PRAKTIKANT TIL PROJEKT OM INKLUSION I FRITIDSLIVET

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger pr. 15. januar 2018 en praktikant til SUMH og særligt projekt Fælles om Fritiden. Praktikken er lønnet, som udgangspunkt fuldtid og vil vare i ca. 5 måneder (vi er dog fleksible i forhold til starttidspunkt, tidsperiode og timeantal). Du får mulighed for at prøve kræfter som projektmedarbejder, herunder understøttelse af frivillige, foreninger og kommuner, udvikling og facilitering af arrangementer, monitorering af aktiviteter, formidlingsarbejde m.m. Dertil vil du bidrage til SUMHs sekretariat med forskellige udviklingsmæssige og organisatoriske opgaver.

om projekt fælles om fritiden

Fælles om Fritiden startede op i januar 2016 og løber indtil december 2018, og er støttet af Socialstyrelsen. Projektets formål er at nedbryde barriererne for, at børn med handicap deltager fuldgyldigt i fritidsfællesskaber med andre børn. Projektets aktiviteter bliver gennemført i 9 sjællandske samarbejdskommuner og falder under fire indsatsområder:

–       Etablering, udvikling og forankring af frivillig Fritidsguidning målrettet børn med handicap i samarbejdskommunerne.

–       Udvikling og gennemførelse af Forældreforum med erfaringsdeling for forældre til børn med handicap.

–       Udvikling og gennemførelse af Foreningssupervision for lokale foreninger, som giver redskaber og viden til inklusionsarbejde.

–       Udvikling og gennemførelse af Inklusionslege for børn med og uden handicap i lokale foreninger, understøttet af et frivilligt inklusionsambassadørkorps.

Læs mere på www.fællesomfritiden.dk.

OM PRAKTIKKEN

Vi forestiller os at du er en person, der kunne tænke sig at arbejde i en frivillig projektorganisation som vores, når du er færdig med dit studie. Derfor vil vi gerne give dig mulighed for at blive projektmedarbejder på lige fod med andre i sekretariatet (dog med fleksibilitet) i din praktik. Du vil blive en del af projektteamet på Fælles om Fritiden, som ud over dig består af projektlederen og sekretariatslederen, som løbende sparrer med dig om dine opgaver. Opgaverne indebærer: særligt ansvar for monitorering af projektet (inkl. spørgeskemaundersøgelser, interviews mv.), formidlingsarbejde (bl.a. via hjemmesiden), udvikling af koncepter for projektaktiviteter samt afvikling af disse, evt. understøttelse af det frivillige inklusionsambassadørkorps mv. Derudover vil du bistå SUMHs sekretariatsleder og bestyrelse i forberedelse og afvikling af SUMHs repræsentantskabsmøde 6. – 8. april 2018, samt i andre organisatoriske og udviklingsmæssige opgaver efter behov og egne ønsker.

som praktikant i Sumh får du:

–    Mulighed får at prøve projektmedarbejder-rollen af i praksis

–    En spændende og udfordrende praktik med ansvar og udviklingsmuligheder

–    Stort netværk blandt andre handicaporganisationer og ungdomsorganisationer m.fl.

–    Tæt kontakt til unge med handicap blandt frivillige og medlemsorganisationer

–    Dygtige og engagerede kolleger i et ungt og teambaseret arbejdsklima

Vi søger en person som:

–    Er i gang med en videregående uddannelse, fx inden for kultur, sociologi, antropologi, kommunikation, idræt m.m.

–    Kan byde ind med egne interesser og erfaringer, fx inden for frivillighed, foreningsarbejde m.m.

–    Har mod på at kaste sig over nye udfordringer, tager ansvar og følger ting til dørs

–    Kendskab til handicapområdet er IKKE et krav

 

Tid: 15. januar – slutningen af juni 2018 (dog mulighed for at ændre dette, vi er fleksible). Der vil forekomme aften- eller weekendarbejde.

Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station. Der vil dog forekomme rejseaktivitet på Sjælland.

Timetal: 37 timer ugentligt (som udgangspunkt – dog muligt at reducere).

Løn: Vi supplerer din SU med op til 3.000 kr. månedligt (afhængigt af timeantal)

Frist: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til job@sumh.dk senest d. 26. november 2017 (men søg hurtigst muligt). Vi holder samtaler løbende og senest 4. december. Har du brug for at have hurtig afklaring ift. fx dit studie må du gerne angive det i mailen, når du søger.

Information:  Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Du kan kontakte sekretariatsleder, Nina Cheesman Pallesen, på 21 71 61 70 eller nina@sumh.dk, hvis du har spørgsmål.