ledige stillinger

Praktikstillinger i SUMH


PRAKTIKANT TIL SEKUALITETSOMRÅDET I SUMH

VIL DU GERNE HAVE ERFARING MED PROJEKTLEDELSE, KOMMUNIKATION OG KOORDINERING I EN NGO? BRÆNDER DU FOR AT GØRE SEKSUALUNDERVISNINGEN BEDRE FOR UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG GØRE SEKSUALITET TIL EN NATURLIG DEL AF UNGDOMSLIVET?

SÅ ER DET DIG, VI SØGER SOM PRAKTIKANT I SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MED HANDICAP

Vi søger en praktikant som kan blive tilknyttet vores seksualitetsprojekt, men som også kan hjælpe til andre steder i organisationen. Seksualitetsprojektet har til formål at oplyse unge med funktionsnedsættelser om sikker sex – herunder prævention, sexsygdomme, test, kommunikation, lyst, grænser, samtykke mm.

Seksualitetsområdet i SUMH har visionen, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det seksualliv, som de ønsker. Vores arbejde består først fremmest i at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet. Det gør vi ved at styrke vores medlemsorganisationers virke, arbejde politisk og udvikle nye projekter og initiativer, der sætter unge med handicap i front, som de ressourcer de er.  

SOM PRAKTIKANT PÅ SEKSUALITETSPROJEKTET VIL DU:

 • Understøtte de daglige opgaver i projektet
 • Planlægge og afvikle aktiviteter sammen med ansatte og frivillige, der er tilknyttet projektet
 • Indsamle kvalitativ og kvantitativt data til evaluering af projektet
 • Bidrage til kommunikationsopgaver såsom korte skriv, billedserier og film
 • Formidle om projektet på de sociale medier

VI SØGER EN PRAKTIKANT, DER:

 • Er i gang med en videregående uddannelse
 • Interesserer sig for køn og seksualitet i teori og praksis
 • Gerne har kendskab til både kvalitative og kvantitative metoder  
 • Har lyst til at samarbejde med frivillige – og ser en styrke ved det frivillige ejerskab og engagement
 • Har mod på at give unge med funktionsnedsættelse gode oplevelser til events
 • Kan arbejde selvstændigt med egne opgaver og trives i et dynamisk miljø, hvor selvstændig opgaveløsning og sparring fra kollegaer går hånd i hånd
 • Eventuelt selv har en funktionsnedsættelse og kan bringe egne erfaringer i spil
 • Kendskab til handicapområdet er ikke et krav

ANSÆTTELSE: Stillingen er ulønnet. Til gengæld er vi fleksible i forhold til den ugentlige arbejdstid på cirka 30 timer, så du kan passe et studiejob ved siden af. Praktikperioden er 5 mdr. fra 1. februar – 30. juni 2023 – eller efter nærmere aftale.

STED: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje Taastrup station. Der vil dog være mulighed for hjemmearbejdsdage samt forekomme mindre rejseaktivitet.

ANSØGNINGSFRIST: mandag d. 12. december 2022.

Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til sofiek@sumh.dk senest d. 12. december 2022.

Læs mere om Sammenslutningen af Unge Med Handicap på www.sumh.dk. Har du spørgsmål kan du kontakte projektleder Sofie Krog på: sofiek@sumh.dk

Frivillige stillinger i SUMH


Bliv ungdomsleder i Uganda

Er du mellem 18 og 30 år, og kunne du tænke dig at komme til Uganda og arbejde med unge med handicap? Så søg som ungdomsleder i SUMH. Som ungdomsleder får du en unik mulighed for at arbejde internationalt og opleve hverdagen for mennesker med handicap i Uganda.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vores vision er, at alle unge kan leve det ungdomsliv, de ønsker – uanset handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. I SUMHs internationale arbejde samarbejder vi med den ugandiske handicaporganisation Show Abilities Uganda (SAU) for at forbedre forholdene for unge med handicap i Uganda. Vi søger to unge danskere til at være ungdomsledere i Uganda og støtte op om SUMH og SAUs arbejde.  

Opholdet

Du kommer til at arbejde sammen med to ugandiske ungdomsledere og en anden dansk ungdomsleder i vores partnerorganisation SAU. De fleste dage vil du tilbringe på SAU’s kontor i Ugandas hovedstad Kampala. Men i forbindelse med aktiviteter vil du sammen med de andre ungdomsledere tage ud i forskellige distrikter og implementere aktiviteter lokalt. Dette vil være i distrikterne Sironko, Mpigi og Oyam.

Ungdomsledernes aktiviteter er ‘Music, Dance and Drama’, ‘Teambuilding’ og ‘Life Skills’ workshops med de lokale frivillige. Aktiviteterne er en del af Operation Dagsværks ABC-projekt, som handler om inklusion af unge med handicap i samfundet.

Derudover vil ungdomslederne også støtte SAU i deres daglige arbejde.

Mere om aktiviteterne

 • I ‘Music, Dance and Drama’ laver de unge med handicap i distrikterne en forestilling, som de skal vise til andre i lokalsamfundet. De unge har allerede lært forestillingen og ungdomsledernes opgave er derfor at arrangere en tur rundt til andre distrikter og vise forestillingen
 • I ‘teambuilding’ skal ungdomslederne facilitere teambuilding aktiviteter for frivillige unge i distrikterne. Ungdomslederne planlægger og implementerer selv teambuildingen
 • ‘Life skills’ workshops er også for de unge i distrikterne, og disse bliver også planlagt og implementeret af ungdomslederne

Du kommer til at rejse og bo sammen med en anden dansk ungdomsleder. I har derfor god mulighed for at sparre med hinanden. Derudover kommer I til at få en mentor tilknyttet fra SUMH, som tidligere selv har været ungdomsleder og har en tæt kontakt til medarbejderne i SAU. Mentoren kommer til at hjælpe jer de første 4 uger i Danmark og tager med til Uganda den første uge for at hjælpe jer godt i gang. Denne mentor vil også stå til rådighed og kan kontaktes på Whatsapp under hele opholdet. Desuden får I en kontaktperson i SAU, som også tidligere har været ungdomsleder og har et godt kendskab til organisation, der kan hjælpe jer i hverdagen. 

Praktiske forhold

Du starter i stillingen fra 1. februar til og med starten af august. I de første 4 uger kommer de ugandiske ungdomsledere til Danmark og bor, hvor frivillige fra SUMH kommer til at lave sociale aktiviteter for jer. Ungdomslederne vil sammen deltage på et seminar med DUF, hvor også andre ungdomsledere fra andre organisationer deltager. På seminaret bliver du klædt på til at kunne implementere de planlagte aktiviteter.

Du vil blive indkvarteret sammen med en anden dansk ungdomsleder i en lejlighed i Kampala tæt på SAU’s kontor. Når I skal implementere aktiviteter i distrikterne, vil I bo på hotel sammen med ungdomslederne fra Uganda.

Alle udgifter til rejsen er dækket gennem projektet:

 • Visa
 • Vaccinationer
 • Flybilletter
 • Indkvartering både i Uganda og Danmark i de første 4 uger (hvis du ikke bor i Københavnsområdet)
 • Mad- og lommepenge
 • Transport i Uganda
 • Rejseforsikring
 • Data og sim-kort i Uganda

Forholdene i Uganda

Vi følger Udenrigsministeriets rejsevejledning og vil under opholdet også være opmærksom på eventuelle ændringer.

Leveforholdene i Uganda er anderledes end i Danmark, og der er store forskelle på tværs af landet. Du skal derfor være forberedt på at leve under andre forhold end i Danmark, men du vil som udgangspunkt komme til at bo på eget værelse og med acceptable toiletforhold.  

Vi søger en person som

 • Er mellem 18-30 år
 • Har interesse i handicapområdet internationalt
 • Engelskkundskaber på samtaleniveau og kan formulere sig på skrift
 • Er selvstændig og initiativrig, samarbejdsvillig og empatisk anlagt
 • Er rummelig, åben og har lyst til at arbejde tæt sammen i et team af fire unge
 • Er opsøgende og ønsker at støtte andre i at gøre en forskel
 • Har respekt for andre kulturer, organisationsformer og arbejdsmetoder
 • Har lyst til at skabe et venskab med de to ugandiske ungdomsledere og give dem et indblik i dit liv og den danske kultur

Hvad tilbyder vi?

 • En fantastisk mulighed for at få erfaring med internationalt arbejde i en NGO
 • Et spændende ophold med rig mulighed for personlig udvikling, hvor dine menneskelige værdier og livssyn sættes i perspektiv
 • Værktøjer til internationalt projektarbejde i form af kurser og workshops med andre unge frivillige
 • Konkret erfaring med afholdelse af workshops samt erfaring med fortalervirksomhed og dialogbaserede aktiviteter
 • Støtte og sparring undervejs fra mentoren i Danmark samt ansatte og frivillige fra SAU
 • Nye venner for livet – både i og uden for Danmark!

Forløbet kan bruges som sabbatår, praktik eller feltarbejde. Hvis du ønsker at bruge det som praktik eller feltarbejde, skal du være opmærksom på din uddannelsesinstitutions krav, da forløbets aktiviteter er tilrettelagt, og vi ikke kan garantere en vejleder.

Hvis projektet lyder som noget for dig, og du har lyst til at prøve en hverdag i et miljø, som er meget anderledes end livet i Danmark, så send en ansøgning til sumh@sumh.dk inden den 01. december 2022 kl. 12.00. Skriv “Uganda YL ansøgning” i emnefeltet.

Vi opfordrer både folk med og uden handicap til at søge stillingen.

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte en af de tidligere ungdomsledere på stephanie@sumh.dk .

Du kan læse mere om SUMHs internationale samarbejde her: https://sumh.dk/vi-goer/internationalt/

Og se mere om partnerskabet her:

Lønnede stillinger i SUMH


SUMH søger ny International konsulent

Har du erfaring med og brænder for at arbejde med internationale projekter og gøre det i et tæt samarbejde med frivillige.

SUMH har en vision om, at alle unge skal kunne leve det ungdomsliv, de ønsker. Det betyder, at vi både arbejder nationalt og internationalt for at styrke unge med handicaps deltagelse i samfundet og for at sikre, at unge med handicap har en stemme og bliver hørt.

Det gør vi sammen med vores samarbejdspartnere i Uganda, Sierra Leone og Ghana, og vores internationale konsulent arbejder tæt sammen med vores frivillige på det internationale område.

Derfor er det vigtigt, at du udover at være dygtig til at arbejde med alle facetter af internationale projekter, også får energi af det relationelle arbejde med unge frivillige, og kan være med til at skabe processer, hvor de kan få ejerskab og ansvar, og kan arbejde med at udvikle SUMH’s frivillighedsområde.

Så vil du, sammen med en gruppe af frivillige, være med til at forandre verden for mennesker med handicap, så læs mere på sumh.dk, og skynd dig at søg.

Vi søger en faglig profil, der har erfaring med:

 • Internationale partnerskabsprojekter (gerne Vest og Østafrika), helst som ansat, men det kan også være som frivillig, herunder erfaring med at være ansvarlig for:
  • ansøgninger, afrapportering og projektværktøjer herunder LFA.
  • budgettering og regnskab.
  • monitorering og evalueringsmetoder.
  • facilitering og kapacitetsopbygning.
  • projektsamarbejder med vores partnere
  • rejser og møder med samarbejdspartnere

Din faglige profil skal være kombineret med:

 • Erfaring med at samarbejde med og lede frivillige.
 • Erfaring med at afholde workshops og kurser for frivillige – herunder har stærke faciliterings- og proceskompetencer.
 • Erfaring med projektledelse og dokumentation af indsatser.

Kendskab til handicapområdet er IKKE et krav, men en klar fordel.

Vi søger en personlig profil, der har:

 • Et selvstændigt drive og høj motivation.
 • Evnen til at motivere frivillige og lave relationelt arbejde
 • Mod til at lede et projekt – også på distance
 • En struktureret og systematisk arbejdsstil, der kan bevæge sig på alle niveauer af et projekt – både i detaljen og på de overordnede linjer, kombineret med en innovativ tilgang til opgaveløsningen. 
 • Erfaring med at lede sig selv og samtidig indgå i dialog og sparring med sekretariatsleder, kollegaer, samarbejdspartnere og frivillige.

Du får en arbejdsplads, hvor der er:

 • Mulighed for at gøre en forskel og skabe nye metoder og indsatser.
 • Mulighed for at bruge og udvikle dine projektlederkompetencer samt faciliterings- og proceskompetencer.
 • Dedikerede kollegaer og samarbejdspartnere med mange forskellige fagligheder at spille bold op af.
 • Stor frihed og ansvar i forhold til opgaveløsning.
 • Højt til loftet, og kort til beslutning.
 • Fleksibel arbejdstid og arbejdssted, hvor der skabes balance mellem arbejde, fritid og job.

Timetal: Omkring 20-30 timer ugentligt – alt efter hvor brede kompetencer du har. Ansættelse som minimum frem til december 2024 – med gode muligheder for at blive forlænget, da du i høj grad kan skabe dit eget job. Du skal regne med aften- og weekendarbejde i Danmark og flere rejseuger om året til projekter hos internationale samarbejdspartnere – hvorfor timetallet vil variere over ugerne.

Sted: Sammenslutningen af Unge Med Handicaps sekretariat på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – lige ved siden af Høje-Taastrup station.

Ansøg: Ansøgning på max 1 side og CV (i ét samlet dokument) sendes til job@sumh.dk. Vi forholder os løbende til de indkomne ansøgninger, da vi gerne vil ansætte snarest muligt.

Sidste frist er 31. oktober kl. 12.  

Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder, Ditte Rejnholdt Rudolfsen, på  tlf. 2171 6170 eller ditte@sumh.dk.

Om SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap repræsenterer unge med handicap bredt. Læs mere om SUMH på www.sumh.dk.


Portræt af Ditte Rejnholdt Rudolfsen der smiler til kameraet

Kontakt

Ditte
Rejnholdt Rudolfsen

21 71 61 70


Bliv frivillig i SUMH

"*" indicates required fields

For at blive frivillig i SUMH, skal du være mellem 13 og 36 år
Hvad er du interesseret i at engagere dig i?
Angiv fx hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på, når vi kontakter dig.
Privatlivspolitik*