Frivillig og Aktiv i SUMH

 

SUMHs frivillige er unge, som har lyst til at gøre en forskel og bidrage til samfundet og til SUMH. Som regel har vores frivillige selv et handicap. Du kan dog sagtens blive frivillig, selvom du ikke har et handicap. Som frivillig er du en del af et netværk af unge med (og uden) handicap, som alle er med til bidrage til SUMHs vision om et samfund, hvor unge med handicap kan leve det ungdomsliv, som de selv ønsker.

Der er flere måder at være frivillig på i SUMH – du kan snuse til opgaverne gennem SUMHs netværk, eller blive del af store og små frivilligopgaver.

 • Kom med i SUMHs netværk: Første skridt til at lære SUMH at kende, er at blive del af SUMHs netværk. Som SUMHer kommer du på vores kontaktliste og Facebook-gruppe, hvor du kan følge med i vores arbejde og få mulighed for at deltage i arrangementer, fester og spændende aktiviteter. Kontakt frivilligteam@sumh.dk for at komme med i netværket.
 • Bliv frivillig når det passer dig: Vi får løbende frivilligopgaver i SUMH, hvor der i en kort periode er brug for seje unge til en specifik opgave eller et arrangement. Det er en god måde at prøve frivilligheden af på. Kontakt frivilligteam@sumh.dk for at komme med i SUMHs netværk, hvor du får info om nye frivilligopgaver.
 • Vær del af et frivilligt udvalg eller en fast frivilliggruppe: Vi har en række faste frivilligudvalg og grupper, som er frivillige indenfor et bestemt tema, hvor de har interesser og kompetencer. Udvalg og grupper samarbejder over længere tid om at løse forskellige frivilligopgaver. Nogle udvalg er altid åbne for nye frivillige, mens andre kun åbnes for nye frivillige en gang imellem. Læs mere om hvordan du kommer med under de enkelte udvalg nedenfor.

Lige nu søger vi ungdomleder til vores Uganda projekt – læs mere her

Aktuelle frivilligudvalg og grupper i SUMH

Hvis du vil printe/ dele en flyer om frivillighed i SUMH i 2020, kan den hentes her

 • Internationalt Udvalg

  Internationalt Udvalg er et koordinerende udvalg, som står for at udvikle SUMHs ulandsarbejde og involvere frivillige i forskellige projektteams. Internationalt Udvalg består af frivillige med viden og interesse for ulandsarbejde, og deres frivillige arbejde er med til at forbedre forholdene for unge med handicap ude i verden.

  SUMH laver lige nu ulandsprojekter i Uganda, og har bl.a. haft 2 danske ungdomsledere udsendt til at støtte op om projektet i Uganda. Internationalt Udvalg udvikler løbende nye projekter både i Uganda og potentielt set andre udviklingslande. Derudover laver Internationalt Udvalg oplysningsarbejde med film og arrangementer i Danmark. Det støttes op af sekretariatet via den projektleder, der er ansat på SUMHs ulandsprojekter.

  Internationalt Udvalg annoncerer løbende efter nye frivillige til udvalget eller til projektteams indenfor ulandsarbejdet.

  Kontakt SUMHs Internationalt Udvalg på ulandsudvalg@sumh.dk – eller projektleder Marie My Warborg Larsen på mariemy@sumh.dk / 51 92 76 89

 • SUMH Aktiv

  Kunne du tænke dig at være frivillig med fokus på at give andre unge med handicap et fællesskab og godt netværk? Og kunne du tænke dig at være en del af et godt socialt sammenhold? Så er det netop DIG, vi søger som frivillig i SUMH Aktiv.

  SUMH AKTIV ONLINE!

  Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har udnyttet Corona-krisen til at etablere SUMH Aktiv Online. SUMH Aktiv Online er et online socialt netværk og mødested for unge med handicap eller særlige behov, der har til formål at skabe glæde og sammenhængskræft, samt at holde kedsomhed og ensomhed på afstand.

  Hver torsdag afholder SUMH en SUMH Aktiv Online aktivitet, og du kan være med til alt fra banko til fællesspisning. Du kan finde SUMH Aktiv Online begivenhederne ved at følge, ’Sammenslutningen af Unge Med Handicap’ på Facebook, samt melde dig ind i Facebook gruppen ’SUMH Aktiv Online’. Der inviteres løbende til nye begivenheder, og alle er altid velkommen!

  SUMH har etableret tre aktivitetsudvalg i henholdsvis Odense, København og Århus for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge – både af social og faglig karakter – arrangementerne er midlertidigt erstatet af online arrangementer.

  Lyder dette som noget for dig, eller har du spørgsmål? Så kontakt SUMHs Frivilligteam på frivilligteam@sumh.dk, eller find deres telefonnumre her.

 • Seksualitets ambassadører

  SUMHs seksualitets udvalg/seksualitets ambassadører består af frivillig der har en særlig interesse for handicap og seksualitet. Udvalget arbejder for at alle unge med handicap kan have det seksuel liv de ønsker – SKAL DU VÆRE MED? De frivillige i udvalget mødes en gang om måneden med den seksualitets ansvarlige i SUMHs sekretariat og den ansvarlige fra bestyrelsen. Møderne bruges til at beslutte og arbejde på opgaver i udvalget. Udvalget er selv med til at definere hvilke områder de vil arbejde med, men opgaver i forbindelse med specifikke projekter er faste og første prioritet. Det er op til den enkelte frivillig hvor meget tid de vil ligge i udvalget og om de har lyst til at løse opgaver mellem møderne. Man kan fx godt være en del af udvalget hvis man kun har interesse i at være oplægsholder eller kun vil arbejde med sociale medie kampagner.

  Læs mere om rollen som seksualitets ambassadør her

 • Rollemodeller og ad hoc oplægsholdere

  SUMH bliver af og til inviteret til at bidrage til workshops og oplæg for unge med handicap, forældre til børn med handicap eller andre, som har en relation til børn og unge med handicap. Derfor har vi jævnligt brug for rollemodeller til at dele personlige erfaringer med hverdagen som barn og ung med et handicap.

  Rollemodellerne sidder ikke i et fast udvalg, men rekrutteres, når der er en opgave at løse. Typisk rekrutteres man til en afgrænset opgave indenfor et bestemt tema. For eksempel overgang fra barn til voksen, friluftsliv eller noget helt tredje.

  Kontakt Så kontakt SUMHs Frivilligteam på frivilligteam@sumh.dk, eller find deres telefonnumre her.

 • Friluftsinspirator

  Vil du gå foran, og inspirere unge med handicap til oplevelser naturen? Er du vild med at være ude i naturen? Vil du være med til at gøre naturen mere tilgængelig og åbne andres øjne op for nye naturoplevelser? Så bliv friluftsinspirator sammen med andre unge!

  SUMH har skudt en ny indsats i gang, hvor vi tilbyder unge frivillige med handicap, at blive en del af et online naturfællesskab, hvor du gør en forskel og selv kommer mere ud i naturen. Vi klæder dig på med viden og ideer til gåture og naturoplevelser, som du kan bruge til at skabe glæde hos andre unge med handicap.

  Som frivillig friluftsinspirator får du:

  • En uddannelse med fire online moduler, der giver dig viden og ideer til planlægning af gåture og aktiviteter i naturen samt kompetencer og erfaring med tilgængelighed og kortlægning af naturområder
  • Du bliver del af et fællesskab med engagede frivillige, som foreløbig foregår online og under coronasikre rammer
  • Du er med til at gøre en forskel for unge med handicap ved at synliggøre og registre tilgængelige naturoplevelser, og inspirere andre til at komme ud i naturen ved at gå foran

  Til gengæld forventer vi, at du:

  • Har lyst og interesse for at være i naturen – du behøver ikke at have så meget erfaring
  • Deltager i 4 online undervisningsmoduler, og er ude og registrere naturområder i dit lokalområde ca. en gang om ugen (dvs. at du som minimum skal bruge ca. 3 timer om ugen mens uddannelsen står på)
  • Du vil være med i et online fællesskab og dele dine oplevelser og ideer med andre
  • At du efter uddannelsen kan afsætte ca. 1 time om ugen til at deltage i virtuelle netværksmøder sammen med andre frivillige friluftsinspiratorer og fortsat kommer ud i naturen og registrerer tilgængelig natur i din dagligdag i et omfang, som passer dig

  Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt Nynne på: nynne@sumh.dk eller på 92 15 29 93

  P.s. Du kan hente og dele et pdf-opslag om opgaven lige her)

 

Afsluttede frivilligopgaver

Vi har gennem årene haft mange forskellige typer frivilligopgaver i SUMH. Her kan du se eksempler på, hvad frivillige har lavet tidligere. Disse udvalg og teams er i øjeblikket ikke aktive.

 • Inklusionsambassadørerne

  I projekt Fælles om Fritiden arbejdede SUMH med at støtte børn med funktionsnedsættelser i at få et aktivt fritidsliv. Der var en gruppe frivillige inklusionsambassadører, der fortalte om deres erfaringer med fritidsliv til forældre til børn med handicap, foreningsledere og trænere og for børn med og uden handicap. Inklusionsambassadørerne var også med til at holde workshops og lave inklusionslege.

  Læs mere på www.fællesomfritiden.dk

 • Frontløberne

  elever i skolenSUMHs Frontløbere holdt workshops for skoleelever i hele landet om inklusion, fællesskab og kammeratskab på tværs af forskelligheder.  Læs mere om projektet på www.allemed.dk

 • Ungepanelet (Velfærdsfabrikken)

  Ungepanelet var tilknyttet projekt Velfærdsfabrikken, hvor de arbejdede med at udvikle ny velfærdsteknologi i samarbejde med SUMH, virksomheder og Teknologisk Institut. Desuden bidrog de med deres erfaringer som unge med handicap i forhold til at teste og styrke nye teknologiske ideer. Projekt Velfærdsfabrikken er afsluttet. Læs mere på www.velfaerdsfabrikken.dk

 • Cafeprojektet


  Cafeprojektets frivillige arbejdede med at stifte en social cafe i København – Cafe Ferm. Cafe Ferm havde en tilknyttet frivilliggruppe, som ugentligt stod for sociale arrangementer i cafeen, markedsføring af arrangementer, frivilligrekruttering og generelt etablering af cafeen. Projektet og cafe Ferm er afsluttet, men det sociale arbejde fortsætter i SUMH Aktiv.
  Læs mere på Cafe Ferms Facebookside.
 • Volueambassadørerne

  Volueambassadørerne arbejdede med at skabe tilgængelighed på spillesteder og festivaler. De lavede blandt andet mysteryshopping for at teste tilgængelighed, og gik efterfølgende i dialog med spillesteder m.m. om at forbedre tilgængeligheden. SUMH deltager pt. kun i projektets styregruppe og har derfor ikke længere en frivilliggruppe tilknyttet. Læs mere om Volue og det arbejde, som fortsætter på www.dansklive.dk/indsatser/volue-livemusik-for-alle/

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til frivillighed i SUMH, så kontakt frivilligteamet i bestyrelsen eller SUMHs frivilligkoordinator på sekretariatet, som sammen støtter og udvikler frivilligheden i SUMH. Oplysninger om frivilligteamet finder du her, eller du kan skrive en mail til dem på frivilligteam@sumh.dk. Frivilligkoordinatorens kontaktoplysninger finder du her.

 

Til Top