de Unges stemme

Bevica Fonden og SUMH vil i fællesskab arbejde for, at unge med handicap bliver hørt og er repræsenteret, når der træffes beslutninger, der vedr. unge med handicaps liv. Samarbejdet er blevet navngivet “De unges stemme” og løber fra 2020-2025.

Om samarbejdet siger Marianne Kofoed, direktør for Bevica Fonden:
”Vi vil gerne være med til at sikre, at SUMH’ernes potentiale som de unges stemme i politik og debat bliver udfoldet. Desuden glæder vi os til at styrke SUMH’s involvering i nogle af Bevica Fondens andre samarbejder, hvor de kan bidrage med sparring og vigtig viden.”

Om samarbejdet siger Mads Edelvang-Pejrup, tidl. formand for SUMH:
Samarbejdet med Bevica vil komme til at gøre en stor forskel for SUMH og for unge med handicap, fordi samarbejde gør det muligt i endnu større grad at arbejde for, at unge med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med andre, og leve det ungeliv, de ønsker.

SUMH får mulighed for at gøre ungestemmen endnu stærkere og tydeligere end den er i dag, så endnu flere unge med handicap tør, vil og kan tale vores fælles sag ud fra egne erfaringer, og med et bredt perspektiv på det at leve et liv med handicap. Så den enkelte unge er skarp på egne muligheder og potentialer, men også kan tale ud fra et bredere perspektiv, der kan inspirere, påvirke og kvalificere beslutningstagere og fagpersoners beslutninger og indsatser. Så vi i fællesskab kan skabe et samfund, der er for alle, og hvor ingen efterlades på et sidespor.”

om bevica fonden

Bevica Fonden arbejder for at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.