POLITISKE HOLDNINGER

SUMHs politiske arbejde er en kontinuerlig proces, og vi har hele tiden fingeren på den politiske puls. Vi sætter unge med handicap på den politiske dagsorden og udvikler hele tiden vores politiske netværk. Nedenfor kan du downloade beskrivelser af SUMHs holdning til en lang række politiske emner.