SUMH har i sensommeren 2017 været på besøg på Christiansborg hos social- sundheds- og handicapordførere ved forskellige partier for at sætte fokus på seksuel trivsel og forebyggelse af seksuelle ovegreb blandt børn og unge med handicap.

Anledningen er en undersøgelse fra 2017 foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, som viser at børn og unge med handicap i alderen 7-18 år har markant større sandsynlighed for at blive udsat for seksuelle overgreb end deres jævnaldrende uden et handicap. Fx har børn og unge med ADHD op til 80 procent større sandsynlighed for at blive udsat for seksuelle overgreb, og børn og unge med autisme har ca. 40 procent større sandsynlighed for det. Også børn med epilepsi, hørehandicap og udviklingshæmning er i særlig risiko med mellem 20 og 30 procent større udsathed i forhold til seksuelle overgreb end deres jævnaldrende (læs mere her).

SUMH har længe vidst at det stod slemt til og har derfor iværksat forskellige forebyggende initiativer. Undersøgelsen fra SFI har dog givet SUMH en løftestang i forhold til at gå direkte til politikerne og opfordre dem til at skride til handling.

Konkret havde SUMH møder med Marianne Jelved (socialordfører) og Lotte Rod (sundhedsordfører) fra De Radikale Venstre, Carl Holst (socialordfører) fra Venstre, Karina Adsbøl (handicapordfører) og Karin Nødgaard (socialordfører) fra Dansk Folkeparti samt Torsten Gejl (socialordfører) og Ulla Sandbæk (handicapordfører) fra Alternativet. De øvrige partier fik også muligheden for et møde. På billedet ses fra venstre  specialkonsulent Kim Steimle Rasmussen, formand Sofie Monggaard Christensen og sekretariatsleder Nina Cheesman Pallesen efter vores første møde.

Til møderne bidrog vi med vores erfaringer med at sætte fokus på seksuel trivsel blandt børn og unge med handicap, og særligt i forhold til børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser. Denne målgruppe er ifølge egne erfaringer og SFI-undersøgelsen nemlig særligt udsatte og i risiko for seksuelle overgreb og mistrivsel. Det med at forstå egne og andres grænser kan fx være en udfordring for børn og unge med ADHD og autisme.

Vi håber at møderne kommer til at bære frugt i forhold til fremtidige politiske prioriteringer på social- handicap- og sundhedsområdet.