DET NYE FORMANDSKAB SER TILBAGE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Formandens kommentar

Dette års repræsentantskabsmøde, har haft og vil altid have en helt særlig betydning for mig. Det var nemlig her, jeg blev opfordret af flere erfarne SUMH-bestyrelsesmedlemmer, til at opstille som formand, grundet min aktive rolle i Dansk Blindesamfunds Ungdom. Til dette smilede jeg og rystede på hovedet. Nej nej svarede jeg, I skal da have en med mere erfaring indenfor SUMH. Men inden jeg fik set mig om, stod jeg og talte som den nye formand, og for det, vil jeg gerne takke hele SUMH. Jeg er sindssygt stolt over at være formand for en så skøn forening, med en så gennemført 2020-vision. Jeg deltager allerede i et par projekter, og jeg kan kun sige, at jeg næsten ikke kan få armene ned af bare glæde. En af mine mærkesager er og har altid været inklusion. Det er så vigtigt, at folk med særlige behov kan føle sig som en del af samfundet på lige vilkår med alle andre. Både uddannelsesmæssigt og socialt i fritiden og på arbejdspladsen. Derfor vil jeg gøre alt hvad jeg kan, for både at få sat politisk fokus på emnet, men også få det italesat i foreninger, i form af projekter, workshops mv. Jeg glæder mig til at udvikle SUMH de næste par år i samarbejde med en fantastisk næstformand og bestyrelse, og sidst men ikke mindst til at hverve flere medlemsorganisationer til vores fælleskab, samt at samle op og lade alle vores nuværende medlemsorganisationer komme til orde og blive hørt.

Sofie Monggaard Christensen

Næstformandens kommentar

Efter endt repræsentantskabsmøde, et møde som må siges at have været vellykket – er det nu tid til at trække i arbejdstøjet igen. Repræsentantskabsmødet var ikke blot mit første i bestyrelsesregi, men også det møde hvorefter jeg kunne kalde mig næstformand. En titel jeg vil arbejde for og gøre mig fortjent til.

Dette år har givet mig dels et indtryk af at SUMH er på vej i en spændende retning, men også hvilke udfordringer og problemstillinger som der fortsat bør arbejdes på. Gennem det sidste år har bestyrelsen og undertegnede arbejdet på en række strategier og disse vil jeg arbejde på at videreføre og sikre fortsat udvikling. Var der én ting som jeg lærte under Repræsentantskabsmødet var det, at vores medlemsorganisationer savnede at føle sig mere som en del af SUMH. Derfor vil jeg gøre hvad jeg kan for at få medlemsorganisationerne til at føle sig mere som en del af den SUMH’ske DNA. Udover vores medlemsorganisationer er de frivillige også en væsentlig del af SUMH for mig. SUMH er for mig at se som en økse hvor medlemsorganisationerne og de frivillige er henholdsvis skaftet og hovedet – tilsammen øksen. Uden skaftet ville øksehovedet ikke kunne sidde fast, og uden øksehovedet ville skaftet ikke være en økse.

Med andre ord er det vigtigt for mig, at SUMH er, og bliver ved med at være en organisation som både vores frivillige samt vores medlemsorganisationer føler sig som en ligeværdig og uundværlig del af.

Sidst, men ikke mindst, ser jeg gerne at kendskabet til os bliver mere udbredt. Kun ved at kendskabet til vores organisation udbredes, samt gode frivillige og glade medlemsorganisationer, kan vi sikre, at unge med en funktionsnedsættelse kan leve de ungdomsliv som de ønsker.

Frederik Walter Olsen