aktuelle projekter

Her finder du en oversigt over SUMHs igangværende projekter.

Formålet med projektet er at understøtte en bedre inklusion af unge med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet.

Projektets samarbejdspartnere er Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), Dansk Handicap Forbund, Center for Beskæftigelse og Handicap ved Aalborg Universitet, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), sagsbehandlere og jobkonsulenter fra Aarhus, Frederiksberg, Fredericia, Solrød og Lolland Kommune samt en række lokale virksomheder.

Ban Vejen for Job er støttet økonomisk af VELUX FONDEN og gennemføres i perioden januar 2020 – februar 2024.

Læs mere om projekt Ban Vejen for Job

Formålet med projektet er, at unge med handicap i højere grad skal søge og gennemføre erhvervsuddannelser og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sker bl.a. ved at kapacitetsopbygge erhvervsskoleområdet og vejledningsområdet.

Projektets samarbejdspartnere er de to erhvervsskoler Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og EUC Nordvest.

Projektet er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og gennemføres i perioden 2021-2024.

Læs mere om Erhvervsuddannelser for alle

Natur for alle har til formål at styrke synligheden af tilgængelig natur. Naturstier over hele landet skal via registrering, mærkning og formidling gøres overskuelige og tilgængelige for alle.

Videnscenter om Handicap leder projekt Natur for alle. SUMH er projektpartner og sidder i styregruppen sammen med Friluftsrådet og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om Natur for alle

Projekt Outsider har til formål at øge mental, fysisk og social sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet socialpædagogiske tilbud via oplevelser og fællesskaber i naturen. Der etableres lokale Outsider-fællesskaber 11 steder i Danmark mellem unge, socialpædagogisk personale, friluftsforeninger og sociale frivillige.

Projektet er et partnerskab mellem SUMH, DGI / DGI Outdoor, KFUM Spejderne og Videnscenter om Handicap.

Projektet er støttet af Friluftsrådet og Kulturministeriet og gennemføres i perioden januar 2020 – juli 2025.

Læs mere om projekt Outsider

Siden 2020 har SUMH samarbejdet med den lokale organisation DRIM, om at forbedre vilkårene for unge med handicap. 

Projektet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om SUMHs arbejde i Sierra Leone

Projektet har til formål at styrke læring og livsduelighed hos unge på STU-uddannelserne gennem inddragelse i forskellige beslutningsprocesser på skolerne.

Det sker bl.a. ved at skabe bæredygtige rammer for, at unge på STU-uddannelserne kan få en stemme og få indflydelse på STU-området.

Projektets samarbejdspartnere er Foreningen MED og STU-Foreningen Consentio.

Projektet er støttet af Egmont Fonden.

Læs mere om projekt STU – Vejen til deltagelse

Siden 2010 har SUMH samarbejdet med ungdomshandicaporganisationen Show Abilities Uganda (SAU), tidligere NUDIPU YOUTH, om at forbedre vilkårene for unge med handicap.

SUMHs arbejde i Uganda er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer

Læs mere om SUMHs arbejde i Uganda