ledige stillinger

Lønnede stillinger i SUMH

studenter­MEdarbejdere
søges til SUMH

Har du lyst til at bruge dine kompetencer og erfaringer med frivilligt arbejde, kommunikation og monitoreringsarbejde sammen med os, så vi i endnu højere grad kan løfte vores mission, så er vi klar til at få dig med om bord.

SUMH har en vision om, at alle unge skal kunne leve det ungdomsliv, de ønsker. Det betyder, at vi både arbejder nationalt og internationalt for at styrke unge med handicaps deltagelse i samfundet og for at sikre, at unge med handicap har en stemme og bliver hørt.

Visionen udmøntes gennem politiske interessevaretagelse og udvikling af redskaber og metoder, hvor unge med handicap er i centrum både som målgruppe og som frivillige og medudviklere. Vi arbejder med alt det, der vedrører et ungdomsliv, fritids- og foreningsfælleskaber, seksualitet, beskæftigelse, uddannelse, digitaldannelse, samt tilgængelighed og universelt design.

Du får et kollegaskab med 12 dedikerede projektledere og administrative medarbejdere, og en gruppe unge frivillige, som har brug for hjælp til opgaver i relation til kommunikation, frivillighed og monitorering samt praktiske og administrative opgaver – både på det nationale og det internationale område.

Vi søger 1-2 studentermedarbejdere, så du behøver, ikke kunne det hele, men det er vigtigt, at du kan have flere – ikke nødvendigvis mange – bolde i luften, og at du kan nikke til, at du enten:

 • Kan skabe en god relation til frivillige, der styrker deres deltagelse og ejerskab – og måske også har greb til at arbejde strategisk med frivillighed.
 • Har stærke kommunikative kompetencer og kan skabe virkningsfulde produkter –i skrift og/eller gennem grafisk udtryk.
 • Kan arbejde med data og monitorering – både på baggrund af kvalitative og kvantitative metoder, men også Google Analytics

Du behøver ikke have kendskab til handicapområdet.

Du kommer i første omgang til at arbejde sammen med en eller flere erfarne kollegaer.

Så vil du, sammen med os kollegaer og en gruppe af frivillige, være med til at forandre verden for mennesker med handicap, så læs mere på sumh.dk, og skynd dig at søge.

Vi søger en personlig profil, der har:

 • Et selvstændigt drive og høj motivation
 • Har lyst til relations arbejde, og selv får energi af samarbejde med frivillige
 • En struktureret og systematisk arbejdsstil, der gør, at du kan trives i, at du er knyttet til flere forskellige arbejdsopgaver, og derved også selv kan være med til at bevare overblik

Du får en arbejdsplads, hvor der er:

 • Mulighed for at gøre en forskel – og være med til at give unge med handicap en stemme
 • Mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer og omsætte teori fra studiet til praksis.
 • Dedikerede kollegaer og samarbejdspartnere med mange forskellige fagligheder at spille bold op af.
 • Stor frihed og ansvar i forhold til opgaveløsning.
 • Højt til loftet, og kort til beslutning.
 • Fleksibel arbejdstid og arbejdssted, hvor der skabes balance mellem arbejde, fritid og job – men som student og i starten af ansættelsen, vil det være en fordel at du kan være på kontoret to dage om ugen.

Timetal: Omkring 10-20 timer ugentligt – alt efter hvor brede kompetencer du har, og hvad der passer til dit studie. Du skal regne med aften- og weekendarbejde i Danmark.

Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje-Taastrup station.

Ansøg: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til job@sumh.dk. Vi forholder os løbende til de indkomne ansøgninger, da vi gerne vil ansætte snarest muligt, for beholder os retten til at lukke for ansøgningsrunde, hvis de rette er fundet.


Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder, Ditte Rejnholdt Rudolfsen, på tlf. 2171 6170 eller ditte@sumh.dk.

Om SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap repræsenterer unge med handicap bredt. Læs mere om SUMH på www.sumh.dk


Frivillige stillinger i SUMH

Portræt af Ditte Rejnholdt Rudolfsen der smiler til kameraet

Kontakt

Ditte
Rejnholdt Rudolfsen

21 71 61 70


Bliv frivillig i SUMH

"*" indikerer påkrævede felter

For at blive frivillig i SUMH, skal du være mellem 13 og 36 år
Hvad er du interesseret i at engagere dig i?
Angiv fx hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på, når vi kontakter dig.
Privatlivspolitik*