SUMHs medlems­Organisationer

Autisme Ungdoms logo

Autisme Ungdom

Autisme Ungdom er en ungdomsorganisation lavet af autister for autister. Vores forening har tre formål: At give unge autister deres egen stemme i den politiske debat, udbrede viden om autisme og skabe autismevenlige fællesskaber. Er du mellem 13 og 30 år, har vi også plads til dig.

CP Ungs logo

CP Ung

CP Ung er CP Danmarks ungdomsafdeling. Er du ung, har CP og er mellem 15 og 36 år, så er CP Ung stedet for dig! Her afholdes arrangementer, udveksles erfaringer og findes nye venner samtidig med, at der bliver arbejdet for at gøre en forskel for unge med CP.

DBSU - Dansk Blindesamfunds Ungdom

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) er en forening for børn og unge med synshandicap under 36 år. Både lokalt og på landsplan arbejder vi for unge med synshandicaps trivsel og muligheder i samfundet.

Dysleksi Ungdoms logo

Dysleksi Ungdom

Dysleksi Ungdom er en organisation for unge ord-blinde i alderen 16-30 år. Vi ønsker at skabe et trygt og socialt forum, hvor du kan snakke, få hjælp, støtte og vejledning i forhold til din ordblindhed.

DøvBlinde Ungdoms logo

DøvBlinde Ungdom

Vi arbejder for bedre forhold for alle med både nedsat syn og hørelse. Vi giver rådgivning i øjenhøjde og skaber inspirerende netværk blandt unge og ældre. Vi slås for døvblindes mærkesager i Danmark!

FNUGs logo

Foreningen af Unge med Gigt (FNUG)

FNUG arbejder for, at unge mellem 12-35 år med gigt kan leve deres bedste liv. FNUG afholder events, er politisk engageret og tilbyder et fællesskab med en unik viden om, hvordan man lever som #ungmedgigt.

Høreforeningens logo

Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne og CI-opererede. Vi arbejder for og har medlemmer i alle aldersgrupper.

LOBPAs logo

LOBPA

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA) har et netværk for unge med BPA. LOBPA-net Ung er for unge mellem 18 – 35 år. I netværket kan unge udveksle erfaringer med hinanden.

Muskelsvindfondens logo

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden arbejder for at skabe de bedste rammer for det gode liv med muskel-svind. Det gør vi bl.a. ved at kæmpe de politiske kampe, at kommunikere klare holdninger og plads til forskelle, men også ved at skabe stærke fælles-skaber på tværs af mennesker med muskelsvind og deres pårørende.

PSOUng - en del af psoriasisforeningen

PsoUng

Ingen ung skal være alene med psoriasis i hud og led, det er PsoUngs ambition. Psoriasis-foreningens ungeafdeling arrangerer indsatser målrettet unge i alderen 15-35 år, opbygger netværk og taler de unges sag.

Ungeudvalget i Scleroseforeningen

Scleroseforeningens Ungeudvalg

Scleroseforeningens Ungeudvalg er for medlemmer mellem 19 – 40 år. Ungeudvalget arbejder med aktiviteter og arrangementer på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

ULF Ungdoms logo

Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

ULF-Ungdom arbejder for, at unge med særlige behov er selvbestemmende overalt, der vedrører deres livssituation på samme vilkår som andre unge. Og på at skabe netværk og fællesskab på tværs af Danmark.

Ungdomskredsen, Dansk Handicap Forbund

Ungdomskredsen – Dansk Handicap Forbund (DHF)

Ungdomskredsen er en landsdækkende specialkreds, der i samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) organiserer unge med et handicap. Gennem vores kurser samt lokale aktiviteter dannes stærke netværk og venskaber.

Logo med en tegnet hjerne med teksten Unge hjerner

Unge Hjerner

Unge Hjerner er et tilbud under Hjerneskadeforeningen til unge 15-36 år, der har en hjerneskade og ønsker fællesskab med andre i en lignende situation. Tilbuddet er en kombination af socialt samvær, erfaringsudveksling og undervisning.