Opfølgningsdag for deltagere på SUMHs kompetenceudviklingskursus. På dagen følges op på rollemodellernes læring og initiativer siden kurset i september.

Kontakt frivilligteam@sumh.dk hvis du har spørgsmål til program eller kompetencekurset i øvrigt.