SUMH kræver handling

Ny undersøgelse fra SFI viser, at børn og unge med handicap har større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb end andre børn og unge.

SFI – Det Nationale forskningscenter for velfærd, har netop udgivet undersøgelsen “Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”, som konkluderer, at børn og unge (7-18 år) med handicap har væsentlig større risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb.

Sammenslutningen af Unge Med Handicaps (SUMH) nyvalgte formand, Sofie Monggaard Christensen udtaler i den forbindelse:

”Det er for galt! Denne rapport er opfyldelsen af en formands værste mareridt. At ligge inde med en viden om, at så mange børn og unge med handicap bliver forulempede og er så meget mere udsatte end andre børn og unge uden særlige behov, er direkte skræmmende. SUMH kræver at relevante fagfolk straks må tage affære. Denne udvikling skal standses.”

SUMH har siden 2010 beskæftiget sig med seksualitet og handicap og har blandt andet stor erfaring med at lave seksualpolitikker på specialskoler, hvor netop den omtalte målgruppe ofte befinder sig.

Sofie Monggaard Christensen udtaler:
”Vi i SUMH har en vision der lyder: alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv som de ønsker. Dette gælder også seksualitet. SUMH lægger meget engagement i at klæde vores medlemmer på til selv at kunne vælge hvordan deres seksualitet skal være. I SUMHs indsatser på området for seksualitet og handicap indgår også kurser for relevante parter som f.eks. skoler og lignende, i hvordan man forholder sig til sin egen krop, seksualitet, grænser osv. Derfor har SUMH meget ekspertise i emnet, og vi opfordrer derfor kraftigt til at trække på vores viden. Vi står altid til rådighed, og vi deltager gerne i et møde med relevante politikere om emnet, så vi en gang for alle kan stoppe denne udvikling.”

I forlængelse af udgivelsen af undersøgelsen har Socialstyrelsen udgivet en håndbog til fagpersoner om forebyggelse og opsporing af seksuelle overgreb. SUMH har på baggrund af vores mange års erfaring med området bidraget til arbejdet.

Se mere om SUMHs indsatser omkring seksualitet og handicap på www.projektseksualpolitik.dk og www.ligelyst.dk

Kontakt formand Sofie Monggaard Christensen: sofie@sumh.dk eller tlf.: 6060 6357

Find SFIs rapport her: https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/presse/boern-med-handicap-er-i-stoerre-risiko-for-overgreb/
Find Socialstyrelsens håndbog her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap