Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger pr. 1. juni 2017 (eller hurtigst muligt herefter) en studerende på 15 timer om ugen til projektet ”Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser”. Projektet løber fra juni til december 2017 og i stillingen vil man primært understøtte projektlederen i at udvikle og gennemføre en undersøgelse om seksualitet blandt unge med multiple funktionsnedsættelser på landets bosteder.

projektet:

Projektet tager udgangspunkt i SUMHs arbejde med handicap og seksualitet og særligt det seneste projekt, hvor vi udarbejdede rapporten ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet” (se: www.sumh.dk/rapportbiblioteket), der sætter fokus på seksualitet blandt en gruppe af unge, der har multiple handicap og dermed meget begrænsede kommunikationsmuligheder. Dette skaber en udfordring for både pårørende og personale på bosteder i forhold til at understøtte borgerne i at praktisere deres seksualitet. For mange er det forbundet med tabuer og berøringsangst. Rapporten, der tager udgangspunkt i en række testforløb, påpeger vigtigheden af at fokusere på dette emne. Med projektet vil SUMH på den baggrund gennemføre to indsatser:

–       Indsats 1: En undersøgelse, der har til formål at undersøge: a) hvor stor en andel af landets bosteder (ud fra 100), der aktivt gør en indsats for at understøtte målgruppens seksuelle trivsel, b) hvilke barrierer, der ligger til grund for manglende understøttelse og c) indsamling af best practise.

–       Indsats 2: 20 temadage, hvor SUMH vil klæde fagprofessionelle på til at understøtte de unge borgere i udlevelsen af deres seksualitet med det formål at øge borgernes trivsel og seksuelle sundhed.

STILLINGEN:

Du bliver ansat som analyse- og kommunikationsmedarbejder og vil indgå i et team med SUMHs erfarne seksualitetskonsulent. Seksualitetskonsulenten vil agere projektleder og det vil blive din opgave at understøtte vedkommende i at designe og gennemføre undersøgelsen (indsats 1), samt i at skrive en rapport og formidle denne til relevante aktører. Dertil vil du skulle bistå projektlederen i opsøgende arbejde i forhold til temadagene, samt evt. under temadagene (indsats 2).

Du får:

–       Muligheden for at arbejde med et spændende og for nogle et kontroversielt tema

–       Netværk blandt handicaporganisationer, ungdomsorganisationer og sociale projektorganisationer

–       En ung og dynamisk arbejdsplads hos en organisation i vækst

–       Dygtige og engagerede kolleger og et teambaseret arbejdsklima

Vi søger en person, som:

–       Studerer på et relevant studie, fx inden for kommunikation, sociologi, antropologi eller lignende

–       Er imødekommende, udadvendt og har mod på opsøgende arbejde

–       Har erfaring med at gennemføre undersøgelser og flair for analyse- og skrivearbejde

–       Har en struktureret og systematisk arbejdsstil og er praktisk orienteret

–       Kendskab til handicapområdet eller seksualitetsområdet er ikke et krav, men vil være en fordel

TID: 1. juni (eller hurtigst muligt herefter) – 31. december 2017.

STED: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station.

TIMETAL/LØN: 15 timer ugentligt med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse. Der vil kunne forekomme aften- eller weekendarbejde, samt perioder med højere eller lavere arbejdsbelastning. Løn efter aftale.

FRIST: Send din ansøgning og CV i ét samlet dokument (samt max én anbefaling ELLER noget du har skrevet/produceret) senest d. 14. maj til job@sumh.dk. Vi forventer at afholde samtaler d. 18.-19. maj 2017 (kan dog forekomme før, hvis vi får mange ansøgninger – så søg hurtigst muligt). Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte SUMHs sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen på nina@sumh.dk / 2171 6170