OM SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap, som arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver til handicap.

film-om-sumh

 

Baggrund og opbygning

SUMH blev stiftet i 1981 som De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom (DSI-Ungdom), men skiftede i 2008 navn til Sammenslutningen af Unge Med Handicap. I dag har vi ca. 4000 medlemmer fordelt på vores 12 medlemsorganisationer for unge under 36 år med alle former for handicap, både fysiske, kognitive, psykiske lidelser og kroniske sygdomme. Læs mere om vores medlemsorganisationer her.

SUMHs øverste myndighed er vores repræsentantskab og består af 2-4 repræsentanter fra hver medlemsorganisation. Hvert år i marts eller april vedtager handleplan og budget for det kommende år, og godkender regnskab og årsberetning for forgangne år. Dette kan du læse mere om i vores dokumentbibliotek.

Repræsentantskabet vælger vores bestyrelse, som står for ledelsen mellem repræsentantskabets årlige møder, koordinerer organisationens aktiviteter og følger op på repræsentantskabets beslutninger. Der afholdes bestyrelsesmøde 6-7 gange om året og du kan løbende kontakte de enkelte medlemmer her.

I vores dokumentbibliotek kan du finde de dokumenter, bestyrelsen arbejder ud fra samt referater af bestyrelsesmøderne.

Vores sekretariat står for den daglige drift af organisationen og kontakten til vores frivillige. De enkelte sekretariatsmedarbejdere kan kontaktes her.

 

 

Vores mission er:

  • At synliggøre unge med handicap i den politiske debat og i samfundet generelt
  • At styrke unge med handicap i at tale deres egen sag og i at deltage i demokratiet
  • At styrke organisationer af og for unge med handicap og generelt fremme samarbejdet mellem disse

Det gør vi ved at:

  • Lave interessepolitisk arbejde
  • Fremme vidensdeling og netværk mellem organisationer af og for unge med handicap
  • Kompetenceudvikle unge med handicap blandt andet gennem frivilligt arbejde
  • Gennemføre store sociale udviklings- og undersøgelsesprojekter