Materialer – Arbejdsliv

Levevilkår – ung med funktionsnedsættelse
(2020)

Rapporten handler om, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at flere unge med handicap trives på deres uddannelse og får en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med handicap.


Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov
(2017)

Rapporten giver inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med handicap. Udgivelsen er en erfaringsopsamling baseret på et 2-årigt mentorprojekt, som SUMH lavede i samarbejde med Jobcenter Københavns Ungeafdeling.

Forside af rapporten