kerne­fortælling

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vores vision er, at alle unge kan leve det ungdomsliv, de ønsker – uanset handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. 

SUMH synliggør og styrker unge med handicaps ressourcer gennem politisk interessevaretagelse og projekter. Vi udvikler metoder og redskaber inden for alle ungdomslivets aspekter, såsom uddannelse, fritid, arbejdsliv, venskaber, seksualitet og tilgængelighed.

SUMH arbejder ud fra verdensmålene og tankegangen ’ingen skal lades i stikken’, både i Danmark og internationalt.

Vi hylder ungdomslivet

SUMH hylder, at ungdommen er en særlig tid, der former menneskers videre muligheder, dannelse og identitet.

I SUMH tager vi imod hinanden, som dem vi er, uanset om man har et synligt eller usynligt handicap. Vi taler åbent og ærligt med hinanden –  om alt det, vi har til fælles, og som fylder i et ungdomsliv.

Vi møder hinanden med respekt og forståelse, der skaber nye perspektiver og nedbryder fordomme.

Vi styrker fællesskaber og skaber forandring

SUMH tilbyder aktiviteter, hvor unge med handicap bliver en del af et stærkt fællesskab. Unge får viden og redskaber til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt på tværs af handicap.

Man kan også engagere sig som frivillig i SUMH og derved skabe vigtig forandring for sig selv og andre. Vi har altid plads til at skåle, hygge og grine i tilgængelige rammer med rum til den enkeltes behov.

Unge kan også involvere sig i SUMH via vores 14 medlemsorganisationer, som vi støtter og styrker i deres arbejde. Vi står sammen med medlemsorganisationerne om at skabe politisk forandring til gavn for flest mulige unge med handicap.

Vi gør handicap mindre

SUMH bruger ordet handicap som fællesbegreb for unges funktionsnedsættelser, diagnoser og kroniske sygdomme. Selvom ordet er både elsket og hadet.

Handicap opstår, når mennesker møder barrierer i samfundet på grund af deres udfordringer, men vi er ikke vores handicap! Og handicap kan gøres mindre, når omverdenen tager højde for det.

SUMH arbejder for at nedbryde barrierer, der begrænser unge med handicap – i skolen, i toget, på festivalen og mange andre steder.

SUMH vægter samarbejde med andre organisationer højt, og vi udvikler viden og materialer til fagpersoner og andre i og omkring de unges liv.

Vi drømmer om et samfund, hvor alle unge med handicap kan deltage og føle sig inkluderet.