Ta’ ordet

I SUMH mener vi, at det er vigtigt, at unge med handicap bliver inddraget og lyttet til, når det handler om udvikling af samfundet og dets institutioner.

Unge med funktionsnedsættelse skal have en tydligere stemme

Vi tror på, at unge med handicap er en vigtig stemme, når vi i fællesskab skal udvikle vores samfund.

Unge med handicap kan udvikle og pege på løsninger, der kan medvirke til at skabe et samfund, hvor der er og skal være plads til alle.

SUMH arbejder for, at flere unge skal have kompetencer og mod til at tage ordet, og være en relevant og konstruktiv samtalepartner, når der debatteres og tages beslutninger på lokalt og nationalt niveau.

”Vi ved, at mange af de allervigtigste dagsordener lige nu handler om unge og i særlig grad unge med funktionsnedsættelser og diagnoser, men alligevel er det nogle af dem, vi desværre hører mindst i debatten. Det vil vi forsøge at lave om på.”

William Korte, formand i SUMH
Andreas Kallestrup

Kontakt

Andreas
Kallestrup

48 88 00 45

SUMH mener

  • Alle unge skal have en stemme
  • Unge med handicaps stemme skal være stærkere 

vær med

Vil du være med til at skabe forandring?

SUMH har flere politiske udvalg, hvor du kan være med i arbejdet for at forbedre forholdene for unge med handicap. SUMH beskæftiger sig bl.a. med:

  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Tilgængelighed

Projekt STU – Vejen til deltagelse