SUMHs mærkesager

SUMH sætter hvert år fokus på to nye politiske mærkesager, der ligger i tråd med vores overordnede vision om at unge med handicap skal have mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. De politiske aspekter i mærkesagerne bevirker, at det kan være en tidskrævende proces at opnå resultater og derfor betyder et nyt fokus ikke, at vi stopper arbejdet. Det er i stedet et udtryk for nye problematikker, vi sætter på den politiske dagsorden. Vores mærkesager er hovedsageligt proaktive, vores arbejde er dialogsøgende og vi sigter mod konstruktive og bæredygtige løsninger.

Har du en emne, som du synes SUMH skal tage op, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsens politikteam på politikteam@sumh.dk – du kan læse mere om politikteamet her.

Aktuelle mærkesager

 • SUMH foreslår en mini-BPA

  Mange unge med handicap har brug for ledsagelse eller hjælp til daglige aktiviteter og i øjeblikket er der to ordninger de kan tildeles:

  • Borgerstyret personlig assistance (BPA) som kan tildeles, hvis en person har brug for mere end 20 timers personlig assistance om ugen
  • Den såkaldte ledsagerordning hvor en person kan tildeles 15 timers ledsagelse om måneden

  Begge ordninger er hver for sig gode på mange måder, men der er samtidig nogle vigtige problemstillinger, som SUMH arbejder for at komme til livs.

  Det er en stor udfordring, at forskellen på de to ordninger er så markant. På den ene side giver BPA et højt antal timers hjælp og et relativt frit råderum over de tildelte ressourcer, da personen stort set kan ansætte den hjælper han eller hun ønsker. Således er der mulighed for at ansætte venner eller familiemedlemmer samt benytte ordningen til præcis det den enkelte har brug for. På den anden side giver ledsagerordningen blot 15 timers ledsagelse om måneden, ligesom det sjældent er tilladt at ansætte personer, der er tæt knyttede til den unge med handicap.

  Det er problematisk, da der findes en stor gruppe unge, der ikke nødvendigvis har behov for de mange timer, som BPA giver lov til, men som omvendt kun føler sig trygge ved ledsagelse af eksempelvis familiemedlemmer. Disse unge kan altså ikke få nok hjælp gennem den nuværende ledsagerordning, men falder samtidig uden for kriterierne for BPA. Dette medfører, at disse unge har forringede muligheder i forhold til andre unge i Danmark, da den nuværende ledsagerordning simpelthen er for lille og de unge derfor må prioritere hjælp til rengøring og madlavning over eksempelvis politiske og sociale aktiviteter. Dette er aktiviteter som unge normalt har fri adgang til og som er med til at udvikle unge til gode ressourcestærke borgere samfundet. I SUMH mener vi, at disse muligheder skal og bør være lige for alle, og derfor bør vi samarbejde om at finde en løsning.

  Det er klart, at alle unge med handicap hverken kan eller skal være en del af BPA, men i SUMH mener vi stadig, at ordningen er relevant. For at imødekomme de unge der ligger mellem de to ordninger, foreslå vi derfor en ”Mini-BPA”, hvor det tilladte timeantal er en smule lavere, men hvor det til gengæld er muligt at ansætte personer fra ens omgangskreds.

 • SUMHs forslag til erhvervsrettet ordning for studerende der modtager handicaptillæg

  Læs vores forslag her