Hermed indkalder Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) til repræsentantskabsmøde 2019. Det afholdes i Høje Taastrup fra fredag den 26. april og slutter med en skøn middag og fest lørdag den 27. april.

I anledning af folketingsvalget i år sætter vi bl.a. fokus på fortalervirksomhed. Der vil derfor ud over den formelle dagsorden være en spændende workshop, hvor du får inspiration og retoriske redskaber med hjem til din organisation. Du vil også stifte bekendtskab med SUMHs mange spændende projekter og frivillige aktiviteter, opleve stemningen fra vores samarbejdslande ude i verden, og ikke mindst være med til at sætte dagsorden og retning i SUMHs arbejde det kommende år! Det bliver brandgodt, og vi glæder os til at samle alle vores fantastiske medlemsorganisationer til en inspirerende, visionær og social weekend.

Der er udsendt separat invitation til medlemsorganisationer og frivillige i SUMH med information vedr. praktiske oplysninger, formalia m.m.

TID & STED:

Repræsentantskabsmødet foregår fredag d. 26. april kl. 17.30 til lørdag d. 27. april 2019 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Programmet slutter med middag og fest lørdag aften. Der er mulighed for overnatning både fredag og lørdag, hvor der vil være morgenmad inden afrejse søndag d. 28/4.

PROGRAM:

Vi udsender endeligt program sammen med mødets bilag 2 uger før mødet (d. 12. april 2019).

TILMELDING:

Tilmeldingsfristen er d. 29. marts kl. 12.00. Du tilmelder dig ved at udfylde dette tilmeldingsskema.

Hvem kan deltage? Hver medlemsorganisation kan tilmelde op til 4 repræsentanter (heraf dækker SUMH transport og eventuelle overnatningsudgifter for 2 repræsentanter). Øvrige frivillige fra SUMH og medlemsorganisationerne er meget velkomne til at deltage i både fest og weekendens program. De har dog ikke stemmeret, og vi kan ikke dække omkostninger til transport og overnatning, medmindre man som frivillig stiller op til bestyrelsen. Der er dog mulighed for gratis overnatning for alle i Handicaporganisationernes Hus.

VALG TIL SUMHS BESTYRELSE

I år er følgende bestyrelsesposter på valg: formandsposten, 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Desuden er næstformandsposten på valg, da Frederik trækker sig fra posten.

Overvejer du at stille op, skal du udfylde og indsende en kandidatopstilling senest 3 uger inden mødet – dvs. d. 5. april 2019 kl. 12.00 til sumh@sumh.dk. Skabelon samt beskrivelse af bestyrelsens ansvar og opgaver kan fås ved henvendelse til karen@sumh.dk

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, kan du kontakte SUMHs formand Sofie Monggaard Christensen på sofie@sumh.dk eller tlf. 60 60 63 57.

Vi glæder os til at se jer!

SUMHs bestyrelse