Siden 2010 har SUMH haft fokus på seksualitet og handicap og gennem forskellige udviklingsprojekter har vi arbejdet for at unge med handicap skal have de samme muligheder som alle andre unge – dette gælder selvfølgelig også indenfor seksualiteten.

Det var på en lidt alvorlig baggrund, at SUMH indledte arbejdet med seksualitet og handicap i 2010. Undersøgelser viste sig nemlig, at børn og unge med handicap havde 2-3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end andre børn og unge. Dertil kom, at personale på fx specialskoler følte sig dårligt rustede til både at spotte tegn og signaler på overgreb samt at handle på det, når de havde en mistanke. Seksualundervisningen på specialskolerne var derudover ret mangelfuld, og noget måtte ske! Derfor rejste SUMH i tre år rundt i hele landet og hjalp landets specialskoler med at lave seksualpolitikker, så personalet kunne blive bedre klædt på til at forebygge overgreb og give den vigtige seksualundervisning.

I 2013-2015 lavede SUMH projekt LigeLyst, og man kan vist godt sige, at SUMH fik sit folkelige gennembrud med LigeLyst kampagnen, som blev lanceret i januar 2014. Kampagnen bestod af en række smukke fotografier af unge mennesker med forskellige funktionsnedsættelser, som fortalte om deres forhold til og drømme om kærlighed, sex og fremtiden. Kampagnen blev sendt rundt til landets gymnasier for at starte debatter blandt eleverne om kropsidealer, normalitet, sex og forhold.

Kampagnen blev en stor succes på gymnasierne, men blev i særdeleshed også en stor succes i medierne. Gennem to måneder havde SUMH over 70 presseindslag, som talte alt fra TV2 News, Aftenshowet, Go’ Morgen Danmark, BT, Ekstra Bladet, Jyske Vestkysten, Jyllands-posten og meget mere. Det er vist første gang SUMH har været i medierne i et sådant omfang, så vi må vist blot konstatere, at sex sælger! Se alle billederne og et par af presseindslagene på www.ligelyst.dk

Det seneste projekt på seksualitetsområdet, som SUMH har afsluttet, handler om multiple funktionsnedsættelser og seksualitet. For de unge borgere med de sværeste handicap, der har et yderst  begrænset funktionsniveau og yderst begrænsede kommunikationskanaler, spiller omgivelserne en meget stor rolle i forhold til mulighederne for at udleve seksualiteten på deres helt egne vilkår. Det er et område med mange etiske gråzoner, men med udgivelsen ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et i inspirationskatalog” forsøger SUMH at give bud på, hvordan man kan navigere i dette spændende felt. Udgivelsen finder du på www.ligelyst.dk/udgivelser

Det er det sidste projekt, der har givet anledning til den undersøgelse, som SUMH p.t. er ved at gennemføre, og som du kan læse mere om her i nyhedsbrevet.

VIL DU VIDE MERE?

Du kan læse om SUMHs erfaringer med handicap og seksualitet på www.ligelyst.dk.

SUMH deler altid gerne ud af vores erfaringer med seksualitet og handicap og du er velkommen til at kontakte sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen og høre nærmere om, hvordan vi kan starte et samarbejde eller hvordan du kan tilkøbe en konsulentydelse.

Kontakt Nina på nina@sumh.dk eller tlf. 21 71 61 70