FGU og STU får opdateret seksualundervisning

Seksualundervisningen på FGU og STU skal opdateres. Køn, seksualitet og grænser skal på skoleskemaet på landets STU’er og FGU’er, så de unge bliver støttet i at leve et godt og sundt ungdomsliv.

Det nye projekt hedder ’Seksualvejledning på STU og FGU’. Navnet siger det hele, for det er det, det handler om. Seksualvejledning på de to uddannelser, der begge er tilbud til unge med behov for ekstra støtte, har brug for en opdatering.

Projektet skal give STU- og FGU-eleverne mere viden om køn og identitet, om egne og andres grænser og hvad det betyder at sikre sig samtykke. Det sker ved at forbedre og opdatere seksualvejledningen og seksualundervisningen på landets STU’er og FGU’er. Det gør projektet blandt andet ved at inddrage og lytte til dem, der modtager undervisningen.

For selv om seksualitet og køn har været en del af menneskers tilværelse i årtusinder, så er det et område, der virkelig er i udvikling i disse år. Tabuer brydes ned, og gængse opfattelser af køn og kønsidentitet bliver stadig mere utydelige – især blandt unge. Derfor skal undervisningen tilpasses.

– Vi skal udvikle relevant og tidssvarende materiale til eleverne. Men vi skal også – og det er mindst lige så vigtigt – klæde underviserne på og give deres kompetencer et markant løft, så de også stå stærkt, når projektet er slut. De skal opdateres og måske også have afmonteret nogle gamle forforståelser og normer, siger Sofie Krog, der er projektleder i SUMH og har dette projekt i porteføljen.

– Vi skal udvikle relevant og tidssvarende materiale til eleverne. Men vi skal også – og det er mindst lige så vigtigt – klæde underviserne på og give deres kompetencer et markant løft, så de også stå stærkt, når projektet er slut. De skal opdateres og måske også have afmonteret nogle gamle forforståelser og normer, siger Sofie Krog, der er projektleder i SUMH og har dette projekt i porteføljen.

Sofie Krog organiserer også SUMH’s seksualitetsudvalg med 20 frivillige unge, der alle gerne vil sætte køn og seksualitet på den offentlige dagsorden.

– Alt mange unge får ikke ordentlig seksualundervisning i deres grundskoletid. Det betyder, at når de begynder på en FGU, er samtalen om grænser, køn og seksualitet ekstra vigtige. Der er nogle af de mest identitetsskabende år for de unge, når de går på FGU. Vi håber at en forbedret og opdateret seksualundervisning, generelt vil kunne være med til at hjælpe de unge i livet, fortæller Laura Rosenvinge, organisationsmedarbejder hos Modstrøm.

I den proces kommer eleverne på STU’er og FGU’er til at have en stor rolle. Alt materiale til projektet skal udvikles i samarbejde med unge på de to uddannelser og deres vejledere og undervisere.
Arbejdet med projektet, udviklingen af materialer og opkvalificeringen af underviserne har som formål at skabe forandring.

– Vi skal gøre underviserne stærkere i stoffet og opkvalificere dem, udvikle undervisningsmaterialer med videoer, kompendier og ikke mindst give dem en onlineplatform, som underviserne kan tilgå løbende, når de skal vide mere eller have opfrisket deres kompetencer Det er vores forventning, at vi med det nye undervisningsmateriale og kompetenceløftet af underviserne ift. seksualundervisning, bliver klædt bedre på til at undervise de unge på en måde, der er relevant for dem., siger Laura Rosenvinge.

Initiativet kommer fra uddannelserne selv

De primære samarbejdspartnere i projektet er CSV København og FGU Nordvestsjælland. Det er sammen med dem og andre skoler landet rundt, at indholdet til vejledninger og undervisningsmaterialer bliver til. De to skoler bliver derfor vigtige sparringspartnere i udviklingen af den fremtidige seksualundervisning på FGU’er og STU’er.

Idéen til projektet opstod i efteråret 2022, da skoleleder Marlene Dam Andersen og Mette Esther Overbeck, STU-Koordinator på Center for Specialundervisning for Voksne, rakte ud til SUMH. De mente, at området trængte til et løft, og at det derfor var en oplagt mulighed at arbejde sammen med SUMH om at søge midler i Undervisningsministeriets pulje til seksualvejledning på ungdomsuddannelserne og FGU. Formålet med puljen er netop at styrke kvaliteten i seksualvejledningen og understøtte, at seksualundervisning er tidssvarende.

Hvad er FGU
FGU er en forkortelse for Forbedrende GrundUddannelse. FGU’en giver eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.
Samtidig styrker uddannelsen de unges personlige og sociale kompetencer og deres demokratiske dannelse.
FGU er unge under 25 år, der af forskellige personlige, sociale eller faglige årsager ikke er gået den lige vej mod ungdomsuddannelse eller job.

www.fgu.dk

– De unge er mere bevidste om køn og køn er også blevet en mere flydende størrelse. Vi ser flere og flere STU-studerende, som udtrykker sig med et andet køn end det biologiske. Den udvikling er forholdsvis ny, og derfor har vi som faggruppe brug for at få opdatere både viden og undervisningsmaterialer, så vi netop støtter og vejleder dem bedst, siger Mette Esther Overbeck.

Ansøgningen mundede ud i en bevilling, der matcher ambitionerne for det ambitiøse projekt. Hele 1,2 millioner kroner er der sat af til opgaven, der indholdsmæssigt skal nå til vejs ende den 30. juni 2024.

Stærke projektpartnere

For at sikre, at de informationer og fakta, der skal bruges i materialerne, er kvalificeret og opdateret med den nyeste viden, bidrager LGBT+ Danmark med deres kompetencer.

– Vi er som den organisation, vi er, jo eksperter i forhold til kønsidentitet og flydende køn, samtykke og grænser og det, der ligger i grænselandet omkring det emne. For os er det vigtigt, at alle unge får en tidssvarende seksualundervisning, der tager højde for den udvikling, der er blandt unge, når vi snakker om køn og normer. Der skal vi sørge for, at de voksnes forforståelser ikke kommer til at stå i vejen for oplysningen,” siger LGBT+ Danmarks sekretariatschef Susanne Branner om, hvorfor de er med i projektet.

Udover de allerede nævnte aktører er der indgået samarbejde med fem andre STU- og FGU-skoler om deltagelse i rekrutteringen af elever til brugerdrevne processer og afprøvning af materialer.

– Vi er klar til at styrke seksualvejledningen på STU- og FGU-skolerne og understøtte en tidssvarende seksualundervisning, så eleverne kan få øget indsigt i emner som samtykke, køn og grænser. Det er dejligt, at vi er kommet i gang. Vi er trukket i arbejdstøjet, ærmerne er smøget op, og vi glæder os både til processen og til resultaterne,” siger Ditte Rejnholdt, der er sekretariatschef i SUMH.

Portræt af Sofie Krog der smiler til kameraet

Kontakt

Sofie
Krog

51 92 76 89