Samarbejde mellem SUMH og Boblberg.dk

Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Boblberg.dk er gået sammen om at sikre, at unge med  handicap får lige muligheder for at have et aktivt socialt liv og at tage del i samfundet.

Boblberg.dk er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere fra hele landet kan finde sociale fællesskaber, hvor den fysiske, mentale og sociale sundhed styrkes, ensomheden forebygges og samskabelsen fremmes.

Sammen kæmper vi for, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker.

Læs mere om Boblberg.dk her: https://boblberg.dk