Medlemskab af SUMH

SUMH er en paraplyorganisation, som varetager unge med handicap og deres interesser i samfundet. Som medlemmer kan optages landsdækkende ungdomsorganisationer, grupper eller udvalg af unge med handicap, lokale selvstændige foreninger af unge med handicap, der går på tværs af handicapgrupper, samt organisationer, som ønsker at udvikle deres ungdomsarbejde. SUMH har i øjeblikket 13 medlemsorganisationer, som kan ses her.

 

Tilbud til SUMHs medlemsorganisationer

SUMH har til formål at styrke organisationer af og for unge med handicap generelt og fremme samarbejdet mellem disse,  at yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning samt at varetage ungdomshandicaporganisationernes fælles økonomiske og handicappolitiske interesser.

Det er bestyrelsens Medlemsorganisationsteam, som er tovholder på SUMHs arbejde med medlemsorganisationer. Medlemsorganisationsteamet består af bestyrelsesmedlemmerne Alice Bossing og Ann-Cathrine Nielsen som tovholdere. Teamet kan kontaktes direkte på moteam@sumh.dk.

SUMHs medlemmer kan gøre brug af følgende tilbud, som blandt andet indeholder støtte til organisatorisk arbejde, politisk repræsentation og indflydelse samt sociale og faglige tilbud til medlemsorganisationernes medlemmer og frivillige.

 • Gratis Konsulenttjeneste

  Alle frivillige og medarbejdere i SUMH og SUMHs medlemsorganisationer besidder en lang række kompetencer, som vi kun kan få fordel af at dele med hinanden. Konsulenttjenestens formål er at sætte alle disse kompetencer i spil, så medlemsorganisationer med udfordringer kan få hjælp af de bedst egnede personer inden for SUMHs organisation.

  Konsulenttjenesten tilbyder forskellige forløb af forskellig varighed, der skræddersyes til den enkelte organisation og den enkelte udfordring. SUMH står for at matche problem, organisation og kompetente personer, og vi planlægger forløbet sammen med jer. Som hovedregel deltager et af SUMHs bestyrelsesmedlemmer altid i forløbene sammen med den eller de personer fra en af SUMHs medlemsorganisationer der sidder med de rette kompetencer.

  Konsulenttjenesten er et gratis tilbud til SUMHs medlemsorganisationer. Har I brug for hjælp eller har I kompetencer, I gerne vil dele ud af, kan I kontakte SUMHs sekretariatsleder Nina Chessman Pallesen på nina@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70.

 • Årligt seminar for medlemsorganisationer

  SUMHs medlemsorganisationer har mulighed for gratis at deltage i SUMHs årlige medlemsorganisationsseminar. Seminaret foregår typisk hen over en weekend, og tager relevante organisatoriske emner op. Det kunne for eksempel handle om rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige, samarbejde i bestyrelser og teams, kommunikation, lobbyarbejde eller meget andet.

  Invitation til årets medlemsorganisationsseminar sendes til medlemsorganisationerne et par måneder før afholdelse, og der er altid reserveret pladser til repræsentanter fra alle medlemsorganisationer.

  Spørgsmål eller ønsker til medlemsorganisationsseminaret kan sendes til moteam@sumh.dk.

 • Politisk repræsentation og indflydelse

  SUMH varetager politiske interesser som vedrører unge med handicap på tværs af handicapgrupper. Det er først og fremmest SUMHs bestyrelse (Politikteamet), som varetager det politiske arbejde.

  Politikteamet laver politiske interessevaretagelse baseret på de politikpapirer, som blev præsenteret på repræsentantskabsmødet. Politikpapirerne beskriver bl.a. SUMHs holdninger indenfor Uddannelse, Tilgængelighed, Seksualitet, Sundhed og Frivillighed. Politikteamet består af SUMHs formand, Sofie Monggaard og bestyrelsesmedlemmerne Mads Brix Baulund og Nicolaj Ø. Lehmann. Teamet kan kontaktes direkte på politikteam@sumh.dk.

  Mere information om det politiske arbejde og SUMHs holdninger kan findes her.

 • Inddragelse i projekter

  SUMH er en projektorganisation, som udvikler og gennemfører projekter til gavn for unge med handicap. SUMH har for eksempel haft projekter indenfor områder som seksualitet, uddannelse, arbejdsmarked, velfærdsteknologi, kultur og fritid og meget mere.

  I både projektudvikling og gennemførelse ønsker SUMH at samarbejde med vores medlemsorganisationer, således at projekterne bedst muligt imødekommer de behov, som unge med handicap har i deres hverdag.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Nina Chessman Pallesen på nina@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere om inddragelse i SUMHs projektarbejde og -udvikling.

 • Deltagelse og stemmeret på SUMHs repræsentantskabsmøde

  Repræsentantskabet afholder møde hvert år i marts/april, hvor alle medlemsorganisationer kan deltage med op til 4 repræsentanter (heraf dækker SUMH udgifter for 2). På repræsentantskabsmødet vælges SUMHs bestyrelse og retningen for SUMHs arbejde det kommende år vedtages.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Nina Chessman Pallesen på nina@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere om repræsentantskabsmødet.

 • Sociale og faglige arrangementer

  Alle medlemsorganisationernes medlemmer kan deltage ved SUMHs sociale og faglige arrangementer. Nogle arrangementer kræver tilmelding eller ansøgning, men som udgangspunkt kan alle unge med handicap komme til fester, sociale arrangementer, fyraftensmøder m.m. Ligeledes kan alle unge med handicap blive del af SUMHs netværk. Invitationer m.m. sendes ud til medlemsorganisationerne, i SUMHs kalender samt på SUMHs facebookside.

  Læs mere om at være aktiv og frivillig i SUMH her.

 • Frivillig i SUMH

  Unge med handicap fra medlemsorganisationerne kan på lige fod med alle andre unge blive frivillige i SUMH og herigennem få indflydelse, spændende udfordringer og gode oplevelser. Læs mere om at være aktiv og frivillig i SUMH her.

 • Adgang til DUFs kursustilbud

  SUMH er medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). De udbyder forskellige kurser til frivillige i nationalt og internationalt arbejde. SUMHs medlemsorganisationer og deres medlemmer har via deres medlemskab af SUMH adgang til at anvende kursustilbud hos DUF.

  Kontakt SUMHs sekretariatsleder Nina Chessman Pallesen på nina@sumh.dk eller på telefon 21 71 61 70 for at høre mere.

 

Forventninger til medlemsorganisationer:

 • Deltagelse i SUMHs årlige repræsentantskabsmøde med mindst en og gerne to repræsentanter
 • Løbende bidrag til SUMHs arbejde via gensidig dialog og gerne et par frivillige i SUMHs udvalg
 • Videreformidling af relevante invitationer og nyheder fra SUMH på egen hjemmeside, medlemsblad eller lignende
 • Indberetning af medlemstal pr. 31/12 inden uge 6 det følgende år. Denne indberetning bør ske på baggrund af pålidelig medlemsregistrering i medlemsorganisationen, så vidt muligt med mulighed for udtræk af fødselsdata

Kontingent

 • kr. 1.700,- årligt

Kontakt

 • Nina Cheesman Pallesen
 • Telefon: 21 71 61 70
 • Mail: nina@sumh.dk