aktuelle projekter

Her finder du en oversigt over SUMHs igangværende projekter.

Formålet med projektet er at understøtte en bedre inklusion af unge med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet.

Projektets samarbejdspartnere er Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), Dansk Handicap Forbund, Center for Beskæftigelse og Handicap ved Aalborg Universitet, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), sagsbehandlere og jobkonsulenter fra Aarhus, Frederiksberg, Fredericia, Solrød og Lolland Kommune samt en række lokale virksomheder.

Ban Vejen for Job er støttet økonomisk af VELUX FONDEN og gennemføres i perioden januar 2020 – februar 2024.

Læs mere om projekt Ban Vejen for Job

Formålet med projektet er, at unge med handicap i højere grad skal søge og gennemføre erhvervsuddannelser og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sker bl.a. ved at kapacitetsopbygge erhvervsskoleområdet og vejledningsområdet.

Projektets samarbejdspartnere er de to erhvervsskoler Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og EUC Nordvest.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og gennemføres i perioden 2021-2024.

Læs mere om Erhvervsuddannelser for alle

SUMH gennemfører sammen med Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave projekt Frivillig – en del af fællesskabet. Projektet bygger bro mellem det frivillige foreningsliv og unge med handicap, som går på en STU. Formålet er, at de unge bliver en del af frivillige fællesskaber, som kan række ud over deres skoletid på STU’en og styrke deres medborgerskab og modvirke ensomhed.

Projektet er støttet af Socialstyrelsen og gennemføres i perioden januar 2019– juli 2022.

Læs mere om projekt Frivillig – en del af fællesskabet

HOPE er en oplysningsindsats. I projektet skabes en vandreudstilling, der har til formål at fortælle historien om unge med handicap rundt om i verden. Historierne har særligt fokus på positive fortællinger og forandringer i handicapbevægelsen. Til vandreudstillingen samles der indhold fra vores partnere i Syd, og udstillingen skal stå på kulturhuse, biblioteker og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. 

Projektet er støttet af Danske Handicaporganisationer og er aktivt hele 2022.

Projektet har til formål at give unge med handicap viden om sexsygdomme og testmuligheder, svarende til andre unge. Det sker gennem fire indsatsområder, bl.a. en web-app.

Projekt LigeLyst samarbejder med IMCC om udvikling af workshops og uddannelsesmateriale.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber fra 2021-2023.

Læs mere om projekt Ligelyst

Natur for alle har til formål at styrke synligheden af tilgængelig natur. Naturstier over hele landet skal via registrering, mærkning og formidling gøres overskuelige og tilgængelige for alle.

Videnscenter om Handicap leder projekt Natur for alle. SUMH er projektpartner og sidder i styregruppen sammen med Friluftsrådet og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om Natur for alle

Os Online handler om at lære unge med kognitive funktionsnedsættelser at begå sig sikkert og trygt på nettet og sociale medier.

Læringsuniverset Os Online træner unge med kognitive funktionsnedsættelser, fx autisme, ADHD, cerebral parese og hjerneskade, i at passe på sig selv og andre på nettet. Der er både redskaber målrettet fagpersoner, forældre og de unge selv.

Os Online er støttet økonomisk af Novo Nordisk Fonden og udviklet i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Serious Games Interactive, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Social Digital og fem STU’er. Projektet startede i 2018 og afsluttes i sommeren 2022.

Læs mere om projekt Os Online her

Projekt Outsider har til formål at øge mental, fysisk og social sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet socialpædagogiske tilbud via oplevelser og fællesskaber i naturen. Der etableres lokale Outsider-fællesskaber 11 steder i Danmark mellem unge, socialpædagogisk personale, friluftsforeninger og sociale frivillige.

Projektet er et partnerskab mellem SUMH, DGI / DGI Outdoor, KFUM Spejderne, LOS – Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Videnscenter om Handicap, FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Projektet er støttet af Friluftsrådet og Kulturministeriet og gennemføres i perioden januar 2020 – juli 2024.

Læs mere om projekt Outsider

Siden 2019 har SUMH samarbejdet med den lokale organisation UWEZO – Youth Empowerment, om at forbedre vilkårene for unge med handicap. 

Projektet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om SUMHs arbejde i Rwanda

Siden 2020 har SUMH samarbejdet med den lokale organisation DRIM, om at forbedre vilkårene for unge med handicap. 

Projektet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om SUMHs arbejde i Sierra Leone

SUMH Aktiv består af tre aktivitetsudvalg i henholdsvis København, Aarhus og Odense for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge. For eksempel er der blevet afholdt øl-smagning, fællesspisning, brætspilshygge og diverse foredrag om at leve som ung med handicap eller om udforskning af rummet. Unge fra hele landet har mulighed for at deltage og planlægge aktiviteter.

SUMH Aktiv har i 2017-2021 været støttet af Socialstyrelsen

Find SUMH Aktiv arrangementer

Formålet med Sund Seksualitet er at gøre det muligt for unge med kognitive funktionsnedsættelser selv at finde svar på spørgsmål til deres seksualitet, følelser, krop og sociale relationer til andre. 

I forbindelse med projektet er LigeLyst Web-app udviklet i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber fra 2019-2022.

Læs mere om projekt Sund Seksualitet

Tour de Leaving No One Behind er en oplysningsindsats. Via en workshop vil projektet oplyse den danske ungdom om rettigheder for unge med handicap i Danmark og i verden med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Projektet er støttet af Danske Handicaporganisationer.

Læs mere om projektet her

Siden 2010 har SUMH samarbejdet med ungdomshandicaporganisationen Show Abilities Uganda (SAU), tidligere NUDIPU YOUTH, om at forbedre vilkårene for unge med handicap.

SUMHs arbejde i Uganda er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om SUMHs arbejde i Uganda