Sammenslutningen af Unge Med Handicap opretter et nyt ulandsudvalg, der skal lede og koordinere vores forskellige ulandsprojekter. Her kan du få en central rolle, i at gøre en kæmpe forskel for unge med handicap flere tusind kilometer væk!

SUMH opretter et nyt ulandsudvalg, der skal koordinere alle SUMHs ulandsprojekter, for at fremme ungdoms-handicaparbejdet i lande med færre ressourcer end Danmark – og du har muligheden for at blive en del af arbejdet!

Det nye ulandsudvalg har til opgave at koordinere og arbejde med alle SUMHs ulandsprojekter, hovedsageligt i Uganda, men forhåbentligt også i andre lande, når først arbejdet for alvor går i gang. I Projekterne forsøger vi sammen med organisationer i ulande, at skabe bedre forhold for unge med handicap.

Som udvalgsmedlem får du, sammen med tre andre udvalgsmedlemmer med støtte fra SUMHs sekretariat, til opgave at stå for koordinering af projekter gennem bl.a. strategisk og økonomisk planlægning i samarbejde med partnerorganisationen.

Med disse opgaver får du altså chancen for at arbejde med mange forskellige slags mennesker, både fra Danmark og andre lande, hvilket både kan være en stor oplevelse og er gode erfaringer at have i bagagen i forhold til din uddannelse eller dit arbejde. Det vil også sige, at du, i udvalget, er med til at rekruttere og arbejde med frivillige på udvalgets forskellige projekter. Du kommer altså bl.a. til at skulle lede og koordinere den frivillige indsats i ulandsarbejdet, når de frivillige eksempelvis laver kampagner eller seminarer. Udvalgsmedlemmer kan også blive bedt om at rejse til en partnerorganisation for at følge op på projekter, eller rejse ud for at finde potentielle partnerorganisationer.

I arbejdet kan du opnå en lang række kompetencer, og arbejde med mange forskellige typer opgaver såsom:

 •  At skrive projektansøgninger
 •  At definere kommende ulandsprojekters formål
 •  At være med til at kapacitetsopbygge f.eks. organisationer i andre lande
 •  At få indblik i nye og spændende kulturer
 •  At lære nye mennesker at kende på tværs af landegrænser
 •  At arbejde med økonomi- og projektstyring
 •  At få ledelseserfaring og arbejde med frivilligledelse

Du får muligheden for at arbejde sammen med andre unge frivillige, der ligesom du selv, er meget dedikerede og passionerede omkring ulandsarbejde. Du kommer til at indgå i en gruppe, der brænder for at gøre en forskel, opleve nye lande og kulturer og skabe en mere lige verden.

Om dig:

SUMHs bestyrelse afgør, hvem der i sidste ende bliver en del af ulandsudvalgets fire medlemmer. Alle kan ansøge, og man skal ikke have et handicap for at kunne ansøge, men det er nødvendigt at du:

 • Kan tale og skrive rimeligt på engelsk
 • Kan afsætte ca. 4-5 timer om ugen til arbejdet (mængden af arbejdet kan variere – nogle uger er der mere, mens der er mindre i andre)
 • Har interesse for ledelse af frivillige
 • Interesserer dig for den globale verden, og ønsker at gøre en forskel i ulande samt at du ønsker at forstå og respekterer andre kulturer

Møder i udvalget bliver afholdt i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup, og der vil være ca. 6-8 møder om året. Det forventes at du arbejder på diverse opgaver imellem møderne.

Sådan ansøger du:

Hvis dette udvalg lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning til SUMHs frivilligkoordinator karen@sumh.dk! Send ansøgningen senest onsdag d. 17. november. SUMHs bestyrelse beslutter, hvem der optages i udvalget den 28. november.

SUMH:

SUMH er en paraplyorganisation for ungdoms-handicaporganisationer, og vi arbejder både politisk samt på organisatorisk plan, for at styrke unge med handicaps rolle i samfundet. Vi arbejder for, at unge med handicap først og fremmest skal forstås som unge mennesker, og at det at have en funktionsnedsættelse ikke bliver til et handicap. Derfor mener vi, at det er meget vigtigt, at unge med handicap taler på egne vegne og kan inspirere hinanden og hjælpe til at skabe innovative løsninger på nationalt og internationalt niveau.

unge frivillige med handicap i Uganda