Med støtte fra Sundhedsstyrelsen er SUMH i øjeblikket ved at tage temperaturen på understøttelsen af seksualitet på bosteder for personer med multiple funktionsnedsættelser. Hen over sommeren har vi indsamlet spørgeskemaer fra medarbejdere på omkring 90 bo og – aflastningsstilbud for at danne os et billede af, hvordan beboernes seksualitet bliver understøttet og hvilke udfordringer, der kan opstå i dette arbejde.

Brug for viden på området

I forbindelse med SUMHs tidligere arbejde med seksualitet har vi erfaret, at der generelt mangler en mere dybdegående udredning af de udfordringer, der kan være forbundet med understøttelsen af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser. I juni blev undersøgelsen således iværksat for at kortlægge, hvor stor en andel af de danske botilbud, der aktivt arbejder for at understøtte målgruppens seksuelle trivsel såvel som at afdække de udfordringer, der kan opstå i denne forbindelse. På sigt kan denne viden bidrage til at understøtte og kvalificere en fremadrettet indsats og i sidste ende øge livskvaliteten for personer med multiple funktionsnedsættelser.

 

Seksualitet er en del af hverdagen

SUMH har modtaget over 350 besvarelser fra personer med forskellige faglige baggrunde på botilbud i 37 forskellige kommuner. Til at uddybe disse tal udfører vi i disse uger samtaleworkshops og interviews med fagpersonale, der deler ud af deres erfaringer med understøttelsen af seksualitet. Der tegner sig allerede nu et billede af, at seksualitet og seksuel adfærd fylder i hverdagen – for over 20 procent af de adspurgte fagpersoner opleves det at beboerne udtrykker seksuel adfærd dagligt og for næsten 40 procent er det ugentligt.

Værktøjerne mangler

Langt størstedelen af de adspurgte anser det som en faglig opgave at understøtte borgernes seksualitet. Lidt under halvdelen af de adspurgte føler sig dog i mindre grad trygge ved at håndtere situationer, hvor beboere udtrykker seksuel adfærd og over halvdelen af de adspurgte føler sig i ringe grad fagligt rustede til at arbejde med beboernes seksualitet.

Disse og mange flere resultater vil blive samlet i en rapport, som udkommer i slutningen af oktober, så hold øje med SUMHs hjemmeside og din indbakke, hvis du vil læse mere!

Gratis workshops – vil du have mere viden?

SUMH udbyder i efteråret 2017 en række gratis workshops om seksualitet og multiple funktionsnedsættelser. Workshoppene tager udgangspunkt i SUMHs udgivelse fra 2016 ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”, som også udleveres til deltagerne på dagen.

Workshoppen har til formål at klæde fagpersonale på til at arbejde med at understøtte unge med multiple funktionsnedsættelsers seksuelle trivsel og består af dels en blanding af information og dels praksisnær refleksion for deltagerne. Læs mere og tilmeld dig senest 20. november 2017 her: http://ligelyst.dk/gratis-workshops/