Projekt FRIVILLIG – EN DEL AF FÆLLESSKABET

FRIVILLIG – EN DEL AF FÆLLESSKABET
(2019-2022)

Projektets formål er, at flere unge med handicap bliver en del af foreningslivet gennem frivilligt arbejde.

Projektet bygger bro mellem elever på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og foreningslivet. Hensigten er, at de unge bliver en del af frivillige fællesskaber, som kan række ud over deres skoletid på STU’en og styrke deres medborgerskab og modvirke ensomhed.

En stor del af projektet bygger på, at vi indgår samarbejde med STU’er om at bygge bro mellem de unge og foreningslivet og sikre, at frivillighed og medborgerskab kommer på skoleskemaet. En anden del af projektet handler om at klæde foreningerne godt på til at samarbejde med STU’er, møde de unge som de er og inkludere dem i fællesskabet.

Hvis du har spørgsmål til projektet kan du kontakte os på sumh@sumh.dk

LÆS MERE OM SUMHS ARBEJDE OMKRING FRITID, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER

projektmaterialer

Besøg www.fællesomfritiden.dk, hvor du bl.a. finder redskaber til STU’er og frivilligcentre omkring frivilligt arbejde for unge med handicap.

donor

Projektet er støttet af Socialstyrelsen

samarbejdspartnere

Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave er samarbejdspartner i projektet. Frivilligcentret er især involveret i kontakten til foreningslivet og andre frivilligcentre.