* GENOPSLAG Ÿ*

Vil du arbejde for og med unge med handicap i Uganda? Og har du erfaring med frivilligt arbejde og udviklingsindsatser for unge?

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) leder efter en engageret ung mellem 18 og 30 år, som skal tilknyttes vores Ugandaprojekt i seks måneder fra 13. februar 2017. Bemærk, at ansøgningsfrist er 25. januar, men vi indkalder løbende, så kontakt os hurtigst muligt.

SUMH er en paraplyorganisation for og af unge med handicap i Danmark og vi samarbejder med vores partnerorganisation NUDIPU-Youth i Uganda om at forbedre unge med handicaps vilkår i det ugandiske samfund.

Dine arbejdsopgaver

Du vil som ungdomsleder være knyttet op på et større projekt, der løber fra februar 2016 frem til marts 2019, og blandt andet går ud på at styrke unge med handicap til at være og se sig selv som medskabende frivillige og rollemodeller i organiserede fællesskaber, hvor de kan få indflydelse på deres egen livssituation. Projektet skal styrke inklusionen af unge med handicap og give dem en stemme internt i handicapbevægelsen og i det omkringliggende samfund. En del af projektets aktiviteter handler derfor om at lave fortalervirksomhed og afholde dialogmøder med relevante aktører både i og uden for handicapbevægelsen. Som ungdomsleder vil være dine primære opgaver være at understøtte NUDIPU-Youth og de frivilliges arbejde med fortalervirksomhed og dialogmøder.

Mere konkret skal du som ungdomsleder:

 • Udvikle en træningsmanual i fortalervirksomhed og planlægge, afholde og evaluere træninger i fortalervirksomhed på nationalt og distriktsniveau
 • Understøtte græsrodsfrivillige og unge med handicap i projektets distrikter med at planlægge og afholde events under temaet fortalervirksomhed
 • Lave informationsmateriale og/eller en kampagne baseret på eventsne til brug på f.eks. sociale medier
 • Udvikle en manual om afholdelse af dialogmøder, inklusive en test af manualen på nationalt niveau
 • Lave informationsarbejde i Danmark sammen med SUMHs frivillige i Ulandsudvalget

Forløbet starter med en lille måneds forberedelse i Danmark, hvor du skal deltage på DUFs 2-ugers ungdomslederkursus i februar/marts. På kurset vil du lære om principperne bag internationalt udviklingsarbejde, projektstyringsredskaber, gruppedynamik og interkulturelt samarbejde. Derudover vil du blive klædt på til arbejdet i Uganda hos SUMH og lære SUMHs ulandsudvalg godt at kende. I midten af marts – midt juli 2017 følger et ca. 4 måneders ophold i Uganda og derefter ca. 1 måned med oplysningsaktiviteter i Danmark. Du kommer til at indgå i et team med en anden dansk ungdomsleder og to ugandiske ungdomsledere, og vil desuden arbejde tæt med NUDIPU-Youths bestyrelse og lokalansatte i Kampala. Din dagligdag i Uganda vil ligeledes være i Kampala, men der vil også være to længere besøg til de fire distrikter, projektet dækker.

Vi søger en person som:

 • Er mellem 18 og 30 år
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Er selvstændig og initiativrig, samarbejdsvillig og rummelig
 • Er opsøgende, åben og ønsker at støtte andre i at gøre en forskel
 • Har respekt for andre kulturer, organisationsformer og arbejdsmetoder
 • Har erfaring med frivilligt arbejde og udviklingsindsatser
 • Har erfaring med at lave fortalervirksomhed og dialogbaserede aktiviteter
 • Kendskab til handicapområdet er en fordel, men ikke et krav

VI TILBYDER DIG:

 • En unik international oplevelse i Uganda på et spændende og meningsfuldt projekt
 • Et intenst forløb, hvor dine menneskelige værdier og personlige relationer testes og sættes i perspektiv
 • Værktøjer til internationalt projektarbejde i form af kurser og workshops med andre unge frivillige
 • Konkret erfaring med afholdelse af træninger, samt erfaring med fortalervirksomhed og dialogbaserede aktiviteter
 • Støtte og sparring undervejs fra projektansatte og andre frivillige
 • Nye venner for livet – både i og udenfor Danmark

Som ungdomsleder vil du være tilknyttet projektet som fuldtidsfrivillig og ikke ansat, og det forventes at du fortsætter som frivillig i den danske frivilliggruppe, SUMHs ulandsudvalg, frem til projektet stopper i marts 2019. Alle udgifter forbundet med arbejdet dækkes såvel som rejseomkostninger, forsikring, visum, kost og logi under perioden i Uganda. Der gives desuden lommepenge som supplement hertil, da det ikke er muligt at have job ved siden af.

Både unge med og uden handicap opfordres til at søge stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

PERIODE: 13. februar – 6. august 2017

STED: To måneder i Danmark (februar og juli) samt fire måneder i Uganda (marts til juni)

ARBEJDSTID: 37 timer ugentligt, primært mandag til fredag, men weekendarbejde kan forekomme

ANSØGNING: Send ansøgning og CV til sarah@sumh.dk senest onsdag den 25. januar kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende på SUMHs kontor i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

INFORMATION: Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Du kan kontakte projektleder Sarah Wolf på + 45 51 92 76 89 / sarah@sumh.dk, hvis du har spørgsmål.