Tilbud til SUMHs medlemsorganisationer

SUMH har til formål at styrke organisationer af og for unge med handicap generelt og fremme samarbejdet mellem disse,  at yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning samt at varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske interesser.

Det er bestyrelsens medlemsorganisationsteam, som er tovholder på SUMHs arbejde med medlemsorganisationer. Teamet kan kontaktes direkte på moteam@sumh.dk. Du kan læse mere om teamet og finde kontaktoplysninger til de enkelte medlemmer her.

SUMHs medlemsorganisationer kan benytte sig af følgende tilbud:

 • Gratis Konsulenttjeneste

  Konsulenttjenesten tilbyder forskellige forløb og konsulentydelser til medlemsorganisationer. Alle frivillige og medarbejdere i SUMH og SUMHs medlemsorganisationer besidder nemlig en række kompetencer, som vi kun kan få fordel af at dele med hinanden.

  Konsulenttjenestens formål er at sætte alle disse kompetencer i spil, så medlemsorganisationer med udfordringer kan få hjælp af de bedst egnede personer inden for SUMHs organisation. Som hovedregel deltager et af SUMHs bestyrelsesmedlemmer altid i forløbene.

  Konsulenttjenesten har for eksempel tidligere været anvendt til:

  • Sparringsforløb vedrørende politikudvikling.
  • Sparring om bestyrelsesarbejde, ledelse af frivillige m.m.
  • Sparring vedr. medlemsinddragende udviklingsprocesser.
  • Oplæg eller workshopfacilitering på medlemsorganisationernes arrangementer.

  Har I brug for hjælp eller har I kompetencer, I gerne vil dele ud af, kan I kontakte SUMHs sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70.

 • Årligt seminar for medlemsorganisationer

  SUMHs medlemsorganisationer har mulighed for gratis at deltage i SUMHs årlige medlemsorganisationsseminar. Seminaret foregår typisk hen over en weekend, og tager relevante organisatoriske emner op. Det kunne for eksempel handle om rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, samarbejde i bestyrelser og teams, kommunikation, lobbyarbejde eller meget andet.

  Invitation til årets medlemsorganisationsseminar sendes til medlemsorganisationerne et par måneder før afholdelse, og der er altid reserveret pladser til repræsentanter fra alle medlemsorganisationer.

  Spørgsmål eller ønsker til medlemsorganisationsseminaret kan sendes til moteam@sumh.dk.

 • Politisk repræsentation og indflydelse

  SUMH varetager politiske interesser som vedrører unge med handicap på tværs af handicapgrupper. Det er først og fremmest SUMHs bestyrelse (Politikteamet), som varetager det politiske arbejde.

  Politikteamet laver politisk interessevaretagelse baseret på de politikpapirer, som blev præsenteret på repræsentantskabsmødet. Politikpapirerne beskriver bl.a. SUMHs holdninger indenfor Uddannelse, Tilgængelighed, Seksualitet, Sundhed og Frivillighed. Politikteamet kan kontaktes på politikteam@sumh.dk. Læs mere om teamet og se kontaktoplysninger til de enkelte medlemmer her.

  Mere information om det politiske arbejde og SUMHs holdninger kan findes her.

 • Inddragelse i projekter

  SUMH er en projektorganisation, som udvikler og gennemfører projekter til gavn for unge med handicap. SUMH har for eksempel haft projekter indenfor områder som seksualitet, uddannelse, arbejdsmarked, velfærdsteknologi, kultur og fritid og meget mere.

  I både projektudvikling og gennemførelse ønsker SUMH at samarbejde med vores medlemsorganisationer, således at projekterne bedst muligt imødekommer de behov, som unge med handicap har i deres hverdag.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere om inddragelse i SUMHs projektarbejde og -udvikling.

 • Deltagelse og stemmeret på SUMHs repræsentantskabsmøde

  Repræsentantskabet afholder møde hvert år i marts/april, hvor alle medlemsorganisationer kan deltage med op til 4 repræsentanter (heraf dækker SUMH udgifter for 2). På repræsentantskabsmødet vælges SUMHs bestyrelse og retningen for SUMHs arbejde det kommende år vedtages.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere om repræsentantskabsmødet.

 • Sociale og faglige arrangementer

  Alle medlemsorganisationernes medlemmer kan deltage ved SUMHs sociale og faglige arrangementer for unge med handicap. Det kunne f.eks. være fester, sociale arrangementer, fyraftensmøder m.m. Nogle arrangementer kræver tilmelding eller ansøgning, men der er altid pladser øremærket medlemsorganisationerne.

  Invitationer sendes ud til medlemsorganisationerne, samt offentliggøres på SUMHs kalender på forsiden og på vores facebookside.

 • Frivillig i SUMH

  Unge med handicap fra medlemsorganisationerne kan på lige fod med alle andre unge blive frivillige i SUMH og herigennem få indflydelse, spændende udfordringer og gode oplevelser. Læs mere om at være aktiv og frivillig i SUMH her.

 • Adgang til DUFs kursustilbud

  SUMH er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). De udbyder forskellige kurser til frivillige i nationalt og internationalt arbejde. Se oversigt over aktuelle kurser her. SUMHs medlemsorganisationer og deres medlemmer har via deres medlemskab af SUMH adgang til at anvende kursustilbud hos DUF.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere.