DRIM kæmper for bedre vilkår i Sierra Leone

Alle har ret til at leve det ungdomsliv, de ønsker. Det er den rettesnor, vi arbejder efter i SUMH og vi gør det hver dag. Og selv om vi er kommet langt og vi nok aldrig når dertil, hvor vi er færdige. Der er steder i verden, hvor mulighederne og rettigheder for unge med handicap er meget forskellige fra det vi kender. Der er steder, hvor de ting vi ser som selvfølgelige her, bestemt ikke er det der.

Sådan er det I Sierra Leone, hvor vores partnere i DRIM kommer fra. DRIM repræsenterer unge med funktionsnedsættelser i Sierra Leone og de besøger Danmark for sammen med SUMH at udvikle på partnerskabet og styrke arbejdet for bedre tilgængelighed og mere inklusion af unge med handicap i skolesystemet i Sierra Leone.

Vi har taget en snak med de tre aktivister, da de var på besøg hos Solveig Svendsen, projektleder på internationalt arbejde, og Mikkel Merrild, SUMHs studentermedarbejder. Jeg sætter mig ved mødebordet og hilser på de tre gæster, Maddie Sefoi, Julianna Tommy og Abdul Sheriff og vi går i gang.

Programdirector i DRIM Abdul Sheriff

”Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad det er i arbejder for i DRIM?” Spørgsmålet er til Abdul Sheriff. Han er Programdirector i DRIM. Sheriff begynder at tale.

”Der er meget marginalisering og eksklusion i Sierra Leone. Det vil vi lave om på. Vi vil transformere samfundet. Dette er ambitiøst, men det er målet. Vi har fokus på unge med handicap. Især unge kvinder med handicap,” siger han.

Jeg undrer mig over det med kvinderne. ”Hvorfor det? Hvorfor ikke alle unge med handicap?”

”Det er fordi, de er allermest marginaliseret og meget sårbare. De er tredobbelt marginaliserede. De er kvinder, de er handicappede og de har svært ved, at få arbejde. De har mest brug for det,” forklarer Sheriff.

Jeg tror, at Sheriff med vilje overhørte det med at fortælle ”lidt om DRIMs arbejde”, for de næste 15 minutter kan jeg se engagementet i hans ansigt og han stopper kun med at tale, for at trække vejret

Der er mange pointer, der skal leveres, for DRIM er meget aktive i kampen for bedre rettigheder og muligheder for de unge, de repræsenterer og DRIM har udrettet meget.

Trygge rum til svære ting

Jeg vender blikket, blokken og kuglepennen mod Madie Sefoi, der er President of Volounteers i DRIM. Hun – og resten af DRIM – prøver hele tiden at få flere unge ombord og gøre opmærksom på DRIM og kernesagerne.

”Vi arbejder med inklusion, ”livelyhood skills” og empowerment. De ting hænger tæt sammen,” siger hun.

Desuden er der en kæmpe opgave i at aftabuisere det at have et handicap. Her har DRIMs organisation og frivillige fået en platform, der kan lidt af hvert.

Det SUMH'ske farvespektrum, der strækker sig fra lys blå til magenta

Hvem er DRIM?

DRIM står for Disability Rights and Inclusion Matters og de har hjemme i Sierra Leone. Her arbejder de for mindre ulighed og fokuserer særligt på ’empowerment’ af unge med handicap og på at oplyse om unge med handicaps rettigheder og evner.

Det arbejde sker både med kampagner på sociale medier og radioprogrammer, politisk interessevaretagelse og gennem træning, workshops kurser henvendt til de unge og deres familier.

Trygge rum til svære ting

Jeg vender blikket, blokken og kuglepennen mod Madie Sefoi, der er President of Volounteers i DRIM. Hun – og resten af DRIM – prøver hele tiden at få flere unge ombord og gøre opmærksom på DRIM og kernesagerne.

”Vi arbejder med inklusion, ”livelyhood skills” og empowerment. De ting hænger tæt sammen,” siger hun.

Desuden er der en kæmpe opgave i at aftabuisere det at have et handicap. Her har DRIMs organisation og frivillige fået en platform, der kan lidt af hvert.

Hver onsdag er der Disability Hour på den nationale radiostation i Sierra Leone og her kan man ringe ind med spørgsmål. Alle spørgsmål er velkomne og mange unge, der benytter sig af muligheden. På den måde finder de ud af, at der er andre som dem og hjælp at hente i DRIM.

”Vores radioprogram har fået mange unge til at fortælle om deres problemer, om vold og diskrimination og andre svære ting. Dem prøver vi at hjælpe videre,” siger Maddie.

Udover radioprogrammer har DRIM også flere vigtige initiativer i gang. Et af dem er ”Safe Spaces”. Et sted, hvor unge kvinder med handicap kan komme uden at være bange for, at forældre, lokale ledere, resten af landsbyen eller andre får at vide, hvad der bliver talt om. Indtil videre er det bredt ud i 5 områder.

”Safe Spaces er kun for kvinder”, sige Juliana Tommy, frivillig i DRIM.

Det er virkelig skrappe sager, som de unge kvinder henvender sig med i DRIMs Safe Spaces. Unge kvinder og piger med funktionsnedsættelser bliver ofte udsat for vold og seksuelle overgreb i Sierra Leone og de skal have et sted, hvor der er fuldstændig trygt at komme, hvor man kan tale uden at være bange for at nogen hører med og hvor der bliver lyttet uden fordomme. Derfor er det kun kvinder, der er velkomne.

”Vi hjælper dem med alt. Vi kontakter politi, hvis der er tale om vold eller voldtægt, men vi styrker også deres selvstændighed ved at give dem redskaber, så de bedre kan klare sig selv. Så de ikke er afhængige af hjælp fra andre og dermed mindre sårbare,” siger Juliana.

”From waste to wealth”

Hvordan gør man sig fri af hjælp fra andre, når man er ung, har en funktionsnedsættelse og bor i Sierra Leone? Det gør man i DRIMs initiativ ”From Waste to Wealth”, hvor de unge kvinder lærer ’livelyhood skills ’. De lærer at sy, lave tasker og bælter ud af kasseret plast og de lærer at ordne hår og meget mere.  Men virker det?

”Yes! Det gør en stor forskel. Både for en selv og for ens familie, der ikke bliver belastet af, at skulle forsørge en, der har et handicap. Det er empowerment. Det giver mening og indhold i hverdagen. Alle vil jo gerne have en tilværelse med mening,” siger Maddie.

”DRIMs arbejde er imponerende og beundringsværdigt. Arbejdet med inklusion og tilgængelighed for unge med handicap i uddannelser er helt afgørende, at den gruppe får adgang til muligheder og medbestemmelse i eget liv. Samtidigt bliver der skabt, plads til at unge med handicap kan tage del i sociale fællesskaber og det er med til at aftabuisere og gøre op med den diskrimination, der eksisterer af unge med handicap. Det er vigtigt. Og det er vigtigt, at de unge bliver set på som en ressource og mennesker med værdi, som alle andre” siger SUMHs Solveig Svendsen, der er projektleder på det internationale område.

”I SUMH vil vi meget gerne fortsætte partnerskabet med DRIM og sætte endnu mere fokus på tilgængelighed i skoler for unge med handicap i Sierra Leone. Det er helt nødvendigt, at sikre skolegang. Det er et fundament i arbejdet mod, at unge med handicap kan leve det liv de ønsker – både i Danmark, Sierra Leone og globalt. SUMH og DRIM har sammen afleveret en ansøgning om godt 1. mio. kroner, så vi kan fortsætte det gode samarbejde i partnerskabet. Der er nemlig stadig meget at arbejde for, siger Solveig Svendsen.

Kontakt


”I SUMH vil vi meget gerne fortsætte partnerskabet med DRIM og sætte endnu mere fokus på tilgængelighed i skoler for unge med handicap i Sierra Leone. Det er helt nødvendigt, at sikre skolegang. Det er et fundament i arbejdet mod, at unge med handicap kan leve det liv de ønsker – både i Danmark, Sierra Leone og globalt. SUMH og DRIM har sammen afleveret en ansøgning om godt 1. mio. kroner, så vi kan fortsætte det gode samarbejde i partnerskabet. Der er nemlig stadig meget at arbejde for, siger Solveig Svendsen.

De tre DRIM’ere skal tilbage på hotellet i København, så vi tager afsked for denne gang. Hvis unge med funktionsnedsættelser i Sierra Leone brænder så meget for sagen, så vil fremtidige projekter virkelig flytte noget. Vi håber det ikke er farvel, men på gensyn.

Læs flere nyheder fra SUMH