Book SUMH -Seksualitet

OPLÆG OM SEKSUALITET – FÅ BESØG AF SUMHS FRIVILLIGE 

Kan man date, hvis man har et handicap? Holder man sit handicap hemmeligt på første date? Hvordan får man hjælp til sex? Kan man få børn? Vil man have børn? Kan man være biseksuel? Har man overhovedet en seksualitet? SUMHs frivillige sætter fokus på seksualitet, kærlighed, dating og den perfekte uperfekte krop i workshops til unge med handicap. Samtidig præsenteres de unge for vores seksualitets-web app, hvor unge selv kan finde information på de mange spørgsmål, der følger med at være ung.

Tid: 45 minutter
Pris: Gratis


SEKSUALUNDERVISNING

SUMH tilbyder supplerende seksualundervisning til unge mellem 10-36 år i hele Danmark. Vi besøger både STU’er, bosteder eller andre opholdssteder for unge med handicap. Undervisningen tager udgangspunkt i kroppen, følelser, kærester og seksualitet, men tilpasses altid til jeres gruppe af unge. Undervisningen varetages af vores ansatte på seksualitetsområde og efter ønske kan en frivillig rollemodel evt. deltage i undervisningen.

Tid: 1-3 lektioner (45 min-2,5 time)
Pris: ca. 2.300-4.000 kr. + transport


START DIALOGEN OG OPKVALIFICERING I PERSONALEGRUPPEN 

For at I kan komme i gang med at fokusere på seksualiteten for de unge i jeres tilbud, er det vigtigt, at I som personalegruppe kan have en åben dialog om emnet. Når personalegruppen kan tale professionelt om seksualitet, vil I begynde at få skabt en seksualvenlig kultur, hvor det bliver lettere for jer at yde den nødvendige støtte til de borgere, der har brug for det. I SUMH tilbyder vi et forløb, hvor vi hjælper jer med at starte snakken, og vi introducerer jer for en række værktøjer til brug i personalegruppen og til brug i undervisning og samtale med de unge.

Tid: 1-6 time 
Pris: ca. 2.300-9.000 kr. + transportudgifter


SEKSUALPOLITIK

En seksualpolitik kan være et nyttigt redskab til den daglige støtte af borgere med funktionsnedsættelser. En seksualpolitik kan skabe helt klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig, når de møder seksualiteten hos borgerne. På den måde kan et følsomt område, som for nogle medarbejdere kan være vanskeligt at arbejde med, blive løftet ud af det private, og over i en faglig og professionel kontekst. SUMH tilbyder hjælp til hele eller dele af udviklingen af seksualpolitikker på specialskoler, bosteder etc. så medarbejderne bliver bedre klædt på til at understøtte de unges sunde, naturlige seksuelle udvikling, samt blive bedre rustede til at håndtere seksuelle overgreb. Tag endelig kontakt, så finder vi sammen ud af en model der passer til jer.

Tid: 45 min-1,5 time
Pris: ca. 2.300-3.000 + transportudgifter


Hvis du vil booke et besøg af SUMH eller har yderligere spørgsmål, så kontakt Sofie Krog på sofiek@sumh.dk