William Korte valgt som formand i SUMH

William Korte (Muskelsvindfonden) blev valgt ved applaus på SUMHs repræsentantskabsmøde i den forgangne weekend. Den nyvalgte formand vil fortsætte sit arbejde for, at alle unge kan leve det ungdomsliv de ønsker, og gør SUMH til en endnu stærkere stemme.

SUMH nyvalgte formand er 24 år gammel og har gennem de seneste tre år været aktiv i SUMH. William har som næstformand det seneste år, og som medlem af SUMHs Politik-Team brugt meget tid og mange kræfter på at forbedre vilkår og rammer på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Her er der plads til forbedringer og derfor vil han fortsætte det arbejde – også nu, hvor han er valgt som formand.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har fået ny formand. 
På billedet ser man den nye formand. William Korte.
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har fået ny formand.Det er William Korte.

– Jeg har været i SUMH i lidt mere end tre år. For hver dag, der går bliver jeg mere og mere involveret i vores fælles sag, og jeg bliver hver dag mindet om de udfordringer og benspænd, vi oplever som unge med handicap. Både dem, som er fælles og dem, der er særlige for enkelte af os. Jeg vil arbejde hårdt for, at mennesker med usynlige handicaps også føler sig hjemme i SUMH. Jeg er meget optaget af rettigheder og beskæftigelses- og uddannelsespolitik, og det vil jeg fortsat fokusere på i fremtiden, siger William Korte.

At uddannelse og arbejdsmarked er områder, der optager William Korte, er ganske naturligt. Han er selv i gang med at læse til folkeskolelærer og arbejder som lærervikar på en specialskole på Amager.

Vil bringe SUMH et skridt frem

SUMH er en organisation, der gennem de senere år er vokset i størrelse. I takt med den vækst er vores stemme i debatten og vores politiske indflydelse også blevet styrket. Den position skal styrkes, hvis det står til formanden.

– Det bliver min opgave at medvirke til, at SUMH kommer endnu længere, får større politisk indflydelse og bliver en helt naturlig videnshub for medier, virksomheder og offentlige instanser, når der skal tales om emner, der involverer unge med handicap. Vi skal sidde med ved bordet, når der bliver truffet beslutninger, der betyder noget for vores muligheder og rettigheder i samfundet siger formanden.

Ny stærk bestyrelse

Det var ikke kun formanden, der var på valg ved Repræsentantskabsmødet. Udover en nu formand kom der også andre friske kræfter ind i SUMHs nyvalgte bestyrelse. Med William Korte spring fra næstformand til formand skulle der vælges en ny til den post.

Billedet viser en smilende Emilie Ghali, der blev valgt som ny næstforkvinde i SUMH
Emilie Ghali blev valgt som ny næstforkvinde i SUMH

Her var Emilie Ghali (CP Ung) opstillet som eneste kandidat og hun modtag valget til næstforkvinde med applaus, ligesom William havde gjort.  Emilie Ghali er 25 år og jurastuderende og meget optaget af rettigheder og unge med handicaps muligheder i uddannelsessystemet og også en stærk stemme i debatten om hjælperordninger.

Ud over de to blev også Simone Pehrson (Scleroseforeningen), Annemette Meyer (Muskesvindfonden).

Jens Christian Carlos Sørensen (DBSU) og Kenneth Schack Banner (DBSU) valgt ind i SUMHs bestyrelse. 

Astrid Simens Lorentzen (CP Ung) og Rikke Sørensen (ULF Ungdom) fortsætter deres arbejde i bestyrelsen.

Ydermere sidder der også tre suppleanter klar i kulissen. Det er Antoniett Vebel Pharao, Kristian Sørensen (Muskelsvindfonden) og Rasmus Madsen.

– Der skal lyde en stor tak til den afgåede formand Mads Edelvang og bestyrelsesmedlemmerne Nicolai Møller og Mikkel Christensen for deres mangeårige engagement i SUMHs bestyrelse samt de frivillige på repræsentantskabsmødet. Det var en god og givende weekend, siger Ditte Rejnholdt Rudolfsen, der er sekretariatschef i SUMH.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Egmont Højskolen, hvor de delegerede over weekenden både fejrede medlemsdemokratiet og frivilligheden, netværkede, delte visioner og dyrkede socialt samvær.