Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) søger hurtigst muligt en studentermedhjælper til projekt Fælles om Fritiden. Stillingen er på 15 timer om ugen og løber til 31. december 2018. Du får muligheden for at prøve kræfter som projektmedarbejder, herunder monitorering af aktiviteter, understøttelse af frivillige, foreninger og kommuner, udvikling og facilitering af arrangementer, formidlingsarbejde m.m. Dertil vil du bidrage til SUMHs sekretariat med forskellige udviklingsmæssige og organisatoriske opgaver.

om projekt fælles om fritiden

Fælles om Fritiden startede op i januar 2016 og løber til og med december 2018. Projektet er støttet af Socialstyrelsen og har til formål at nedbryde barriererne for, at børn med handicap deltager i fritidsfællesskaber med andre børn. Projektets aktiviteter bliver gennemført i 9 sjællandske samarbejdskommuner og falder under fire indsatsområder:

 • Etablering, udvikling og forankring af frivillig Fritidsguidning målrettet børn med handicap i samarbejdskommunerne.
 • Udvikling og gennemførelse af Forældreforum med erfaringsdeling for forældre til børn med handicap.
 • Udvikling og gennemførelse af Foreningssupervision for lokale foreninger, som giver redskaber og viden til inklusionsarbejde.
 • Udvikling og gennemførelse af Inklusionslege for børn med og uden handicap i lokale foreninger, understøttet af et frivilligt inklusionsambassadørkorps.

Læs mere på www.fællesomfritiden.dk.

ARBEJDSOPGAVER

Vi forestiller os, at du er en person, der har ønske om at arbejde i en frivillig projektorganisation som vores, når du er færdig med dit studie. Derfor vil vi gerne give dig mulighed for at blive projektmedarbejder på lige fod med andre i sekretariatet (dog med fleksibilitet). Du vil blive en del af projektteamet på Fælles om Fritiden, som ud over dig består af projektlederen og sekretariatslederen, som løbende sparrer med dig om dine opgaver. Opgaverne indebærer: særligt ansvar for monitorering af projektet (inkl. spørgeskemaundersøgelser, interviews mv.), formidlingsarbejde (bl.a. via hjemmesiden), udvikling af koncepter for projektaktiviteter samt afvikling af disse, evt. understøttelse af det frivillige inklusionsambassadørkorps mv. Derudover vil du bidrage til øvrige organisatoriske og udviklingsmæssige opgaver i SUMH efter behov og egne ønsker.

som studentermedhjælper i Sumh får du:

 • Mulighed får at prøve projektmedarbejderrollen af i praksis
 • Et spændende og udfordrende læringsmiljø med ansvar og udviklingsmuligheder
 • Stort netværk blandt andre handicaporganisationer og ungdomsorganisationer m.fl.
 • Tæt kontakt til unge med handicap blandt frivillige og medlemsorganisationer
 • Dygtige og engagerede kollegaer i et ungt og teambaseret arbejdsklima

Vi søger en person som:

 • Er i gang med en videregående uddannelse, fx inden for kultur, sociologi, antropologi, kommunikation, idræt m.m.
 • Kan byde ind med egne interesser og erfaringer, fx inden for frivillighed, foreningsarbejde m.m.
 • Er struktureret og praktisk orienteret
 • Har mod på at kaste sig over nye udfordringer, tager ansvar og følger ting til dørs
 • Kendskab til handicapområdet er IKKE et krav

 

Tid: Hurtigst muligt – 31. december 2018. Der vil forekomme aften- eller weekendarbejde.

Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station. Der vil forekomme rejseaktivitet på Sjælland.

Timetal: 15 timer ugentligt

Løn: Efter aftale

Frist: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til lisa@sumh.dk hurtigst muligt, og senest d. 22. april 2018, skriv “ansøgning til Fælles om Fritiden” i emnefeltet. Vi holder samtaler løbende.

INFORMATION: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk.

Du kan kontakte projektleder på Fælles om Fritiden, Lisa Bruun Hebbelstrup, på 61 67 76 89 eller lisa@sumh.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen.