bør være en del af resten af samfundet.

Sigrid Stilling Netteberg & Mads Brix Baulund