PROJEKT – Natur for alle

NATUR FOR ALLE – TILGÆNGELIGHEDSMÆRKNING AF NATURSTIER 
(2021-2024)

For at styrke synligheden af tilgængelig natur, er SUMH samarbejdspartner på projekt Natur for alle, der skal kortlægge og formidle natur. Projektet har til formål at udvikle en tilgængelighedsmærkning.

Dertil at udbrede brugen af den for at sikre, at flere mennesker med handicap får gode naturoplevelser. Naturstier over hele landet skal via registrering, mærkning og formidling gøres overskuelige og tilgængelige for alle.

Læs mere om projektet her

Donorer

Projektet er støttet af Friluftsrådet og
AAGE V. JENSEN NATURFOND

samarbejdspartnere

Videnscenter om Handicap leder projekt Natur for alle.

Øvrige projektpartnere, som alle sidder i styregruppen er:

Friluftsrådet

Danske Handicaporganisationer

SUMH

Der samarbejdes også med lodsejere og friluftsorganisationer.