det sker – kalender

Her på siden kan du få et overblik over kommende aktiviteter i SUMH.

De fleste arrangementer er åbne for alle unge med handicap under 36 år, og det er gratis at deltage. Nogle få arrangementer er kun for udvalgte deltagere, fx medlemsorganisationsmøder (MO-møder) og bestyrelsesmøder.

Vi håber at se dig!

Tre unge står ved trappe og hygger sig

Februar

Seksualitetsudvalget mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver vi podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
1. februar kl. 16:00 til 17:00

Vil du gerne vide mere om, hvordan du rekrutterer og fastholder frivillige?

På dette onlineforløb får du inspiration til metoder og initiativer til at motivere, introducere og fastholde nye frivillige i din forening.

Hvornår og hvor er det?

Kurset strækker sig over to kursusgange, som begge vil have to timers varighed og finder sted:

Onsdag den 2. februar kl. 17.00-19.00 på Zoom

Onsdag den 9. februar kl. 17.00-1900 på Zoom

Hvad handler det om?

Over de to mødegange dykker vi ned i forskellige faser af en frivilligs livscyklus i foreningen: Fra de første overvejelser til at blive en aktiv del af frivilliggruppen.

Vi vil bl.a. have fokus på:

  • Potentielle frivillige – hvem er de frivillige, og hvor finder du dem?
  • Den gode modtagelse (også kaldet onboarding) – hvordan byder du nye frivillige velkommen – også digitalt?
  • Formelle og uformelle normer: hvad skal der til for at blive en del af jeres frivilliggruppe og foreningskultur?
  • Hvordan fastholder og motiverer du nye frivillige?

Mellem de to mødegange forventer vi, at du sætter tid af til at afprøve en lille hjemmeopgave.

Ved tilmelding forpligter du dig til at deltage i begge mødegange.

Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i SUMHs medlemsorganisationer

Tidspunkt
Start: 2. februar kl. 17:00
Slut: 9. februar kl. 19:00

Møde for alle internationale frivillige i SUMH.
Lokation: Østre Stationsvej 15 5000 Odense C

Tidspunkt
15. februar kl. 17:00 til 20:00
Når politikteamet mødes, taler vi om, hvordan vi sammen kan være med til at forbedre forholdene for unge med handicap, fx når det gælder uddannelse og arbejdsmarked. Vi laver bl.a. debatindlæg og kampagner med politisk budskab. Vil du vide mere om politisk arbejde i SUMH, så kontakt Pernille på pernille@sumh.dk
Tidspunkt
22. februar kl. 16:00 til 17:30

Dette kursus er for dig, der enten er nysgerrig på bestyrelsesrollen eller er meget ny i bestyrelsen og gerne vil vide mere om, hvad der ligger i arbejdet.

Hvornår og hvor er det?

Kurset strækker sig over to kursusgange, som begge vil have to timers varighed og finder sted:

Tirsdag den 22. februar kl. 17.00-19.00 på Zoom

Tirsdag den 1. marts kl. 17.00-19.00 på Zoom

Hvad handler det om?

Over to online mødegange vil du blive klogere på bestyrelsesarbejde, din rolle og dine mange muligheder som bestyrelsesmedlem. Vi vil bl.a. have fokus på:

  • Roller og rolleafklaring
  • Det fælles ansvar og opgaver i bestyrelsen
  • Konkrete værktøjer i bestyrelsesarbejdet, fx årshjul, forretningsorden, referat, budget mm.

Derudover inviterer vi to mere garvede bestyrelsesmedlemmer (fra nogle af SUMHs medlemsorganisationer/eller fra SUMH?) med på kurset for at få deres personlige vinkler på, hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

Her vil du kunne stille en masse spørgsmål og få ærlige svar på både det svære, det sjove og det virkelig givende ved at være en del af bestyrelsen.

Mellem de to mødegange forventer vi, at du sætter tid af til at afprøve en lille hjemmeopgave.

Ved tilmelding forpligter du dig til at deltage i begge mødegange

Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i SUMHs medlemsorganisationer

Tidspunkt
Start: 22. februar kl. 17:00
Slut: 1. marts kl. 19:00

Online arrangement for SUMHs medlemsorganisationer. Mere info følger.

Tidspunkt
23. februar kl. 17:00 til 19:00

Marts

Seksualitetsudvalget mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver vi podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
1. marts kl. 16:00 til 17:00

Møde for SUMHs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer får tilsendt info.

Tidspunkt
2. marts kl. 16:30 til 18:30

D.5 marts holder SUMH & Dysleksi Ungdom, fastelavnsfest online. I forbindelse med festen, får du tilsendt en gratis og hyggelig Fastelavns-Mystery Box. Vi glæder os til at se dig på skærmen 🙂

Tidspunkt
5. marts kl. 14:00 til 17:00

Naturfællesskabet mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Her planlægger vi nye ture vi skal på – fx en vandretur, sove i glamping-telt eller noget tredje. Måske du har en god idé til, hvad vi skal lave næste gang? Til mødet kan man også melde sig til at holde oplæg for andre om tilgængelig natur.

Mere info og mødelink følger. Hvis du vil vide mere om Naturfællesskabet, kan du kontakte Laura på laura@sumh.dk

Tidspunkt
7. marts kl. 16:00 til 17:00

Vil du gennem kortere oplæg, øvelser/erfaringsudveksling i mindre grupper, vidensdeling og mulighed for at stille spørgsmål i plenum og blive klogere på interessevaretagelse på kommunalt, nationalt og politisk plan? Så tilmeld dig dette onlinekursus!

Hvornår og hvor er det?

Kurset vil strække sig over fire kursusgange med fokus på:

Interessevaretagelse tirsdag den 8. marts kl. 17.00-19.00

Kommunal interessevaretagelse tirsdag den 15. marts kl. 17.00-19.00

National interessevaretagelse mandag den 21. marts kl. 17.00-19.00

Politisk interessevaretagelse mandag den 28. marts kl 17.00-19.00

Alle kursusgange bliver afholdt online på Zoom.

Hvad handler det om?

1. webinar: Interessevaretagelse. Hvad er interessevaretagelse, og hvordan kan I arbejde med interessevaretagelse, selvom jeres ressourcer er begrænsede? Det får I viden om på det første webinar, hvor der også er sat tid af til at dele jeres erfaringer med interessevaretagelse med de øvrige deltagere. Endelig får I et værktøj, der hjælper jer med at blive skarpere på jeres prioriterede mærkesag(er). Når I er skarpe på jeres mærkesag, er det også let(tere) for beslutningstagere at se, hvilken forskel I kan gøre sammen.

2. webinar: Kommunal interessevaretagelse. På det andet webinar stiller vi skarpt på den lokale interessevaretagelse. I får indblik i, hvordan kommunen arbejder, og hvordan I bedst kan gøre jeres mærkesag gældende i en lokal sammenhæng. I får præsenteret en skabelon til en handleplan, som I kan bruge i jeres videre arbejde.

3. webinar: National interessevaretagelse. . På det tredje og sidste webinar får I viden om, hvordan I kan arbejde med interessevaretagelse på nationalt niveau. I får præsenteret to cases til inspiration, og så skal vi tale om mulighederne i at samarbejde om at skabe opmærksomhed om jeres mærkesag. Vi slutter kursusforløbet af med, at alle deltagere fortæller, hvad jeres første/næste skridt skal være for at komme ud over stepperne og få sat jeres mærkesag på dagsordenen.

Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i SUMHs medlemsorganisationer

Tidspunkt
Start: 8. marts kl. 17:00
Slut: 28. marts kl. 19:00

Vi glæder os til endnu engang at kunne samle alle medlemsorganisationer i SUMH fysisk til et brag af en weekend i demokratiets ånd, når vi afholder repræsentantskabsmøde d. 25.-27. marts i Hou Søsportcenter!

Der vil være valg til bestyrelsen, politikworkshops og forskellige aktiviteter – og naturligvis fest om aftenen.

Mere info og link til tilmelding følger i januar 2022.

Tidspunkt
Start: 25. marts kl. 16:00
Slut: 27. marts kl. 12:00

April

Arbejdsdag for både nye og gamle frivillig i SUMHs seksualitetsudvalg.
Lokation: Handicaporganisationernes Hus, Høje Taastrup

Tidspunkt
Start: 2. april kl. 11:00
Slut: 3. april kl. 11:00

Naturfællesskabet mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Her planlægger vi nye ture vi skal på – fx en vandretur, sove i glamping-telt eller noget tredje. Måske du har en god idé til, hvad vi skal lave næste gang? Til mødet kan man også melde sig til at holde oplæg for andre om tilgængelig natur.

Mere info og mødelink følger. Hvis du vil vide mere om Naturfællesskabet, kan du kontakte Laura på laura@sumh.dk

Tidspunkt
4. april kl. 16:00 til 17:00

Seksualitetsudvalget mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver vi podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
5. april kl. 16:00 til 17:00

SUMH afholder bestyrelsesweekend d. 9.-10. april, hvor den nye bestyrelse skal nedsættes. Mere info følger.

Tidspunkt
Start: 9. april kl. 10:00
Slut: 10. april kl. 12:00

SUMH inviterer endnu engang til rollemodelskursus.

Vil du være med til at ændre fordomme om unge med handicap og diagnoser? Og har du lyst til at bruge dine egne fortællinger til at gøre en forskel? Så kom med til rollemodelskursus! Du vil lære, hvordan du bruger din personlige historie som et redskab til at gøre en forskel som rollemodel.

Kurset finder sted i weekenden d. 22-24. april på Brogaarden på Fyn.
Mere info følger i februar.

Tidspunkt
Start: 22. april kl. 17:00
Slut: 24. april kl. 15:00

Seksualitetsudvalget afholder uddannelsesdag i web-appen LigeLyst. Mere info følger.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver de podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
23. april kl. 10:00 til 18:00

Online arrangement for SUMHs medlemsorganisationer, mere info følger.

Om MO-møder: Fire gange årligt inviterer SUMH sine medlemsorganisationer til faglige møder om forskellige emner, som vedrører unge med handicap. Vi inviterer ordførere, virksomhedsledere og organisationer til debatter eller oplæg inden for emner som uddannelse, beskæftigelse, ledsagelse og frivillighed. MO-møderne bliver også brugt på at dele viden imellem medlemsorganisationer.

Tidspunkt
27. april kl. 17:00 til 19:00

🌍 VIL DU BLIVE KLOGERE PÅ INTERNATIONALT UDVIKLINGSARBEJDE?Weekenden 30. april -1. maj afholder SUMH international seminar for alle nye og gamle frivillige på SUMHs internationale projekter. Weekenden bliver kombineret med en fed hemmelig oplevelse, hvor andre af SUMHs frivillige også deltager. Så skynd jer allerede nu at sætte kryds.

Endelig tilmelding, program og lokation følger senere.

Se Facebook-begivenhed her

Tidspunkt
Start: 30. april kl. 10:30
Slut: 1. maj kl. 17:00

Maj

Naturfællesskabet mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Her planlægger vi nye ture vi skal på – fx en vandretur, sove i glamping-telt eller noget tredje. Måske du har en god idé til, hvad vi skal lave næste gang? Til mødet kan man også melde sig til at holde oplæg for andre om tilgængelig natur.

Mere info og mødelink følger. Hvis du vil vide mere om Naturfællesskabet, kan du kontakte Laura på laura@sumh.dk

Tidspunkt
2. maj kl. 16:00 til 17:00

Seksualitetsudvalget mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver vi podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
3. maj kl. 16:00 til 17:00

SUMH inviterer endnu engang til rollemodelskursus.

Vil du være med til at ændre fordomme om unge med handicap og diagnoser? Og har du lyst til at bruge dine egne fortællinger til at gøre en forskel? Så kom med til rollemodelskursus! Du vil lære, hvordan du bruger din personlige historie som et redskab til at gøre en forskel som rollemodel.

Kurset finder sted i weekenden d. 06.-08. maj på Fyn eller Sjælland.
Mere info og link til tilmelding følger i februar.

Tidspunkt
Start: 6. maj kl. 17:00
Slut: 8. maj kl. 15:00

Denne kursusweekend er for dig, der tidligere har deltaget på SUMHs rollemodelskursus. Du kan få opfrisket de gode tips til at formidle din personlige historie og dele erfaringer med andre. Desuden får du nye værktøjer til at holde et godt oplæg. Der bliver også tid til social hygge!

Afholdes på Fyn eller Sjælland. Mere info og tilmelding følger i februar.

Tidspunkt
Start: 6. maj kl. 17:00
Slut: 8. maj kl. 15:00

Når politikteamet mødes, taler vi om, hvordan vi sammen kan være med til at forbedre forholdene for unge med handicap, fx når det gælder uddannelse og arbejdsmarked. Vi laver bl.a. debatindlæg og kampagner med politisk budskab.

Vil du vide mere om politisk arbejde i SUMH, så kontakt Pernille på pernille@sumh.dk

Tidspunkt
10. maj kl. 16:00 til 17:30

Møde for SUMHs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer får tilsendt info.

Tidspunkt
24. maj kl. 16:30 til 18:30

Juni

Seksualitetsudvalget mødes online én gang om måneden, og alle kan være med.

Seksualitetsudvalget består af frivillige, der sammen gør en indsats for, at unge med handicap kan have det kærlighedsliv og den seksualitet, de ønsker. Fx laver vi podcasts, holder workshops på skoler og deltager i debatter – måske du har andre gode idéer?

Kontakt mariemy@sumh.dk for mere info.

Tidspunkt
7. juni kl. 16:00 til 17:00

Naturfællesskabet mødes online én gang om måneden, og alle kan være med

Her planlægger vi nye ture vi skal på – fx en vandretur, sove i glamping-telt eller noget tredje. Måske du har en god idé til, hvad vi skal lave næste gang? Til mødet kan man også melde sig til at holde oplæg for andre om tilgængelig natur.

Mere info og mødelink følger. Hvis du vil vide mere om Naturfællesskabet, kan du kontakte Laura på laura@sumh.dk

Tidspunkt
13. juni kl. 16:00 til 17:00

Online arrangement for SUMHs medlemsorganisationer, mere info følger.

Om MO-møder: Fire gange årligt inviterer SUMH sine medlemsorganisationer til faglige møder om forskellige emner, som vedrører unge med handicap. Vi inviterer ordførere, virksomhedsledere og organisationer til debatter eller oplæg inden for emner som uddannelse, beskæftigelse, ledsagelse og frivillighed. MO-møderne bliver også brugt på at dele viden imellem medlemsorganisationer.

Tidspunkt
22. juni kl. 17:00 til 19:00

Møde for SUMHs bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer får tilsendt info.

Tidspunkt
23. juni kl. 16:30 til 18:30

Møde for alle internationale frivillige i SUMH.
Lokation: Østre Stationsvej 15 5000 Odense C

Tidspunkt
23. juni kl. 17:00 til 20:00

Guide til kalenderen

I kalenderen kan du sortere i arrangementer efter tidspunkt, sted og type. Du kan også tilmelde dig direkte til de arrangementer, som har tilmelding. Du kan dele link til begivenheden med andre og tilføje til din kalender.

Kursuskatalog 2022

Vi har lavet et overblik over kurser frem til sommerferien.
Se kursuskatalog forår 2022

Portræt af Pernille van Kleef, der smiler til kameraet

Kontakt

Pernille
van Kleef

92 15 26 17