Den samme kamp på to kontinenter

Vilkårene for mennesker med handicap er meget forskellige rundt om i verden. Det giver sig selv. Alligevel giver det mening både i Danmark og Uganda, at arbejde for universelt design i skolebyggerier og sikre fleksibilitet på uddannelser. Vi har mødt Deo Imalingat fra SAU for at høre om arbejdet i hans hjemland og de konkrete tiltag og fremskridt, der er gjort.

Når arbejdet handler om at gøre unge mennesker med handicap i stand til selv at tage fat, ændre vilkårene og forandre diskursen om mennesker med handicap, så er sagen den samme og metoderne kan bruges på kryds og tværs af kontinenter.

SUMH er med i Ungdomslederprogrammet, der er finansieret af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og som er et projekt i partnerskabet mellem den ugandiske ungdomsorganisation SAU (Show Abilities Uganda) og SUMH. Der gør det muligt at have fuldtidsfrivillige tilknyttet partnerskabet i 5 måneder som styrker samarbejdet og frivillighed i begge organisationer.

Vilkårene for mennesker med handicap er meget forskellige rundt om i verden. Det giver sig selv. Alligevel giver det mening både i Danmark og Uganda, at arbejde for universelt design i skolebyggerier og sikre fleksibilitet på uddannelser. Vi har mødt Deo Imalingat fra SAU for at høre om arbejdet i hans hjemland og de konkrete tiltag og fremskridt, der er gjort.

Projektets mål er give unge ledere i handicapbevægelsen værktøjer til at opbygge selvtillid og tro på egne evner hos dem selv og andre unge med handicap, hjælpe dem ud af ensomhed og ind i fællesskaber, der kan hjælpe dem videre i uddannelse og arbejde. Alt med målet om at unge med handicap kan leve det liv de ønsker. Forskellene på Uganda og Danmark, Kampala og København er store og projektets formål er ambitiøst.

Alligevel mener Deo Imalingat, der er på besøg i Danmark for at deltage i møder og kurser i SUMH og hos DUF, at arbejdet flytter noget. Også I Uganda.

”Yes! Vi gør en forskel. Den er måske ikke umiddelbart synlig med det samme, men vi ændrer langsomt den måde man ser på mennesker med handicap med vores arbejde. Vi laver oplysning, vi deler viden og løsningsforslag til bedre inklusion og vilkår for unge med handicap og vi samler unge handicaporganisationer fælles indsatser. Det arbejde er med til at ændre opfattelsen af, hvad mennesker med handicap kan i samfundet. Både hos os, der har et handicap og i omverdenen,” siger Deo Imalingat, der er i Danmark for at deltage i kurser hos DUF og møde samarbejdspartnerne i SUMH og Danske Handicaporganisationers internationale afdeling.

”I Uganda er der store forskelle på, hvilke muligheder unge med handicap har og andre unge har. Der er f.eks. virkelig mange med handicap, der ikke kommer i skole, som ikke får en uddannelse og derfor aldrig får et arbejde, end der er blandt andre unge,” siger han og fortsætter:

”Det skyldes et hav at barrierer. Mange af dem er fysiske. Det er meget sværere at komme med offentlig transport i Uganda, end det f.eks. er her i København. Men der er også flere mentale barrierer. Både hos unge med handicap selv og især i den måde omverdenen opfatter unge med handicap og deres ressourcer.”

Når Deo fortæller, at der er mange barrierer i Uganda, er det en underdrivelse. Deo fortæller at det 90 procent af alle unge med handicap i Uganda, der ikke afslutter en uddannelse. Uddannelse er vigtig. Det er ingen vist i tvivl om. Det er også en af de ting, der er årsag til, at Deo blev frivillig i ungehandicapbevægelsen. Han har været ungdomsleder i 2022, men var allerede før det frivillig i handicapudvalget som på universitetet, mens han studerede.

”Selvfølgelig er der store forskelle. Jeres offentlige transport er meget inkluderende og jeg kan mærke, at Danmark er et land, hvor man forstår, hvad det vil sige at være handicappet. Tilgængeligheden er god,” siger Deo og vi taler kort om, at det kan se sådan ud, men at der også her er et stykke vej, før vi er i mål med tilgængelighed og inklusion.

Målet er empowerment

Det er anden gang Deo besøger Danmark. Programmet er tæt med undervisning, oplæg og møder med danske frivillige, der tidligere har besøgt Uganda. Der skal lige tages afsked med et par af dem og der bliver delt kram og kontaktoplysninger, inden vi kan komme videre med interviewet.

Projektet har de samme mål både hos partnerne i syd og her i det kolde nord. De unge skal rustes til selv at drive projekter, der kan skubbe til udviklingen og ændre vilkårene for andre unge med handicap til det bedre. Derfor tager de danske frivillige også til Uganda og lærer af den virkelighed de møder der.

”Det er også vigtigt, at vi får vist de danske unge, at vi skaber noget, at vi ændrer måden man taler med mennesker med handicap på her hos os. Og så er det jo skønt at knytte venskaber og forbindelser med hinanden. Det personlige betyder også meget for vores samarbejde”, siger han. Solveig Svendsen er SUMHs internationale konsulent. Hun har på kort tid fået projektet ind under huden og op i gear.

Kontakt


Ikke kun af egen kraft, men i samarbejde med SUMHs frivillige, der med gejst og vilje rykker på projektets dagsorden.

”Det er en stærk gruppe frivillige. Både de danske og dem, der er kommet på besøg fra Uganda: Det kunne jeg mærke allerede fra første gang, jeg mødte dem. Vores dagsorden er, sammen med de unge med handicap, at skabe forandring og drive projekter. Og det har vi succes med. De gør det godt og jeg tror, at det er starten på noget større. Især hos vores partnere i syd, der på kort tid har formået at få mange beslutningstagere, familier og lokalsamfund til at tale om barrierer for unge med handicap og ikke mindst de mulige løsninger der er og som vil give de unge et liv med bedre inklusion, tilgængelighed, mere medbestemmelse og muligheder for et godt liv”, siger hun.

Projektet er finansieret af DUF og i SUMH stiller vi med frivillige unge og professionel projektledelse og støtte til de frivillige.

Foto fra et tidligere ungdomsledermøde i Handicaporganisationernes Hus. Deo Amalingat er nummer to fra venstre.

Få nyheder fra SUMH

Nyhedsbrevet er til dig som er frivillig, fagpersoner, pårørende eller blot interesseret i at vide mere om SUMH og det vi arbejder for.

"(Skal udfyldes)" indikerer påkrævede felter

Er du … ?
Privatlivspolitik(Skal udfyldes)