Den 9-10. april afholder SUMH repræsentantskabsmøde.

Foråret står for døren, og det betyder, at Sammenslutningen af Unge Med Handicap indkalder til repræsentantskabsmøde 2016. Vi håber på et stort fremmøde af engagerede og aktive deltagere, som har lyst til vise hvad unge med handicap kan og vil med vores samfund. Vi har brug for jer – og glæder os til at samle repræsentanter fra alle vores medlemsorganisationer samt fra nye interesserede organisationer til en inspirerende, visionær og social weekend.

TID & STED
Repræsentantskabsmødet foregår lørdag den 9. april 2016 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Programmet starter lørdag kl. 11.00 og slutter med middag og fest samme aften. Hvis man kommer langvejsfra er der mulighed for at overnatte fra fredag d. 8. april til søndag den 10. april, hvor der vil være morgenmad inden afrejsen.

Det foreløbige program for repræsentantskabsmødet kan ses her.

TILMELDING
Frivillige eller organisationer med interesse for SUMHs arbejde kan tilmelde sig repræsentantskabsmødet til SUMHs frivilligkoordinator Karen på karen@sumh.dk.
Tilmeldingsfristen er den 13. marts 2016.
Se praktiske informationer her.

VALG TIL SUMHs BESTYRELSE:
I år skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer, som sammen med resten af SUMHs bestyrelse skal arbejde videre med at styrke SUMHs arbejde for alle unge med handicap. Som bestyrelsesmedlem har du stor mulighed for indflydelse og få erfaring med at lave alt fra frivilligt socialt arbejde til politik strategisk arbejde. Vi håber derfor, at rigtig mange har lyst til at stille op ved bestyrelsesvalget.
Ønsker du at stille op, skal du indsende din kandidatopstilling senest d. 17. marts kl. 10.00 til nina@sumh.dk. Du skal bruge denne skabelon til kandidatopstillingen.
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, kan du kontakte SUMHs formand Mads Brix på mads@sumh.dk eller tlf.: 28 40 71 41.

Vi glæder os til at se alle interesserede!