Siden februar 2016 har SUMH samarbejdet med deres ugandiske partner NUDIPU-Youth. Vi har arbejdet sammen om et 3-årigt projekt der skal styrke unge med handicap i Uganda, og give dem en stærkere stemme i samfundet. En stemme, der skal gøre det muligt for unge med handicap, at leve et ungdomsliv på lige fod med andre unge.

NUDIPU står for National Union of Disabled Persons of Uganda, og NUDIPU-Youth er deres ungdomsafdeling. De to organisationer minder om hinanden, da SUMH og NUDIPU begge er paraplyorganisationer for en bred vifte af organisationer for mennesker med forskellige typer handicap, som for et eksempel blindhed, døvhed, albinisme, epilepsi, mentale og psykiske funktionsnedsættelser. Da befolkningen i Uganda står over for anderledes udfordringer end vi gør i Danmark, som for eksempel flygtninge fra Sydsudan, handicaps i form af krigsskader og ikke mindst stor ulighed mellem land og by, er forståelsen og definitionen af et handicap også forskellig fra Danmarks. Og det er netop forskellene mellem os, gør det særligt interessant at arbejde sammen. Det er gennem erfaringsudveksling og læring, at vi udvikler os som organisationer og gennem partnerskaber, at vi sammen kan gøre en forskel.

Samarbejdet mellem SUMH og NUDIPU-Youth har til formål at styrke begge organisationers kapacitet og etablere bæredygtige frivillige miljøer. Projektet er nu ved at være halvvejs og gennem rollemodels kurser og dialogfremmende workshops være med til at styrke unge med handicap til at være en aktiv stemme i samfundet. I år var frivillige fra NUDIPU-youth blandt andet repræsenteret på The 7th National youth festival og på World Population Day. I foråret var der desuden fire ungdomsledere tilknyttede projektet, to fra hver organisation. Hvordan det var og hvad de fik ud af det kan du læse mere om i artiklen “Fokus på inklusion, frivillighed og handicap”

Partnerskabet bliver også brugt til at sætte fokus på unge med handicap i udviklingslande her i Danmark. I efteråret blev det gjort via filmvisninger og dialog workshops rundt i hele landet. Du kan læse mere om oplysningsprojektet i artiklen “De Ukuelige skaber succes i SUMHs Ulandsudvalg”

Kunne du selv tænke dig at samarbejde med unge med handicap i et udviklingsland, og så søger vi netop nu nye kræfter til vores internationale projektteams. Du behøver ikke have nogen erfaring på forhånd, bare en lyst og motivation til at lære og udvikle dig.
Er du nysgerrig så skriv enten til mariemy@sumh.dk eller ulandsudvalget@sumh.dk

Vi glæder os til at hører fra dig.