Projekt
Ban Vejen For Job

Ny midtvejsevaluering viser, at projekt Ban Vejen for Job (2020 – 2025) lykkes med at udvikle løsninger, der giver unge ledige med funktionsnedsættelser større selvtillid, afklaring og kompetencer, og halvdelen kommer på den baggrund i job eller uddannelse.

Ambitionen med Ban Vejen for Job er at skabe et målrettet tilbud i jobcentre til de mange tusinde unge, der er ledige og samtidig haret fysisk,psykisk og/eller kognitivt handicap.

Ny metode nedbryder indre barrierer
Som noget helt unikt sætter Ban Vejen for Job fokus på de indre barrierer, der ifølge forskning præger unge ledige med handicap. De er mindre i beskæftigelse og søger færre jobs end andre unge, fordi de ofte har lav selvtillid og bl.a. ikke kender arbejdsmarkedets spilleregler, mangler erfaring fra fritids- og studiejob og ikke ved, hvordan de præsenterer deres funktionsnedsættelse og behov for en arbejdsgiver.

Nu viser en midtvejsevaluering baseret på interviews og spørgeskemaer, at samtlige unge deltagere oplever, at de får udbytte af jobsøgningsforløbet. Aalborg Universitet konkluderer også, at metoden udviklet i Ban Vejen for Job virker.

“Jobsøgningskurset har en positiv effekt på de unges indre barrierer ved at give dem større selvtillid, selvindsigt, afklaring og kompetencefølelse. Kurset bliver et rum, der hjælper dem til at forholde sig til deres funktionsnedsættelse, giver succesoplevelser og konkrete redskaber,” siger evaluatoren, lektor og ph.d. Ditte Shamshiri-Petersen fra Aalborg Universitet.

Effektiv forankring i kommuner
Ban Vejen for Job er foreløbig afprøvet i 5 kommuner med i alt 95 unge deltagere. Midtvejsevalueringen viser, at halvdelen efter 6 måneder er i job eller uddannelse og dermed er blevet selvforsørgende.

Den største effekt i forhold til beskæftigelse ses hos unge på jobsøgningsforløb afholdt af kommunale medarbejdere, som SUMH har uddannet til opgaven.

“Det peger på, hvor stort potentialet er, når vores virksomme metode til at nedbryde indre barrierer bliver anvendt af kommunen selv, og de unges nye viden og erfaringer kan implementeres direkte i jobcentrets sagsbehandling. Det gælder ikke mindst, når metoden anvendes på den allermest sårbare gruppe under 30 år, der har en funktionsnedsættelse og både mangler job og uddannelse, hvilket gælder for skønnet 30.000 i beskæftigelsessystemet,” siger chefkonsulent i SUMH, Christopher Hjorth.

Vil du høre mere om Ban Vejen for Jobs resultater, metoder og evt. mulighed for at samarbejde, kan du maile til christopher@sumh.dk

LÆS MERE OM SUMHS ARBEJDE MED UNGES ARBEJDSLIV

Hør lektor, ph.d. og evaluator Ditte Shamsiri-Petersen fra Aalborg Universitet fortælle om resultatet af Ban Vejen for Jobs jobsøgningsforløb for unge ledige med funktionsnedsættelser.

OM PROJEKTET

Ban Vejen for Job består af 3 elementer:

1. Ban Vejen for Job – UNG:
100 timers gruppebaseret jobsøgningsforløb til unge med funktionsnedsættelser.

2. Ban Vejen for Job – CERTIFICERING:
6 dages efteruddannelse og supervision af fagpersoner, der underviser unge på jobsøgningsforløbet i egen kommune.

3. Ban Vejen for Job – VIDEN:
Informationsmøder for nøglepersoner og sagsbehandlere i jobcentre med viden om handicap og brug af handicapkompenserende ordninger.

Projektet er økonomisk finansieret af VELUX FONDEN

Samarbejdspartnere er IBOS, Dansk Handicap Forbund og KOMPONENT.

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse, Aalborg Universitet, foretager virknings- og effektevaluering.

Læs hele midtvejsevalueringen her.