POLITISK ARBEJDE

SUMH laver politisk interessevaretagelse inden for mange af ungdomslivets aspekter, såsom uddannelse, fritid, arbejdsliv, venskaber, seksualitet og tilgængelighed. Vi arbejder aktivt med verdensmålene og tankegangen ’ingen skal lades i stikken’, både i Danmark og internationalt.

Vores medlemsorganisationer og bestyrelse sætter retning for, hvilken politik SUMH skal arbejde med. Vi står sammen om at skabe politisk forandring til gavn for flest mulige unge med handicap.

Læs mere om SUMHs politik på de enkelte områder herunder.

SUMH arbejder med

Seksualitet

Ta’ Ordet

Arbejdsliv

Uddannelse

Fritid og fællesskab

Internationalt

Online-liv

Tilgængelighed

Har du lyst til at engagere dig politisk i SUMH?

Du kan blive frivillig i SUMHs politiske arbejdsgrupper, eller du kan stille op til bestyrelsen i SUMH. Her får mulighed for at sidde i SUMHs politikteam, der varetager de politiske interesser på tværs af områder og løbende gennem året.

To unge mænd sidder ved et bord og skriver på papir

kommende politik-møder og begivenheder

06.06.2024

Bestyrelsesmøde

24.08.2024

Bestyrelsesmøde

01.10.2024

Bestyrelsesmøde

SE FLERE AKTIVITETER