Frivillig og Aktiv i SUMH

 

SUMHs frivillige er unge, som har lyst til at gøre en forskel og bidrage til samfundet og til SUMH. Som regel har vores frivillige selv et handicap. Du kan dog sagtens blive frivillig, selvom du ikke har et handicap. Som frivillig er du en del af et netværk af unge med (og uden) handicap, som alle er med til bidrage til SUMHs vision om et samfund, hvor unge med handicap kan leve det ungdomsliv, som de selv ønsker.

Der er flere måder at være frivillig på i SUMH – du kan snuse til opgaverne gennem SUMHs netværk, eller blive del af store og små frivilligopgaver.

 • Kom med i SUMHs netværk: Første skridt til at lære SUMH at kende, er at blive del af SUMHs netværk. Som SUMHer kommer du på vores kontaktliste og Facebook-gruppe, hvor du kan følge med i vores arbejde og få mulighed for at deltage i arrangementer, fester og spændende aktiviteter. Kontakt frivilligteam@sumh.dk for at komme med i netværket.
 • Bliv frivillig når det passer dig: Vi får løbende frivilligopgaver i SUMH, hvor der i en kort periode er brug for seje unge til en specifik opgave eller et arrangement. Det er en god måde at prøve frivilligheden af på. Kontakt frivilligteam@sumh.dk for at komme med i SUMHs netværk, hvor du får info om nye frivilligopgaver.
 • Vær del af et frivilligt udvalg eller en fast frivilliggruppe: Vi har en række faste frivilligudvalg og grupper, som er frivillige indenfor et bestemt tema, hvor de har interesser og kompetencer. Udvalg og grupper samarbejder over længere tid om at løse forskellige frivilligopgaver. Nogle udvalg er altid åbne for nye frivillige, mens andre kun åbnes for nye frivillige en gang imellem. Læs mere om hvordan du kommer med under de enkelte udvalg nedenfor.

OBS: Lige nu har vi åbnet op for to pladser til SUMHs ulandsudvalg – Læs mere her

Aktuelle frivilligudvalg og grupper i SUMH

Hvis du vil printe/ dele en flyer om frivillighed i SUMH i 2020, kan den hentes her

 • Ulandsudvalget

  OBS: Lige nu har vi åbnet op for to pladser til SUMHs ulandsudvalg – Læs mere her

  Ulandsudvalget er et koordinerende udvalg, som står for at udvikle SUMHs ulandsarbejde og involvere frivillige i forskellige projektteams. Ulandsudvalget består af frivillige med viden og interesse for ulandsarbejde, og deres frivillige arbejde er med til at forbedre forholdene for unge med handicap ude i verden.

  SUMH laver lige nu ulandsprojekter i Uganda, og har bl.a. haft 2 danske ungdomsledere udsendt til at støtte op om projektet i Uganda. Ulandsudvalget udvikler løbende nye projekter både i Uganda og potentielt set andre udviklingslande. Derudover laver ulandsudvalget oplysningsarbejde med film og arrangementer i Danmark. Ulandsudvalget støttes op af sekretariatet via den projektleder, der er ansat på SUMHs ulandsprojekter.

  Ulandsudvalget annoncerer løbende efter nye frivillige til udvalget eller til projektteams indenfor ulandsarbejdet.

  Kontakt SUMHs Ulandsudvalg på ulandsudvalg@sumh.dk – eller nuværende projektleder Marie My Warborg Larsen på mariemy@sumh.dk / 51 92 76 89

 • Inklusionsambassadørerne

  Brænder du for et aktivt fritidsliv og vil du være med til at sikre, at alle børn har mulighed for at få gode oplevelser med at gå til noget? Så skal du være inklusionsambassadør i Fælles om Fritiden!

  I Fælles om Fritiden arbejder SUMH for at alle børn kan få en god fritid – med eller uden handicap. Som Inklusionsambassadør er du en rollemodel for forældre til børn med handicap, foreningsledere og trænere og for børn med og uden handicap. Du deltager på oplæg, workshops og inklusionslege, hvor du sætter fokus på hvad et godt og rummeligt fællesskab kræver, og du fortæller om erfaringer med handicap og fritidsliv.

  Vi søger løbende nye Inklusionsambassadører, så kontakt os for at høre nærmere.

  Kontakt Fælles om Fritiden på mail: faellesomfritiden@sumh.dk eller projektleder Lisa Bruun Hebbelstrup på lisa@sumh.dk / 61 67 76 89 for at høre mere – eller læs mere på www.fællesomfritiden.dk.

 • SUMH Aktiv

  Kunne du tænke dig at være frivillig med fokus på at give andre unge med handicap et fællesskab og godt netværk? Og kunne du tænke dig at være en del af et godt socialt sammenhold? Så er det netop DIG, vi søger som frivillig i SUMH Aktiv.

  SUMH har to aktivitetsudvalg i henholdsvis København og Århus for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge – både af social og faglig karakter.

  Vi mangler seje frivillige til at hjælpe med planlægning og udførelse af arrangementer. Lyder dette som noget for dig, eller har du spørgsmål? Så kontakt SUMHs Frivilligteam på frivilligteam@sumh.dk, eller find deres telefonnumre her.

 • Rollemodeller og ad hoc oplægsholdere

  SUMH bliver af og til inviteret til at bidrage til workshops og oplæg for unge med handicap, forældre til børn med handicap eller andre, som har en relation til børn og unge med handicap. Derfor har vi jævnligt brug for rollemodeller til at dele personlige erfaringer med hverdagen som barn og ung med et handicap.

  Rollemodellerne sidder ikke i et fast udvalg, men rekrutteres, når der er en opgave at løse. Typisk rekrutteres man til en afgrænset opgave indenfor et bestemt tema. For eksempel overgang fra barn til voksen, friluftsliv eller noget helt tredje.

  Kontakt SUMHs frivilligkoordinator Lisa Bruun Hebbelstrup, hvis du ønsker at høre mere på lisa@sumh.dk / 61 67 76 89.

 • Frontløberne

  elever i skolenSUMHs Frontløbere holder workshops for skoleelever i hele landet. Det handler om inklusion, fællesskab og kammeratskab på tværs af forskelligheder.  Læs mere om projektet på www.allemed.dk.

  Kontakt SUMHs frivilligkoordinator Lisa Bruun Hebbelstrup, hvis du ønsker at høre mere på lisa@sumh.dk / 61 67 76 89.

 

Afsluttede frivilligopgaver

Vi har gennem årene haft mange forskellige typer frivilligogaver i SUMH. Her kan du se eksempler på, hvad frivillige har lavet tidligere. Disse udvalg og teams er i øjeblikket ikke aktive.

 • Ungepanelet (Velfærdsfabrikken)

  Ungepanelet var tilknyttet projekt Velfærdsfabrikken, hvor de arbejde med at udvikle ny velfærdsteknologi i samarbejde med SUMH, virksomheder og Teknologisk Institut. Desuden bidrog de med deres erfaringer som unge med handicap i forhold til at teste og styrke nye teknologiske ideer. Projekt Velfærdsfabrikken er afsluttet. Læs mere på www.velfaerdsfabrikken.dk

 • Cafeprojektet


  Cafeprojektets frivillige arbejdede med at stifte en social cafe i København – Cafe Ferm. Cafe Ferm havde en tilknyttet frivilliggruppe, som ugentligt stod for sociale arrangementer i cafeen, markedsføring af arrangementer, frivilligrekruttering og generelt etablering af cafeen. Projektet og cafe Ferm er afsluttet, men det sociale arbejde fortsætter i SUMH Aktiv.
  Læs mere på Cafe Ferms Facebookside.
 • Volueambassadørerne

  Volueambassadørerne arbejdede med at skabe tilgængelighed på spillesteder og festivaler. De lavede blandt andet mysteryshopping for at teste tilgængelighed, og gik efterfølgende i dialog med spillesteder m.m. om at forbedre tilgængeligheden. SUMH deltager pt. kun i projektets styregruppe og har derfor ikke længere en frivilliggruppe tilknyttet. Læs mere om Volue og det arbejde, som fortsætter på www.dansklive.dk/indsatser/volue-livemusik-for-alle/

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til frivillighed i SUMH, så kontakt frivilligteamet i bestyrelsen eller SUMHs frivilligkoordinator på sekretariatet, som sammen støtter og udvikler frivilligheden i SUMH. Oplysninger om frivilligteamet finder du her, eller du kan skrive en mail til dem på frivilligteam@sumh.dk. Frivilligkoordinatorens kontaktoplysninger finder du her.

 

Til Top