Bliv medlem af SUMH

SUMH er en paraplyorganisation, som varetager unge med handicaps interesser i samfundet. Som medlemmer kan optages:

  • Landsdækkende ungdomsorganisationer, grupper eller udvalg af unge med handicap.
  • Lokale selvstændige foreninger af unge med handicap, der går på tværs af handicapgrupper.
  • Organisationer, som ønsker at udvikle deres ungdomsarbejde.

Det betyder, at SUMH ikke har enkeltpersoner som medlemmer. Der stilles ikke krav om minimumsstørrelse, men det er dog væsentligt, at ungdomsarbejdet primært er styret af unge. Det sikrer, at SUMH er drevet af unge, og ikke kun er et tilbud for dem.

SUMH har i øjeblikket 12 medlemsorganisationer, som kan ses her.

 

Hvad indebærer medlemskab af SUMH?

SUMHs medlemsorganisationer kan gøre brug af mange forskellige tilbud, som er beskrevet under tilbud til medlemsorganisationer.

Til gengæld forventes medlemsorganisationerne at:

  • Deltage i SUMHs årlige repræsentantskabsmøde med mindst en og gerne to repræsentanter.
  • Løbende bidrage til SUMHs arbejde via gensidig dialog og gerne et par frivillige i SUMHs udvalg.
  • Videreformidle relevante invitationer og nyheder fra SUMH på egen hjemmeside, medlemsblad eller lignende.
  • Indberette medlemstal pr. 31/12 inden uge 6 det følgende år. Denne indberetning bør ske på baggrund af pålidelig medlemsregistrering i medlemsorganisationen, så vidt muligt med mulighed for udtræk af fødselsdata.

Det årlige kontingent udgør 1.700 kr.

Kontakt SUMHs sekretariatsleder for mere information:

Ditte Rejnholdt Rudolfsen
Telefon: 21 71 61 70
Mail: ditte@sumh.dk