SUMHs ulandsudvalg åbner op for to pladser, og du kan søge om at blive medlem – søg nu eller senest fredag d. 1. februar. Du bliver en del af et strategisk udvalg, der gør en kæmpe forskel for unge med handicap flere tusind kilometer væk!

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har et ulandsudvalg, der udvikler og koordinerer alle SUMHs ulandsprojekter, som understøtter ungdomshandicapbevægelsen i udviklingslande, p.t. særligt i Uganda og Rwanda. Man vælges til ulandsudvalget for en 2-årig periode, og fra midt januar 2019 åbnes der op for, at der kan komme nye kræfter ind i ulandsudvalget. Den ene af de to frivillige vil have fokus på Operations Dagsværk 2019 og være ansvarlig for en gruppe af frivillige, som skal understøtte dette projekt.
Den anden frivillige vil til at starte med skulle understøtte de igangværende projekter og vil på sigt kunne starte et projekt op i et nyt land.

Ulandsudvalget har eksisteret i tre år, men SUMH har haft ulandsarbejde siden 2007. Ulandsudvalget består af i alt 4 unge med interesse for ulandsarbejde, der sætter retningen for SUMHs ulandsarbejde og løbende udvikler nye tiltag og projekter og udvikler nye partnerskaber. Ulandsudvalget er selvkørende, men får support fra og har tæt kontakt til SUMHs bestyrelse og sekretariat.

Som aktiv i ulandsudvalget får du mulighed for at:

 • Være medudvikler på SUMHs strategiske arbejde på ulandsområdet
 • Deltage på spændende kurser og få opkvalificering gennem bl.a. DUF
 • Få ledelseserfaring og arbejde med frivilligledelse
 • Få erfaring med at skrive projektansøgninger og indsigt i udviklingsarbejde
 • Være med til at kapacitetsopbygge organisationer og frivillige i udviklingslande
 • Få nye venner på tværs af landegrænser

Vi forventer at du:

 • Kan tale og skrive rimeligt på engelsk
 • Kan afsætte mindst 4 timer om ugen til arbejdet (mængden af arbejdet kan variere – nogle uger er der mere, mens der er mindre i andre)
 • Har interesse for ledelse af frivillige
 • Interesserer dig for den globale verden og ønsker at gøre en forskel i ulande med respekt for andre kulturer
 • Du behøver ikke have et handicap (eller have kendskab hertil) for at kunne ansøge om at komme med i ulandsudvalget. Det kan dog være en fordel.

Møder i udvalget bliver afholdt i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup (eller der hvor det giver mening), og der vil være ca. 6 møder om året. Det forventes at du arbejder på diverse opgaver imellem møderne. Der vil kunne forekomme udlandsrejser.

Ansøgning:

Hvis dette udvalg lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning (max 1 side) til SUMHs internationale koordinator Marie-My Warborg Larsen på mariemy@sumh.dk hurtigst muligt og senest fredag d. 1. februar 2019.
Sofie og Mads fra SUMHs bestyrelse kan også kontaktes med spørgsmål på tlf. 60606357 eller 23285821. Læs mere om SUMH på www.sumh.dk

SUMHs bestyrelse beslutter, hvem der optages i udvalget – for den næste 2-årige periode – d. 3. februar 2019, og ansøgere får svar hurtigst muligt bagefter. Som udgangspunkt vil der ikke være samtaler, men får vi mange ansøgninger vil der muligvis blive et telefonopkald. Ansøgningerne bliver løbende vurderet, og såfremt at vi har fundet de rette kandidater inden 1. februar, lukker vi ansøgningsrunden.

SUMH er en paraplyorganisation for ungdomshandicaporganisationer, og vi arbejder både politisk samt på organisatorisk plan, for at styrke unge med handicaps rolle i samfundet. Vi arbejder for, at unge med handicap først og fremmest skal forstås som unge mennesker og har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker – både i Danmark og internationalt.

Download også opslag her.