Projekter

Fællestrækket for SUMHs projekter er at gøre livet lettere for unge med funktionsnedsættelser. Alle projekter udvikles i samarbejde med unge selv, fagpersoner og forskellige professionelle samarbejdspartnere – og de involverer næsten altid unge frivillige som en væsentlig drivkraft.

Aktuelle projekter

 • De Unges Stemme

  Bevica Fonden og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) vil de næste fem år i fællesskab arbejde for, at unge med handicap bliver hørt og er repræsenteret, når der træffes beslutninger, der vedr. unge med handicaps liv Unge med handicap skal høres og deltage aktivt i beslutninger og udvikling, der vedrører deres liv, i langt højere grad end det sker i dag.

  Om samarbejdet siger Marianne Kofoed, direktør for Bevica Fonden:

  ”Vi vil gerne være med til at sikre, at SUMH’ernes potentiale som de unges stemme i politik og debat bliver udfoldet. Desuden glæder vi os til at styrke SUMH’s involvering i nogle af Bevica Fondens andre samarbejder, hvor de kan bidrage med sparring og vigtig viden.”

  Om samarbejdet siger Mads Edelvang-Pejrup Formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap:

  ”Samarbejdet med Bevica vil komme til at gøre en stor forskel for SUMH og for unge med handicap, fordi samarbejde gør det muligt i endnu større grad at arbejde for, at unge med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med andre, og leve det ungeliv, de ønsker.

  SUMH får mulighed for at gøre ungestemmen endnu stærkere og tydeligere end den er i dag, så endnu flere unge med handicap tør, vil og kan tale vores fælles sag ud fra egne erfaringer, og med et bredt perspektiv på det at leve et liv med handicap. Så den enkelte unge er skarp på egne muligheder og potentialer, men også kan tale ud fra et bredere perspektiv, der kan inspirere, påvirke og kvalificere beslutningstagere og fagpersoners beslutninger og indsatser. Så vi i fællesskab kan skabe et samfund, der er for alle, og hvor ingen efterlades på et sidespor.”

  Om Bevica Fonden

  Bevica Fonden bestræber sig på at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. www.bevica.dk

   

 • Ban Vejen For Job

  Op mod halvdelen af alle med en funktionsnedsættelse er ikke i arbejde. Det skyldes såvel indre, personlige barrierer som ydre barrierer i omgivelserne.

  Mange unge med funktionsnedsættelser har lavere selvtillid, mindre tiltro til egne evner og flere bekymringer om, hvordan andre opfatter dem, end andre unge. De mangler også typisk erhvervserfaring fra fritids- og studiejob, ligesom de sjældnere har et jobrelevant netværk at trække på. Det betyder, at unge med funktionsnedsættelser i højere grad efterspørger støtte og vejledning fra beskæftigelsessystemet, men desværre oplever mange ikke at få den nødvendige hjælp målrettet deres problemer som ung ledig med en funktionsnedsættelse. Det vil SUMH gerne være med til at ændre.

  Med projekt Ban Vejen for Job vil SUMH:

  • Udvikle, teste og forankre et beskæftigelsesrettet mestringsforløb for unge på tværs af handicap
  • Udvikle, teste og forandre et opkvalificeringsforløb for kommunale fagpersoner

  Projektets samarbejdspartnere er Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), Dansk Handicap Forbund, Center for Beskæftigelse og Handicap ved Aalborg Universitet, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), sagsbehandlere og jobkonsulenter fra bl.a. Aarhus, Hjørring og Lolland Kommune samt en række lokale virksomheder.

  Ban Vejen for Job er støttet økonomisk af VELUX FONDEN og gennemføres i perioden januar 2020 – februar 2024.

  Læs mere i denne folder og bliv klogere på projektets løsninger, ungeforløbets indhold og form og kommunernes udbytte og forpligtigelser ved at deltage i Ban Vejen for Job.

  For yderligere information kontakt projektleder Christopher Hjorth på christopher@sumh.dk eller tlf. 92 82 00 17

   

 • Outsider

  Projekt Outsider har til formål at øge mental, fysisk og social sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet socialpædagogiske tilbud via oplevelser og fællesskaber i naturen. Der etableres lokale Outsider-fællesskaber elleve steder i Danmark mellem unge, socialpædagogisk personale, friluftsforeninger og sociale frivillige, som samles om aktiviteter i naturen.

  Projektet er et partnerskab mellem SUMH, DGI / DGI Outdoor, KFUM Spejderne, LOS – Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Videnscenter om Handicap, FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

  Projektet er støttet af Friluftsrådet og Kulturministeriet og gennemføres i perioden januar 2020 – juli 2024.

  For nærmere information kontakt projektleder Nynne Pertou på nynne@sumh.dk

 • Frivillig – en del af Fællesskabet

  SUMH gennemfører sammen med Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave projektet ”Frivillig – en del af fællesskabet”. Projektet går ud på at bygge bro mellem det almene foreningsliv og unge med handicap, som går på en STU – både som deltagere i foreningerne, men særligt i forhold til at udføre frivilligt arbejde. Formålet er, at de unge bliver en del af frivillige fællesskaber, som kan række ud over deres skoletid på STU’en og styrke deres medborgerskab og modvirke ensomhed.

  Målgruppen er unge med alle typer handicap og diagnoser, som går på en STU.

  En stor del af projektet bygger på, at vi indgår samarbejde med STUerne om at bygge bro mellem de unge og foreningslivet og sikre, at frivillighed og medborgerskab kommer på skoleskemaet. En anden del af projektet handler om at klæde foreningerne godt på til at samarbejde med STUer, møde de unge som de er og inkludere dem i fællesskabet.

  Projektet er støttet af Socialstyrelsen og gennemføres i perioden januar 2019– juni 2022.

  For nærmere information kontakt projektleder Lisa Bruun Hebbelstrup på lisa@sumh.dk eller tlf. 92 82 45 02

 • Os Online

  Os Online handler om at lære unge med kognitive funktionsnedsættelser at begå sig sikkert og trygt på nettet og sociale medier. Unge med f.eks. autisme, ADHD, udviklingshæmning, CP og hjerneskade oplever dobbelt så ofte trusler, ondskabsfuld adfærd og mobning på nettet sammenlignet med andre unge. Det skyldes, at de på grund af deres funktionsnedsættelse typisk har svært ved at aflæse sociale koder og egne og andres følelser, grænser og behov.

  Os Online består af tre elementer:

  1. det digitale og interaktive undervisningsmateriale Træningsbanen, der kan skabe samtaler i ungegrupper på STU, bosteder og klubber via 32 cases om digitale dilemmaer
  2. SoMe-spillet med 8 film om digitale dilemmaer, der kan skabe mere personlige samtaler mellem en enkelt ung og dennes forældre, kontaktperson eller pædagog.
  3. en anonym SoMe-rådgivning, hvor unge hver aften kan ringe eller skrive om oplevelser på nettet, de synes er svære eller så private, at de ikke har lyst til at tale med deres nærmeste om.

  Os Online er støttet økonomisk af Novo Nordisk Fonden og udviklet i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Serious Games Interactive, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Social Digital og fem STU’er. Projektet afsluttes i sommeren 2022.

  For nærmere information kontakt projektleder Annette Haugaard på annette@sumh.dk eller se osonline.dk 

 • SUMH Aktiv

  SUMH Aktiv består af to aktivitetsudvalg i henholdsvis København og Århus for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge. For eksempel er der blevet afholdt bowlingarrangement, uddannelsesmesse, brætspilshygge  og foredrag om at leve som ung med handicap. Der skal desuden etableres 3 yderligere lokale fællesskaber.

  Der er altid plads til flere seje frivillige til at hjælpe med udtænkning af arrangementer og planlægningen samt at være bag kulissen. Lyder dette som noget for dig, eller har du spørgsmål? Så kontakt SUMHs Frivilligteam på frivilligteam@sumh.dk, eller find deres telefonnumre her.

 • Sierra Leone

  I 2019 begyndte SUMH et Partner Identifikation projekt (Partner ID) i Sierra Leone. Det betød, at vi i begyndelsen af 2019 startede et målrettet forsøg på, at identificere mulige samarbejdspartnere i Sierra Leones hovedstad Freetown. I samarbejde med danske NGO’er, med erfaring fra Sierra Leone, fandt vi frem til tre mulige samarbejdspartnere. Som følge af dette drog vi i efteråret 2019 til Sierra Leone for at snakke nærmere med de mulige partnere. Besøget viste sig at blive både lærerigt og gavnligt for alle parter, og vi håber at dette bliver den spæde begyndelse på et stærkt samarbejde og en stærk handicapbevægelse i Sierra Leone.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om vores arbejde i Sierra Leone, er du velkommen til at kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på telefon: 51 92 76 89 eller på mail mariemy@sumh.dk.

 • Rwanda

  I Rwanda har vi samarbejdet med den lokal ungdomshandicaporganisation UWEZO – Youth Empowerment siden 2019. I marts 2020 er vores første pilotprojekt startet, som har fokus på at udvikle vores partnerskab, opbygge kapaciteten i vores organisationer og derudover et fokus på adgang til uddannelse for unge med handicap i Rwanda. Pilotprojektet kører et år selvfølgelig i tæt samarbejde med UWEZO. I Danmark er der en frivillig gruppe for unge med og uden handicap der understøtter projektet og deltager i udviklingen.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om vores arbejde i Rwanda, er du velkommen til at kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på telefon: 51 92 76 89 eller på mail mariemy@sumh.dk.

 • Uganda

  Siden 2010 har vi samarbejdet med ungdomshandicaporganisationen Show Abilities Uganda (SAU), tidligere NUDIPU YOUTH, om en række projekter, der alle har til formål at støtte Ugandas handicapbevægelse samt kæmpe for bedre muligheder for unge med handicap i Uganda. I 2020 foregår dette arbejde gennem 3 forskellige projekter: Bridge projektet, der har særligt fokus på kapacitetsopbygning af organisationen og lokalforeninger, opstart af ABC projektet som er støttet af Operation Dagsværk og endnu et Ungdomsleder projektet i efteråret 2020.

  Alle projekter i Uganda gennemføres i tæt samarbejde med SAU. Dette for at sikre at projekterne har størst mulig chance for succes og størst mulig chance for at blive fastholdt i lokalsamfundet. I Danmark er der en frivillig gruppe for unge med og uden handicap der understøtter projektet og deltager i udviklingen.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om vores arbejde i Uganda, er du velkommen til at kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på telefon: 51 92 76 89 eller på mail mariemy@sumh.dk.

  I denne dokumentarfilm kan du møde nogle af de unge, som SUMH og vores partner SAU arbejder med. Filmen kan også ses med tegnsprogstolkning her og med synstolkning her.

 • PODCAST: The disabled development goals

  I 2019 debuterede SUMH på det voksende podcast-marked med podcast serien, “THE DISABLED DEVELOPMENT GOALS”. Podcast serien består af 3 afsnit.

  1. afsnit. Vil du se manuskriptet til afsnittet tryk her.

  Afsnit 1 dykker ned i Verdensmål nr. 4. Kvalitets uddannelse. Delmål 4.5 siger, at der i 2030 skal afskaffes al diskrimination i uddannelse og sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for udsatte grupper, herunder personer med handicap. Men hvor langt er vi egentlig med dette mål, i Danmark? Og hvordan ser det ud i et land som Rwanda? Lyt med her og bliv klogere på uddannelse og Handicap

  2. afsnit. Vil du se manuskriptet til afsnittet tryk her.

  Afsnit 2 handler om Verdensmål 10 – Mindre ulighed, og handler bl.a. om at fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle. I Uganda har personer med handicap været repræsenteret i regeringen siden midten af 90’erne, først 20 år efter fik Danmark deres første kørestolsbruger valgt ind i Folketinget. Men selvom der er repræsentation, er det så det samme som inklusion? For bliver de egentlig hørt?

  3. afsnit. Vil du se manuskriptet til afsnittet tryk her.

  Afsnit 3 omhandler Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling. Du vil blive klogere på de partnerskaber vi har med ungdomshandicap organisationer i Uganda og Rwanda.Du kan høre om de forskellige projekter vi har vi har haft og hvordan det er, at være frivillig i det internationale arbejde i SUMH.

 • Sund Seksualitet – LigeLyst

  Projektet har til formål at styrke unge med kognitive funktionsnedsættelsers egne muligheder for at udvikle en sund seksualitet og et socialt liv med dette – og på den måde øge deres sociale trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Vi mener at alle har gavn af oplysninger og viden om seksualitet, følelser, kroppen og forhold – og især denne gruppe kræver en særlig indsats. De unge i målgruppen er i alderen 15-35 år og har mild til moderat kognitiv funktionsnedsættelse, herunder diagnoser som senhjerneskade, mild til moderat udviklingshæmning, cerebral parese, autisme og ADHD og lignende. Disse unge er kendetegnet ved fx at have udfordringer i forhold til forståelse, kommunikation, læring og følelsesmæssig udvikling.

  Projektet består af 3 dele

  1. Udviklingen af en web app som de unge selv kan bruge og derigennem få viden om seksualitet enten alene eller sammen med personale. Web app’en ligelyst er nu tilgængelige på app.ligelyst.dk/ 

  2. Udviklingen af en bog til fagpersonale der giver viden og øvelser til hvordan man i personalegruppen snakker om og arbejder med de unges seksualitet. Bogen forventes at sættes til salg i August måned

  3. En oplysningskampagne der gennem et frivilligt ambassadørkorps med unge med handicap der tager rundt på uddannelsesinstitutioner og bosteder og starter en dialog om emnet seksualitet og giver introduktion til brugen af den nye webapp. Og derudover gennem en mediekampange. Dette forventes at løbe fra August 2020 til maj 2021.

  Vil du vide mere projektet eller vores arbejde med seksualitets og sundhed, kan du læse mere her og eller kontakte projektleder Marie My Warborg Larsen på telefon: 51 92 76 89 eller på mail mariemy@sumh.dk.

 • Tour De Leaving No One Behind

  Tour De Leaving No One Behind (Tour De LNOB) er dette års oplysningsprojekt i SUMH (2020). I Tour De LNOB tager vi på tour rundt på landets skoler og uddannelsesinstitutioner med det formål at oplyse den danske ungdom om verdensmål, ‘Leaving No One Behind’-princippet og om,  hvordan det er at være ung med handicap i Danmark, Uganda og Rwanda.

  Vi har til tour’en udarbejdet en workshop, der har et specifikt fokus på personlige beretninger fra Danmark, Uganda og Rwanda og der er rig mulighed for både elever og lærere til at blive klogere på målgruppen. Tour’en udføres af SUMHs frivillige, der i september blev uddannet i formidling, verdensmålene og den specifikke workshop.

  Kunne du tænke dig at komme med på tour, eller har en ide til hvilken skole vi skal besøge næste gang, så kontakt esben@sumh.dk

   

 

Afsluttede projekter

 • Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser

  SUMH udførte i sidste halvår af 2017 projektet ”Sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser”. Projektet var SUMHs fjerde projekt på seksualitetsområdet siden 2010.

  Projektet havde to dele:

  Første del bestod af en undersøgelse på landets bosteder for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen afdækkede i hvor høj grad fagpersoner på bostederne i hele landet understøtter den seksuelle trivsel for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen kan læses her.

  I anden del af projektet blev metoderne fra inspirationskataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet” udbredt til fagpersoner i hele landet. Der blev i efteråret 2017 afholdt i alt 20 temadage for ca. 500 fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

  Læs SUMHs inspirationskatalog her

  Læs også generelt om SUMH seksualitetsarbejde på http://www.ligelyst.dk/

 • Ung anno 2018

  I 2018 gennemnførte vi “Ung anno 2018″, et projekt der skulle gøre os klogere på levevilkår blandt unge med handicap!

  Vi samarbejdede med Danske Handicaporganisationer og Tænketanken Perspektiv om at lave en stor undersøgelse af studie- og levevilkår blandt unge med handicap og funktionsnedsættelser. Med undersøgelsen ønskede vi at blive klogere på de oplevelser og erfaringer, du som ung eller studerende med handicap har i din hverdag.

 • Fælles om Fritiden

  Fælles om Fritiden arbejder for at skabe inkluderende fritidsfællesskaber, som børn og unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme kan være en del af.

  Fælles om Fritiden var et treårigt projekt, som i samarbejde med 9 partnerskabskommuner arbejdede for at skabe inklusion i fritidslivet for børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme.

  En af de grundlæggende ideer bag projektet var, at det er et fælles ansvar og en dynamisk øvelse at skabe gode rammer for inklusion i fritidslivet. Derfor var der i projektet aktiviteter for fire forskellige målgrupper: børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme; forældre til børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme; foreninger og andre børn i foreningerne. Projektets formål var, at nedbryde barrierer for, at børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme deltager fuldgyldigt i fritidsfællesskaber med andre børn og at mangfoldigheden i lokale foreninger fremmes som et fælles anliggende hos både børn med og uden handicap, forældre og foreninger. For at nå dette mål iværksatte vi i samarbejde med partnerskabskommunerne fire hovedaktiviteter; fritidsguidning af børn, forældreforum, foreningssupervision og inklusionslege i foreningerne.

  Fælles om Fritiden var støttet af Satspuljen og byggede videre på SUMHs erfaringer fra det tidligere projekt Foreninger For Alle. Fælles om Fritiden løb frem til 31.december 2018. På www.fællesomfritiden.dk kan du læse mere om de erfaringer vi gjorde os i projektet, samt kigge nærmere på vores rapporter der indeholder gode råd til både kommuner, forældre og foreninger, til hvordan vi kommer i mål med at gøre foreningslivet tilgængeligt for alle. Er du interesseret i at få rapporten tilsendt i fysisk eksemplar så kontakt sumh@sumh.dk 

 • ALLE MED

  Alle Med var et oplysningsprojekt om handicap, accept og fællesskab i skolen. Projektet løber i anden omgang i skoleåret 2018/2019 og har tidligere kørt i 2015-2017.

  Projektet var et samarbejde mellem Danske Skoleelever, Danske Handicaporganisationer og Sammenslutningen af Unge Med Handicap. SUMHs bidrag til projektet er vores dygtige frivillige Frontløbere.

  Projektet primære aktivitet var at afholde elevinddragende workshops i folkeskolen om, hvordan eleverne kan biddrage til et klassefællesskab, hvor alle kan være med – både socialt og i undervisningen. Der var altid to Frontløbere afsted på skolerne: en frivillig ung med et handicap fra SUMH og en frivillig ung fra Danske Skoleelever. Et Frontløberteam er altså sammensat med erfaring med at være barn og ung med et handicap, og viden om skoleelevers hverdag og udfordringer i folkeskolen i dag. Sammen lavede Frontløberne oplysningsarbejde, som giver eleverne en forståelse for, hvad et handicap er, og hvordan man som klassekammerat kan få hinanden med i fællesskabet.

  Projektet har hjemmesiden www.allemed.dk, hvor du kan finde information om inklusion, viden om forskellige typer handicap og diagnoser, samt undervisningsmaterialer om inklusion.

  Du kan også se en kort introduktionsfilm om Frontløberne her.

  Har du lyst til at høre mere om vores erfaringer med Alle Med og herunder brug af unge med handicap som rollemodeller/frontløbere ift. inklusion kan du kontakte SUMHs frivilligkoordinator Karen Vestergård Jacobsen på karen@sumh.dk

 • Mentorprojekt

  Mentorprojektet er startet i samarbejde med Jobcenter København og har til formål at afprøve og udvikle metoder til at få unge med handicap, som er mellem 18-29 år og får uddannelseshjælp, godt i gang med en uddannelse eller et arbejde.

  Projektet er baseret på gode erfaringer med mentorforløb for andre målgrupper, som nu overføres og videreudvikles til at passe netop denne målgruppe. Forløbene tager altid udgangspunkt i den enkelte unge og fungerer på mange måder som andre mentorordninger, men i dette tilfælde har mentorerne fra SUMH ekstra specialviden om, hvad det vil sige at være ung og have særlige udfordringer i form af diagnoser, kroniske sygdomme eller funktionsnedsættelser. Mentorerne støtter og hjælper de unge med at komme i gang med uddannelse eller arbejde, og mentorerne kan fungere som brobyggere mellem de forskellige instanser og forløb, de unge er en del af. De unge deltager frivilligt i mentorforløbet, der som udgangspunkt varer 6 måneder, men kan forlænges, hvis det giver mening for den unge.

  Mentorprojektet blev afsluttet i marts 2017 og var et to-årigt projekt støttet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

  Ved projektets afslutning blev erfaringsopsamlingen ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’ udgivet. Rapporten kan downloades via SUMHs rapportbibliotek: Erfaringsopsamling ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’, 2017

 • Velfærdsfabrikken

  Logo 05, 600 dpi

  Velfærdsfabrikken er et innovationsprojekt, der har til formål at engagere unge med handicap i udvikling af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse med handicap nemmere.

  En af de grundlæggende idéer bag projektet er, at unge med handicap ikke blot skal være brugere af velfærdsteknologi, men i langt højere grad også bør ses som en afgørende ressource i udviklingen af disse teknologier.Velfærdsfabrikken vil derfor i praksis afprøve rammerne for hvordan unge med handicap aktivt kan blive medskabere af løsninger, som kan komme dem selv og andre unge med handicap til gavn.

  I Velfærdsfabrikken inviteres private og offentlige virksomheder til at arbejde sammen med unge mennesker med handicap i såkaldte ”innovationsceller”. Disse grupper skal med udgangspunkt i de unges konkrete velfærdsudfordringer samskabe idéer og prototyper til nye produkter eller services, som kan gøre en forskel i de unges liv.

  Velfærdsfabrikken er et toårigt projekt, som SUMH står for i samarbejde med Teknologisk Institut. De almennyttige fonde Villum Fonden og Velux Fonden har finansieret projektet.

  SUMH har skrevet et manifest for at forklare vores engagement i og holdning til udviklingen af ny velfærdsteknologi. Læs det her.

  I løbet af projektet udgav vi to kataloger, som kan hentes i SUMH rapportbibliotek:

  “Tag udfordringen op! – 20 velfærdsudfordringer fra unge med handicap” og

  “Metoder til samskabelse i praksis – erfaringer fra Velfærdsfabrikken”

  Projektet blev afsluttet i september 2016, men vil blive videreudviklet som koncept og konsulentydelse.

  Læs mere om Velfærdsfabrikken på www.velfaerdsfabrikken.dk eller kontakt os via sumh@sumh.dk, hvis du har spørgsmål eller interesse for konceptet.

 • LigeLyst

  LigeLyst er SUMHs platform for seksualitet og handicap

   

  Projekt LigeLyst startede i 2013 og blev skudt i gang med en stor tabunedbrydende foto-kampagne, som blev sendt rundt til 24 gymnasier og professionshøjskoler over hele landet. Kampagnen var en stor succes og nød også stor opmærksomhed i medierne.

  Projektet indebar også seksualoplysning til 1200 unge med funktionsnedsættelser over hele landet. Erfaringer fra SUMHs tidligere seksualitetsprojekt viste nemlig, at unge med funktionsnedsættelser sjældent modtager seksualundervisning på specialskolerne. Projektet tog derfor fat i denne udfordring og lavede seksualoplysning for unge med funktionsnedsættelser på en måde der var tilpasset deres forskellige særlige behov.

  I efteråret 2015 udførte SUMH en mindre undersøgelse på bosteder og aflastningstilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser. Resultatet af denne undersøgelse blev udgivelsen ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”.

  Besøg også www.ligelyst.dk, hvor du kan finde både kampagne, inspiration til seksualoplysning for unge med funktionsnedsættelser og inspirationskataloget.

  Hvis du ønsker at høre mere om SUMHs indsatser i forhold til seksualitet og handicap, eller du ønsker at booke SUMHs specialkonsulent på området til et oplæg, kan du kontakte sekretariatsleder Ditte Rejnholdt Rudolfsen på ditte@sumh.dk eller tlf. 21 71 61 70

 • Café projekt

  Café projektet havde til formål at støtte opstarten af en frivilligt drevent ”social café” i København, som udelukkende drives af unge med handicap og for unge med handicap.

  Med ”social café” menes ikke nødvendigvis en café i klassisk forstand, men først og fremmest et socialt mødested for unge med handicap, som drives af frivillige unge med handicap. Der vil være nogle aftener med arrangementer og andre gange blot åbent for, at man kan komme og hænge ud i caféen og møde andre unge med handicap. Caféens rammer og formål skabes i tæt samarbejde med de frivillige, for at sikre ejerskab og ansvar for caféens aktiviteter.

  Hør hvorfor Jesper, Frederik og Lykke var frivillige på projektet.

  Caféprojektet løb 12 måneder frem til og med august 2016 og blev  finansieret med midler fra Socialstyrelsen.

  P.t. er caféen i bero, men hold øje på SUMHs hjemmeside og Facebook, hvor vi annoncerer når caféen tages op på ny. Kontakt os gerne på sumh@sumh.dk,  hvis du har idéer eller spørgsmål vedrørende caféen.

 • Volue – Livemusik for alle

  Profilbillede

  SUMH er gået sammen med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival og RealDania om at lave projektet Volue, der har til formål at forbedre tilgængeligheden på danske spillesteder og festivaler. Mange unge med handicap oplever store udfordringer ved at tage til koncert eller på festival og for nogle er udfordringerne så store, at de opgiver at tage afsted. Gennem Volue kan spillesteder og festivaler få hjælp til at udarbejde en synlig handicappolitik og blive bedre til at modtage publikummer med handicap.

  Volue arbejder ud fra en grundtanke om, at tilgængelighed ikke kun handler om tekniske løsninger og fysisk indretning. Det er også et spørgsmål om kommunikation til og med publikum, samt udvikling af procedurer og oplysning til personale. I Volue arbejder vi med brugerinddragelse og sigter efter lokalt ejerskab, hvorfor både unge med handicap og de enkelte spillesteder og festivaler engageres direkte i arbejdet.

  Volue løb frem til december 2015, men Volues styregruppe arbejder på nye initiativer løbende.

 • Foreninger For Alle

  Projektet startede i august 2012 og sluttede med et forankringsprojekt, som løb til 31. december 2015. Projektet og forankringsprojektet blev støttet af Satspuljen.

  Det har til formål at fjerne nogle af de barrierer, som unge med handicap møder ift. at involvere sig i det frivillige foreningsliv. Én barriere ligger hos børn og unge med handicap selv. Mange børn og unge med handicap har igennem livet oplevet en række nederlag i kontakten med andre mennesker og organisationer, som gør, at de har mistet motivationen til at involvere sig i samfundslivet generelt og foreningslivet specifikt. En anden barriere er foreningernes manglende viden og kendskab til børn og unge med handicap, hvilket kan være en barriere i forhold til foreningernes motivation til at rekruttere børn og unge med handicap som medlemmer.

  Projektets metode er foreningsguiding, hvor vi tilbyder individuelle samtaler til børn og unge om netop deres fritidsinteresser. Hvis det er aktuelt, vil vi starte et forløb op, hvor vi finder og kontakter foreninger ud fra barnets ønsker og interesser, og tager med ud til et eller et par første møder med foreningen. Projektet arbejder også med at klæde foreningerne på til inklusionsarbejdet gennem informationsmateriale og sparring.

  Foreninger For Alle løb frem til 31. december 2014. Herefter overgik det til et forankringsprojekt, som løb hele 2015 og havde til formål, at gøre projektet bæredygtigt.

  Hent videns- og værktøjsboksen fra Foreninger For Alle her: FFA boks

 • Det Sociale Potentiale

  Projektet havde til formål at motivere og inspirere unge med handicap til at blive frivillige indenfor det sociale område. Med projektet arbejdede vi for, at unge med handicap ser sig selv som personer, der kan bidrage til samfundet – unge med handicap kan hjælpe andre og være med til at løse udfordringerne indenfor det sociale område.

  Projektet blev indledt med en kampagne, der skulle inspirere og motivere unge med handicap til at blive frivillige lektiehjælpere, besøgsvenner, mentorer eller noget helt andet indenfor det frivillige sociale område. Projektet tilbød vejledning til unge med handicap, der ønsker at blive frivillige. Vejledningen sigtede mod at sikre en god start som frivillig og skabe et vedholdende engagement hos den unge.

  Det sociale potentiale løb fra november 2014 til juli 2015 og blev støttet af Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål.

  Kontakt os på sumh@sumh.dk, hvis du vil høre mere om projektet eller SUMHs arbejde med frivillighed blandt unge med handicap.

 • Fra uddannelse til arbejdsmarked

  Fra 1. december 2012 til 1. december 2013 gennemførte SUMH dette undersøgelses- og formidlingsprojekt, der skulle bidrage til at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked for unge med handicap. Projektets formål var at forhindre langtidsledighed samt øge beskæftigelsen blandt uddannede personer med handicap. Projektet genererede tiltrængt viden på området og resulterede i en række anbefalinger til relevante aktører, såsom uddannelsesinstitutioner, jobcentre handicaporganisationer.

  Projektet var finansieret af Den Centrale Pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

  Læs mere i rapporten “Fra Uddannelse til Arbejdsmarked” i vores rapportbibliotek.

 • Rækværk – netværk for studerende med handicap

  Gr_n_med_sort_tekst_med_kant_

  Projekt Netværk for studerende med handicap er påbegyndt i efteråret 2013 og henvender sig til studerende på Danmarks otte universiteter og på tre udvalgte professionshøjskoler. Projektet er finansieret af Velux Fonden og Villum Fonden og har til formål at skabe platform for et blivende netværk for studerende med særlige behov. Visionen for disse netværk er, at de med tiden vil blive forankret på uddannelsesinstitutionen og fungere på lige fod med andre studenterforeninger/netværk.

  Projektets metode er bl.a. at stille rammer til rådighed for de uformelle netværk blandt studerende med funktionsnedsættelse. I disse netværk afholdes der forskellige arrangementer, hvor diskussion og erfaringsdeling er i højsæde, så de enkelte studerende i netværket får mulighed for at støtte hinanden på tværs af studieretninger og funktionsnedsættelser.

  For at sikre netværkets levedygtighed uddannes nøglepersoner fra de enkelte netværksgrupper, så de opnår værktøjer til at drive netværket videre efter projektets afslutning d. 31. marts 2015.

  Læs mere i rapporten “De andre tro jeg er doven” i vores rapportbibliotek.

 • Vi går foran – rollemodeller for unge med handicap

  I juli 2012 startede SUMH projektet, der skulle uddanne 44 unge med handicap til at blive rollemodeller, da mange unge med handicap mangler spejlbilleder i de samfund de lever i. Projektet havde således til formål at gøre handicap synligt i det danske med henblik på at styrke inklusionen af mennesker med handicap.

  Projektets målgruppe var unge med handicap som bredt begreb blandt de, der får rollemodeller at se op til, og som specifikt fokus på de 44 18-30-årige, der ønsker at blive rollemodeller for andre.

  Projektet var finansieret af de private fonde, Vanførefonden, Oticon Fonden, Sygekassernes Helsefond, Bevica Fonden, Erindringsmøntmidlerne samt en pulje under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Derudover støttede DUFs Initiativstøttepulje specifikke dele af projektet.

 • Seksualpolitik på specialskoler

  SUMH startede i september 2010 projektet, der skulle hjælpe landets specialskoler med at få sund og tryg seksualitet på skoleskemaet. Projektet arbejdede for, at specialskolerne lavede en seksualpolitik og en handlingsplan, for at sætte fokus på sund og mangfoldig seksualitet.

  En seksualpolitik skaber både tryghed for elever og lærere. Lærerne skal føle sig klædt på til at arbejde med sund seksualitet, men også kende til retningslinjerne for hvordan man forhindrer overgreb samt hvilke retningslinjer man skal tage, hvis skaden er sket. Eleverne skal føle sig trygge ved seksualitet og trygge i forhold til at undgå overgreb.

  Projekt Seksualpolitik På Specialskoler blev udviklet og gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og var finansieret af SATS-puljemidler. Projektet løb fra 1. september 2010 til 30. juni 2013 og målgruppen var lærere og ledere på landets 205 specialskoler.

  Læs mere på www.projektseksualpolitik.dk.

 • Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne

  I august 2009 startede SUMH projektet med støtte fra satspuljen. Projektet arbejdede for, at landets videregående uddannelsesinstitutioner hver især udarbejdede en handicappolitik. En synlig og kendt handicappolitik sender først og fremmest et signal til omverdenen om, at der tages stilling til problematikken. Herved viser man, at der ønskes en mangfoldig uddannelsesinstitution, hvor alle uanset handicap kan studere, så længe optagelseskravene er opfyldt.

  Projektet løb fra 1. august 2009 til 30. juni 2013 og havde alle landets videregående uddannelser som målgruppe. Målet var, at 80% af landets videregående uddannelsesinstitutioner udarbejder en handicappolitik.

  Arbejdet resulterede i, at knap 62% af målgruppen fik lavet en handicappolitik. Det er vi stolte af, da det er et stort fremskridt i forhold til projektets udgangspunkt. Desuden har vi haft succes med at sætte fokus på studerende med handicap hos de videregående uddannelser.

  Projektet mundede også ud i et inspirationskatalog for videregående uddannelser, som du kan downloade nedenfor.

  Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?

 • Handicaporganisationer for alle – også etniske minoriteter

  Projektet løb fra 1. juli 2007 til 1. juli 2009 og arbejdede med inklusion af etniske minoriteter i handicaporganisationerne. Projektet var finansieret af SATS-puljen og arbejdede på 3 niveauer:

  • Information blandt mennesker med anden etnisk baggrund omkring mulighederne i handicaporganisationerne
  • Gearing af DH og SUMHs medlemsorganisationer til at modtage en ny medlemsgruppe
  • Fagfolk på handicapområdet der skal motiveres til at støtte op omkring information til mennesker med anden etnisk baggrund omkring mulighederne i “foreningsdanmark”

  Projektet udarbejdede brochurer som du kan downloade nedenfor.

  Endelig udarbejdede projektet også en rapport, som du kan downloade nedenfor.

  Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter

 • Ban vejen – for dit fremtidige job

  SUMH afsluttede projektet i sommeren 2007. Projektets målgruppe var unge uddannede med handicap uden uddannelse, og projektet havde til formål at 36 unge med handicap fra målgruppen skulle deltage i et kursus etableret af projektet.

  Kurset skulle bl.a. give unge med handicap mulighed for at udvikle sig personligt og kompetencemæssigt, samt erhverve sig værktøjer til at blive mere afklaret med det at have et handicap – både personligt og i arbejdssammenhænge. Kursisterne fik mulighed for at opbygge netværk, komme i praktik og udvikle kompetencer, som gør jobsøgningen mere effektiv.

  Kursusforløbenes metode og indhold blev evalueret og beskrevet, så der nu er tale om et egentligt koncept med undervisningsmanualer. Herved er det muligt for andre at afvikle lignende kurser.