Nyt ungeråd skal hjælpe DR

Færre ser flow-tv og flere streamer Netflix, YouTube eller bruger sociale medier til at holde sig opdateret og underholdt. For at vende den udvikling har DR, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Landdistrikternes Fællesråd giver ordet til 12 unge fra hele Danmark. I det Ungeråd sidder SUMH’s næstformand William Korte.

DR’s nye Ungeråd skal komme med anbefalinger til, hvordan DR kan sikre fornyelse af både den lokale og nationale public service. Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Unge dropper de traditionelle medier og flygter til streamingtjenester og sociale medier. Det gælder også den mere lokale public service, hvor de unge, til trods for lokale og regionale forskelle i public service-mediernes succes med at nå de unge, er den gruppe, der bruger de lokale tilbud mindst.

William Korte, næstformand i SUMH og repræsenteret i det nye Ungeråd, der skal rådgive DR om public service til unge.
William Korte, næstformand i SUMH og repræsenteret i det nye Ungeråd, der skal rådgive DR om public service til unge.

I sidste ende er risikoen, at det kommer til at gå ud over sammenhængskraften både lokalt og på tværs af landet, og at unge mennesker mister kendskab til deres egen region. Det med sammenhængskraften ligger William Korte særligt på sinde.

”Jeg er glad for at være inviteret med i Ungerådet. Sammenhængskraften er vigtig og vi unge har brug for noget, der binder os sammen. Det bliver spændende at komme med indspark – også på inklusionsområdet. For det er alle grupper af unge, der skal med,” siger han.

Repræsentation er vigtig

Men det handler ikke kun om at være med til at få unge gjort interesseret i DR’s lokale og nationale tilbud. For næstformanden i SUMH handler arbejdet i Ungerådet også om at sikre repræsentation, når det handler om public service. At se unge med handicap være med i serier, film og nyheder på lige vilkår med alle andre unge.

”Der er vigtigt, når man taler om Public Service, at alle grupper ser sig selv repræsenteret. Selvfølgelig taler jeg om unge med handicap, men det gælder jo også gamle og tykke og tynde og mennesker med andre etniciteter,” siger han.

Læs hele pressemeddelelsen fra DR her:
https://www.dr.dk/presse/presse-koncern/dr-duf-og-landdistrikternes-faellesraad-etablerer-public-service-ungeraad

Her er medlemmerne af Ungerådet

Matrix med alle medlemmer af det nye Ungeråd.
Alle medlemmerne af Ungerådet. Foto:DR Presse

William Korte
SUMH – Sammenslutning af Unge Med Handicap

William Korte er 23 år, bor på Amager og læser til folkeskolelærer, hvor han særligt har fokus på børn og unge indenfor specialområdet eller i andre udsatte positioner. William har muskelsvind, sidder i kørestol og er næstformand i SUMH – Sammenslutning af Unge Med Handicap.

Julie Tangaa Tjalve
DABUF – Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

Julie Tangaa Tjalve er 22 år, bor i Odense og læser medievidenskab på Syddansk Universitet. Hun har i en årrække siddet med i filmudvalget for Odense Filmklub, og har fornyeligt opstartet Børnebiffen i Odense Kommune.

Christian Orthmann Andersen
LandboUngdom

Christian Orthmann Andersen er 24 år gammel, kommer fra byen Allested-Vejle, som ligger på Midtfyn. Christian er et aktivt foreningsmenneske som sidder med i Landboungdoms hovedbestyrelse. Christian har igennem sit virke i Landboungdom opbygget en god forståelse for foreningsarbejde, demokrati, frivillighed og livet på landet.

Elisabeth Kirstine From-Pedersen
NAU – Netværket af Ungdomsråd

Elisabeth Kirstine From-Pedersen er 19 år gammel og tiltrædende forperson i Netværket af Ungdomsråd (NAU). Elisabeth har været drivkraften på at genopstarte ungerådet på Frederiksberg, hvor hun har tæt kontakt til de unge i alderen 13-25 år. Til dagligt arbejder hun som international koordinator på Rysensteen Gymnasium.

Sarah Bak Jørgensen
Ungdomsringen

Sarah Bak Jørgensen er 23 år og bor i Odense. Til daglig studerer hun dansk på Syddansk Universitet. Hun har været en aktiv del af Ungdomsringens ungeråd i 3 år og Ungdomsringens hovedbestyrelse i 2 år.

Sigurd Gammelgaard
LH – Landssammenslutningen af handelsskoleelever

Sigurd Gammelgaard er 18 år gammel og bor i Ebeltoft. Han går i 3.g på Aarhus Business College i Risskov. Så han kender både til udfordringerne ved at være ung og bo langt ude på landet, samt hvordan det er at være ung i en storby.

Lea Uhlott Noval
DUK- Danmarks Unge Katolikker

Lea Noval er 25 år gammel. Hun bor på Frederiksberg og arbejder til daglig på Danmarks Unge Katolikkers (DUK) sekretariat på Østerbro og studerer pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet. Hun har 10 års erfaring som frivillig i DUK som sommerlejrleder, frivillig i flere af de nationale teams, med lokalforeningsarbejde og er tidligere hovedbestyrelsesmedlem.

Kristina Kongsgaard
DDS – Det Danske Spejderkorps

Kristina Kongsgaard bor i Aarhus hvor hun studerer IT. Kristina har en professionsbachelor i kommunikation fra DMJX og har i mange år været aktiv i Det Danske Spejderkorps. Hun er meget optaget af demokratisk dannelse og har bl.a. stået for valgarrangementer i forbindelse med spejderkorpsets generalforsamling.

Niels Martin Folmersen
KFUM og K- Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder

Niels Martin Folmersen er opvokset i Helligsø i Sydthy og bor i dag på Østerbro. Han er uddannet i erhvervsøkonomi og filosofi fra CBS og arbejder i dag som bachelorfuldmægtig i erhvervsstyrelsen. Niels har været aktiv i KFUM og K gennem mange år, hvor han blandt andet har stået for en række arrangementer samt internationalt arbejde.

Rahima Abdullah
DFUNK- Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Rahima Abdullah er 21 år og jurastuderende. Rahima er Landsforperson for DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Hun er aktivist, aktiv i debatter om mennesker på flugt, statsborgerskab og ligestilling. Rahima kom til Danmark som flygtning fra Syrien som 14-årig og bor i dag i København.

Madeleine Steenberg Williams
DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Madeleine Steenberg Williams er 19 år gammel og forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Hun er student fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium og bor i Bagsværd.

Kristian Lausten Madsen
DUF

Kristian Lausten Madsen er 28 år gammel og sidder i DUF’s forretningsudvalg. Han kommer oprindeligt fra Randers og bor i dag i København. Han er uddannet fra Aarhus Universitet, er tidligere formand for Venstres Ungdom og arbejder i dag som Public Affairs konsulent i Grace PA.


Bliv frivillig i SUMH

"*" indikerer påkrævede felter

Hvad er du interesseret i at engagere dig i?
Her kan du skrive, hvis der er andet, som vi skal vide
Privatlivspolitik*
Tilmeld mig nyhedsbrevet*


Få nyheder fra SUMH

Nyhedsbrevet er til dig som er frivillig, fagpersoner, pårørende eller blot interesseret i at vide mere om SUMH og det vi arbejder for.

"(Skal udfyldes)" indikerer påkrævede felter

Er du … ?
Privatlivspolitik(Skal udfyldes)